Vie vertaistoiminta verkkoon!

Suunnitteletko vieväsi vertaistoimintaa verkkoon? Tällä sivulla kerromme, mitä ryhmän perustaminen edellyttää.

Suunnittelu

Yhdistyksen verkkoryhmän suunnittelu alkaa keskustelemalla yhdistyksen kanssa siitä, mikä on ryhmän tavoite, kenelle se on tarkoitettu ja mikä on ryhmän kesto tai aikataulu. Esittelen tässä kaksi vaihtoehtoa, joista Avaimet käteen -mallissa Tukiliiton työntekijä ottaa enemmän vastuuta ryhmän hallinnoinnista ja Omatoimimallissa työntekijä on yhdistyksen vapaaehtoisen tai työntekijän taustatukena.

Vinkkejä tekemiseen voit saada Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnanjohtaja Annemari Eskolan kokemuksista.

Chattien ja mahdollisesti ryhmäkeskustelujen sisällöstä ja vetämisestä vastaa yhdistyksen vapaaehtoinen tai yhdistyksen työntekijä. Tukiliitosta voi tarvittaessa pyytää asiantuntijaa mukaan keskusteluun, mikäli tarvitaan tietopuolista osaamista. Asiantuntijat ovat käytettävissä työtilanteen mukaan. Ryhmän vetämisestä kiinnostuneen yhdistyksen vapaaehtoisen tai yhdistyksen työntekijän kanssa keskustellaan siitä, miten paljon hän arvelee tarvitsevansa Tukiliiton työntekijän tukea ryhmän hallinnoinnissa Tukinetissä.

Tukinetissä on mahdollista tarjota chat-ryhmäkeskusteluja, joissa kaikki keskustelijat ovat samaan aikaan paikalla. Lisäksi Tukinetin teeman, eli ryhmän alla voi ylläpitää ryhmäkeskusteluja. Ryhmäkeskusteluita ryhmäläiset voivat käydä kommentoimassa, kun heille sopii. Ryhmäkeskustelujen keskustelunaloituksiin voi upottaa videoita, kuvia tai pdf-tiedostoja keskustelun herättämiseksi tai tiedon jakamiseksi.

Tukinetin ryhmät ovat suljettuja tai avoimia.

Suljettu ryhmä

 • ryhmään pyritään hakulomakkeella, joka on Tukinetissä
 • ryhmän jäsenet sekä sisällön voivat nähdä vain ryhmän jäsenet
 • ryhmän nimen sekä kuvauksen voivat nähdä kaikki Tukinetin käyttäjät

 

Avoin ryhmä

 • kaikki Tukinetin käyttäjät voivat nähdä ryhmässä olevat ryhmäkeskustelut ja osallistua chatteihin
 • erillistä hakulomaketta ei ole

Sekä suljettujen, että avointen ryhmien chatteihin on mahdollista osallistua myös ilman Tukinet-tunnuksia: kun chat-keskustelu on avattu, chat-alusta mahdollistaa suoran kutsulinkin luomisen. Suoran kutsulinkin käyttäjän täytyy antaa vain nimimerkki ja hän pääsee osallistumaan chat-keskusteluun ilman, että hänellä on Tukinet-tunnukset.

Jokaisen ryhmän tietoihin lisätään tietosuojaseloste, jossa ryhmään liittymällä hyväksyy tietojensa käsittelyn sen mukaan, mitä tässä tietosuoja linkissä kerrotaan (tämä linkki täytyy olla näkyvillä kaikkien ryhmien hakulomakkeessa) https://www.tukiliitto.fi/etusivu/tietosuojaselosteet/ilmoittautumiset-tapahtumiin/
Jos yhdistyksellä on oma tietosuojaseloste, yhdistys voi käyttää sitä. Tukinettiä kannattaa käyttää muulla, kuin explorer/egde-selaimilla.

Tässä kuvatut mallit ovat suuntaa antavia ja niissä on pyritty huomioimaan ryhmän luomisen kaikki vaiheet. Näissä malleissa kerrotaan Tukiliiton työntekijän tai yhdistyksen vapaaehtoisen tai työntekijän roolit ja vastuu ryhmän toteutuksesta. Malleja voi soveltaa sen mukaan, kuinka paljon yhdistyksen vapaaehtoinen tai yhdistyksen työntekijä kokee haluavansa ja osaavansa tehdä itse.

Vinkkejä verkkovuorovaikutukseen löytyy täältä:

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/vinkkeja-verkkovuorovaikutukseen/

Yleisiä ohjeita verkossa toimimiseen voit katsoa täältä ja soveltaa omaan toimintaan säännöiksi:
https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2019/04/tukiliiton-verkkovertaistoiminnan-saannot.pdf

Tietoa vertaistoiminnan starttipaketista löydät täältä
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/perheily/

Osallistuja on mahdollista kutsua sekä suljettuun, että avoimeen chattiin kutsulinkillä, joka voidaan chatin avaamisen jälkeen lähettää sähköpostilla, tekstiviestillä tai whatsappilla osallistujan älypuhelimeen. Osallistujan täytyy tuolloin antaa vain nimimerkki ja yhdellä klikkauksella hän on mukana chatissa.

Tietoa sinulle, yhdistyksen työntekijä tai vapaaehtoinen

Yhdistyksen työntekijä tai vapaaehtoinen tekee

 1. Rekisteröityminen ja alkutoimet
 • käy rekisteröitymässä vapaaehtoiseksi Tukinettiin linkistä, jonka työntekijä toimittaa
 • kerro työntekijälle, millaista ryhmää ollaan perustamassa
 • kerro, kuinka pitkään ryhmän on tarkoitus toimia
 • mikä on kohderyhmä
 • kuvaile ryhmän tarkoitusta
 • kerro onko tarvetta suljetulle vai avoimelle ryhmälle
 • kerro millä tiedoilla hakemuslomake luodaan vai käytetäänkö salasanalla tunnistautumista
 1. Käytön aloitus ja tuki
 • Tutustu työntekijän opastuksella Tukinetin ominaisuuksiin
 • opettele mitä ylläpito-oikeudet mahdollistavat
 • opettele avaamaan ja hallinnoimaan chattia
 • opiskele osallistujien tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät asiat
 • opettele löytämään hakijoiden tiedot hakulomakkeista ja hyväksymään/hylkäämään hakijat
 • kerro milloin ja millaisella kuvauksella chatteja pidetään, jotta työntekijä voi luoda chatit ja kertoa niiden sisällöstä chatin kuvauksessa
 • pyydä palautetta osallistujilta ja välittää tietoa Tukiliittoon päin (tähän saa valmiin kyselylomakkeen tueksi)
 • opettele tarvittaessa avaamaan ja moderoimaan keskusteluryhmien pysyviä viestejä

 1. Aloitus ja rekisteröityminen
 • käy rekisteröitymässä Tukiliiton vapaaehtoiseksi Tukinetin linkistä, jonka työntekijä toimittaa
 • opettele muokkaamaan ryhmän kuvausta ja asettamaan pakollisen kansikuvan (Tukinetin linjaus)
 • opettele muokkaamaan ryhmän kestoa
 • opettele tekemään hakemuslomakkeen
 • opettele rajaamaan ryhmäkokoa
 • asettamaan moderoinnin päälle/pois
 • hyväksymään hakemuslomakkeita ja ottamaan tiedot talteen, sillä hakulomakkeen tiedot häviävät hakemuksen käsittelyn jälkeen
 • opettele luomaan, avaamaan ja sulkemaan chatteja, sekä poistamaan mahdollisen chatin tallenteen
 • aloittamaan ja moderoimaan forum-keskustelyryhmän keskusteluja
 • pyytämään palautetta osallistujilta ja toimittamaan sitä Tukiliitolle tiedoksi
 • opettele käyttämään ”Kutsu väkeä”-linkkiä chatissa

Tietoa sinulle, Tukiliiton työntekijä

Tukiliiton työntekijä tekee

 1. Teeman luominen
 • luo pyydetyillä tiedoilla teema, eli ryhmä Tukinettiin
 • kirjoita ryhmän kuvaus (kohderyhmä, kesto, vastuuhenkilön nimeäminen, pakollinen kansikuva)
 • avoin tai suljettu ryhmä tarpeen mukaan
 • järjestetäänkö vain chatteja vai myös ryhmäkeskustelu, jos tarkoitus on järjestää vain chatteja, ryhmään ei kannata luoda ryhmäkeskustelumahdollisuutta
 • tee suljettuun ryhmään hakulomake annetuilla tiedoilla (kysy yhdistyksen vapaaehtoiselta tai työntekijältä, millaisilla kysymyksillä hän tunnistaa osallistujat vai käytetäänkö salasanatunnistusta, jolloin hakulomakkeessa on vain yksi, salasanaa tiedusteleva kysymys, salasana toimitetaan osallistujille yhdistyksen vapaaehtoisen tai yhdistyksen työntekijän toimesta)
 • rajattu vai rajaton ryhmäkoko
 • pakollisen kansikuvan valinta
 1. Työntekijän tai vapaaehtoisen rekisteröityminen
 • lähetä rekisteröitymislinkki yhdistyksen työntekijälle tai vapaaehtoiselle
 • varmistaa että linkkiä osataan käyttää
 • hyväksy yhdistyksen aktiivi Tukiliiton organisaatioon vapaaehtoiseksi
 • liitä hänet teemaryhmään vapaaehtoiseksi
 • antaa vapaaehtoiselle tai yhdistyksen työntekijälle ylläpitäjän tasoiset oikeudet hallinnoida teemaa, eli ryhmää (HUOM! Teemaa, ei organisaatiota)
 1. Käytön opastus ja tuki aloitukseen
 • opeta löytämään ja hyväksymään suljetussa ryhmässä hakemuksia, tiedota että hakemuksen tiedot poistuvat hakemuksen hyväksymisen/hylkäämisen jälkeen
 • kerro mahdollisuudesta saada chatteihin mukaan asiantuntija teemalliselle keskustelukerralle
 • opeta miten chat avataan ja suljetaan
 • opeta mistä näkee osallistujat
 • kerro miten chatin vetäjä voi hallinnoida chattiin osallistuvia chatin aikana (poistaminen, vaientaminen, yksityisviestin lähettäminen)
 • neuvo miten ”Kutsu väkeä”-linkki toimii
 • ole mukana ainakin ensimmäisessä chatissa varmistamassa, että kaikki sujuu
 • tuessa voi käyttää Teams-kokousta tai tavallista puhelua, joka on hyvä olla auki myös ensimmäisen chatin ajan
 • luo pyydetyille ajoille valmiit chatit ja liittää vapaaehtoisen sekä mahdollisen työntekijän chattiin vastuuhenkilöksi
 • opeta yhdistyksen aktiivia tekemään keskusteluforumiin keskustelun avauksia, mikäli tätä ominaisuutta halutaan käyttää
 • käy chatin jälkeen poistamassa chatin automaattisen tallentumisen forumkeskustelujen puolelle (niin kauan, kunnes Tukinet korjaa tämän ominaisuuden)

Tukiliiton työntekijä tekee:

 1. Alkutoimet
 • luo ryhmä Tukinettiin
 • lähetä rekisteröitymislinkki yhdistyksen työntekijälle tai vapaaehtoiselle, varmista että linkkiä osataan käyttää ja lopulta käy hyväksymässä yhdistyksen vapaaehtoinen tai yhdistyksen työntekijä Tukiliiton organisaatioon vapaaehtoiseksi sekä lisäksi liitä hänet teemaryhmään vapaaehtoiseksi JA anna ylläpitotason oikeudet teemaan (HUOM! Teemaan, ei organisaatioon)
 1. Käytön opastus ja tuki aloitukseen
 • opeta muokkaamaan ryhmän kuvausta ja asettamaan pakollinen kansikuva (Tukinetin linjaus)
 • opeta muokkaamaan ryhmän kestoa
 • opeta tekemään hakemuslomake
 • opeta rajaamaan ryhmäkokoa
 • opeta asettamaan moderointi päälle/pois eli kerro mitä viestien tarkastuksen päällä/poissaolo merkitsee
 • opeta hyväksymään hakemuslomakkeita ja kerro, että lomakkeen tiedot häviävät hakemuksen käsittelyn jälkeen
 • opeta luomaan, avaamaan ja sulkemaan chatteja, sekä poistamaan mahdollisen chatin tallenteen
 • opeta aloittamaan ja moderoimaan forum-keskustelyryhmän keskusteluja
 • kerro mahdollisuudesta saada liiton asiantuntijaa teemallisiin chatteihin
 • ole mukana ensimmäisessä chatissa varmistamassa chatin sujuvuus
 • opeta ”Kutsu väkeä”-linkin käyttäminen

Tietoa osallistujalle

Suljettu ryhmä

 1. Tee tunnukset Tukinettiin. Voit katsoa videon tunnusten luonnista tästä
  Tai lukea helpot ohjeet täältä.
 2. Hae hakulomakkeella mukaan ryhmään
 3. Saavu sovittuna aikana chattiin