Verkkotoiminta avaa uusia mahdollisuuksia yhdistyksille

02.06.2020

Nanna Nieminen.
Nanna Nieminen.

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi suurin osa meistä on joutunut kohtaamaan jättimäisen digiloikan. Omalla kohdallani se on tarkoittanut etäpalaverien määrän kasvua ja uusien toimintamuotojen kehittämistä. Välillä olen ollut korviani myötä täynnä etäpalavereita ja olen kaivannut ihmisten kasvokkaista kohtaamista.

Jättimäinen digiloikka ei ole ollut kuitenkaan pelkästään huono asia. Se on pakottanut kehittämään omaa osaamistani ja ajattelemaan asioita uudella tavalla. Oman osaamiseni kohdalla se on tarkoittanut teknisen osaamisen lisäksi ymmärryksen lisääntymistä siitä, minkälaista sisältöä verkkoon voi ja kannattaa tuottaa, miten vuorovaikutus toimii verkossa ja miten esimerkiksi koulutuksia voi järjestää verkossa. Koen edelleen olevani verkko-osaamisen alkutaipaleella, mutta kuitenkin menossa oikeaan suuntaan. Siinä on auttanut kokeneilta konkareilta saadut neuvot ja tuki. Tärkeää on ollut myös uskallus lähteä kokeilemaan uusia asioita, epävarmuuden ja epätietoisuuden sietäminen sekä uskallus mokata.

Oman osaamisen ja ymmärryksen kasvamisen lisäksi poikkeusolot ovat saaneet miettimään sitä, minkälaisia mahdollisuuksia verkko voi tarjota yhdistyksille. Mitä toimintaa voisi siirtää joko osin tai kokonaan verkkoon ja miten se onnistuisi teknisesti?

Verkkotoiminnot voivat olla hyvä lisä yhdistysten toimintaan. Ne voivat tarjota uusia osallistumisen muotoja ja ehkä tavoittaa uusia ihmisiä. Pienten lasten äitinä näen sen hyvänä mahdollisuutena etenkin lapsiperheille, joiden voi olla haasteellista lähteä kasvokkaisiin tapaamisiin. Esimerkiksi verkossa kokoontuvan vertaistukiryhmän tapaamisiin voi olla matalampi kynnys osallistua.

Joidenkin toimintamuotojen vieminen verkkoon ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tapahtumia ei enää järjestettäisi tai että kaikki koulutukset olisi tarkoitus järjestää verkossa. Edelleen tarvitaan myös muuta toimintaa eikä sen merkitystä voi vähätellä. Verkkotoiminnan kehittämiseen kannattaa kuitenkin suhtautua avoimesti, sillä toteutustapoja on monia. Yksistään verkossa järjestettävän toiminnan lisäksi toimintaa voi toteuttaa monimuotoisesti. Esimerkiksi vertaistukiryhmä voi kokoontua välillä verkossa ja välillä kasvokkain, tai koulutus voi sisältää verkko-osion ja lisäksi paikan päällä kokoontumisen.

Vaihtoehtoja on siis monia ja uusia asioita kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan. Kannattaa olla armollinen itselleen ja hyväksyä se, että joskus oppiminen vie aikaa. On myöskin hyvä muistaa, että uusien toimintamuotojen kehittäminen ja käytäntöön vieminen ei tapahdu hetkessä. Jos siis verkkoryhmän pyörittäminen tuntuu aluksi takkuiselta ja osallistujia on vaikea löytää, ei kannata heti luovuttaa. Sana voi levitä pikkuhiljaa ja seuraavana vuonna tilanne voikin olla jo ihan toinen.

Kannattaa myös muistaa, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin, eikä jokaisen tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Meillä Tukiliitossa on karttunut hyvin kokemusta verkkotoiminnasta ja meiltä saa apua ja tukea verkossa järjestettävän toiminnan aloittamiseen. Kannattaa olla yhteyksissä myös muihin yhdistyksiin, jotka ovat jo kokeilleet verkkoryhmän perustamista. Heiltä voi saada kullanarvoisia vinkkejä ja vertaistukea toiminnan uudistamiseen. Tietokoneen ja netin lisäksi verkkotoiminnassa tarvitaankin siis pitkäjänteisyyttä, rohkeutta kokeilla uusia asioita sekä yhteistyötä.

Kirjoittaja työskentelee Tukiliiton aluekoordinaattorina.

Tietokoneen ja netin lisäksi verkkotoiminnassa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, rohkeutta kokeilla ja yhteistyötä. Jokaisen ei tarvitse keksiä pyörää yksin. #yhdistystoiminta #korona #digiloikka