Yleiskommentti ”suomentaa” YK:n vammaissopimusta

17.02.2020

Jutta Keski-Korhonen
Jutta Keski-Korhonen.

YK:n vammaissopimus on monelle meistä monet kerrat vastaan tullut asiakirja. Moni osaa myös kertoa sen keskeisimmät artiklat. Sopimustekstiä lukiessa saattaa kuitenkin tulla vieraannuttava tunne. Asiat on muotoiltu YK-kielellä, eikä aina ole helppoa ymmärtää, mitä kaikkea sopimus käytännössä tarkoittaa.

Sopimuksen noudattamista valvova kansainvälinen elin, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea, tuottaa niin kutsuttuja yleiskommentteja yksittäisistä artikloista. Niitä voisi kuvailla artikloiden käyttöohjeiksi tai yksityiskohtaisiksi perusteluiksi. Yleiskommentti avaa sitä, mitä artiklan usein kovin tiivis ilmaisu käytännössä tarkoittaa. Samoin sitä, miten artiklaa kuuluu soveltaa.

Vammaissopimuksen keskeisimpiä artikloita on 19 artikla ”Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisöissä”. Siitä vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea julkaisi englanninkielisen yleiskommentin vuonna 2017. Käänsimme Tukiliitossa tuon yleiskommentin suomeksi. Lisäksi teimme yleiskommentista tiivistelmän sekä 19 artikla pähkinänkuoressa -koosteen. Löydät ne kaikki sivustomme Tuki ja neuvot -osiosta: www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/perus-ja-ihmisoikeudet/ykn-vammaissopimus/vammaisten-henkiloiden-oikeuksien-komitean-yleiskommentit/

Yleiskommentista löytyvät itsenäistä elämistä ja osallisuutta yhteisössä koskevan oikeuden lähtökohdat. Kyseessä on laaja-alainen ja koko sopimusta läpileikkaava artikla, jonka takaamat oikeudet liittyvät moniin muihin vammaissopimuksen turvaamiin oikeuksiin. 19 artikla onkin aivan keskeinen vammaissopimuksen täysimääräisen toimeenpanon kannalta.

19 artiklan soveltamista ohjaavia keskeisiä määritelmiä on yleiskommentissa avattu hyvin. Määritelmät löytyvät itsenäisesti elämisestä, osallisuudesta yhteisössä, itsenäisistä asumisjärjestelyistä sekä henkilökohtaisesta avusta. Myös keskeinen sisältö on kuvattu selkeästi.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea on listannut ydinasioita, joista sopimusvaltioiden on huolehdittava itsenäistä elämistä ja osallisuutta yhteisössä koskevan oikeuden toteuttamisessa. Yleiskommentissa kerrotaan, mitä velvoitteita sopimusvaltioiden on toteutettava välittömästi, mitä puolestaan asteittain. Lisäksi on kuvattu askeleet, jotka on otettava, jotta 19 artikla toteutuu täysimääräisesti.

Yleiskommentti on erittäin hyvä väline 19 artiklan sisällön siirtämiseen kehitysvammaisen ihmisen arkeen. Siitä löytyy konkreettisia asioita, joilla itsenäistä elämistä ja osallisuutta yhteisöihin viedään eteenpäin niin yksittäisen ihmisen kuin järjestelmänkin tasolla.

Tutustu yleiskommentteihin ja jaa eteenpäin. Hyödynnä omien tai läheisesi palveluiden saamisessa. Käytä omassa kunnassasi vaikuttamiseen. #YKvammaissopimus suomeksi #artikla19