Vanhemmuus on tunnetta ja taitoja

07.02.2018

Sirpa Mäkinen
Sirpa Mäkinen

Vanhemmuutta on monenlaista. Vanhemmuus on tunnetta. Se ei lopu, vaikka lapset aikuistuvat tai eivät voi syystä tai toisesta asua samassa osoitteessa vanhempiensa kanssa. Vanhemmuus voi olla myös syvää oman lapsen ja perheen kaipuuta. Vanhemmuus ei ole aina ihanaa tai helppoa. Vanhemmuutta on helppo arvostella ja määritellä ulkoa päin, samoin kuin sitä kenellä on oikeus toivoa lapsia ja kenellä ei.

Lapset ovat suloisia, ihania ja hassuja, mutta myös ärsyttäviä, vaativia ja sottaavia, eikä heitä voi jättää hoitamatta tai huomiotta. Lapsilla on paljon tärkeää asiaa, joka pitää meidän vanhempien ja muiden aikuisten kuulla. Vanhemmuus ei ole aina helppoa.

Vanhempana haluaa venyä ja selviytyä mahdollisimman hyvin, pärjätä yksin. Avun pyytäminen, vastaanottaminen ja saaminen voivat olla vaikeaa. Omaa vanhemmuutta ja joskus kovasti kuormittavaa perhearkea voi tutkia tietoisesti myös eri näkökulmista.

Mitä jos tällä viikolla kaikesta huolimatta kääriytyisit voimavaravilttiin, ja tutkisit, mitä ”helmiä” löydät itsestäsi tai perheestäsi?  Vinkkejä tähän voit löytää vaikkapa täältä:
www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/kuntoutujalle/oma-jaksaminen/opas-omien-voimavarojen-tunnistamiseen-ja-vahvistamiseen

Vahvistu vanhempana -hankkeen -logo
Vahvistu vanhempana -hankkeen logon ovat suunnitelleet NEO – OmaPolun Mediapajan nuoret.

Tukiliiton syksyllä 2017 alkaneessa Vahvistu vanhempana -hankkeessa lähdetään siitä, että vanhemmuus on myös taitoja, joita jokainen voi oppia. Suomessa syntyy arviolta 700 lasta perheisiin, joissa vanhemmalla on oppimisen tai ymmärtämisen haasteita esimerkiksi kehitysvammasta tai autismikirjosta johtuen. Myös näissä perheissä on paljon voimavaroja ja vahvuuksia, joiden varaan rakentaa uusia vanhemmuuden taitoja.

Vanhemmuuden taidoista löytyy paljon erilaisia määritelmiä ja mielipiteitä, mutta tärkeät kysymykset ovat: Mitä sinulle kuuluu vanhempi? Mitä uutta Sinä haluat oppia vanhempana? Millaista vanhemmuutta ja tukea juuri Teidän perheessä kaivataan?

Vahvistu vanhempana -hankkeessa kehitetään voimavarakeskeistä valmennusta ja tuen muotoja perheille sekä nettiin että live-kohtaamisiin. Kehittämistoiminnassa yhdistyy ammatillinen osaaminen ja kokemusasiantuntijatiimiltä saatu tieto sekä ideat. Tiimiltämme löytyy monenlaista kokemusta perhe-elämään muun muassa kehitysvammaisena äitinä, tukea tarvinneiden vanhempien lapsena kasvamisesta, isovanhempana ja vanhemmuudesta huostaanoton jälkeen.

Kokemusasiantuntijatiimimme kokoontuu aluksi kerran kuussa. Siellä ei vain puhuta vaan myös tehdään yhdessä. Menetelmänä käytämme palvelumuotoilua, jotta pystymme mahdollisimman hyvin eläytymään perheiden tilanteisiin ja polkuihin, ideoimaan luovasti ja käytännöllisesti uutta vanhemmuutta vahvistavaa toimintaa Tukiliittoon.

* Kirjoittaja toimii Vahvistu vanhempana -hankkeen projektityöntekijänä.