Vallankäyttöä ei pääse pakoon

09.12.2022

Pia Mölsä.
Pia Mölsä.

Me kehitysvammaisten ihmisten tukijat olemme tottuneet käyttämään valtaa ohi ihmisen itsensä. Uskomme tietävämme heidän etunsa ja hoidamme asiat sen mukaisesti. Meidän ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa tiedon jakamiseen, asioista keskusteluun ja pitkiin neuvonpitoihin, koska tiedämme mikä meistä on oikea valinta tai päätös. Kerromme vain tarvittavat asiat ja vakuutamme niiden olevan ihmiselle hyväksi, hänen eduksensa. Tämä päivä ja nykyaika haastavat meitä kuitenkin muuttamaan toimintaamme.

 

Kari Vuorenpää.
Kari Vuorenpää.

Toimijuuden* ja päätöstentekemisen tuki tarkoittavat suurelta osin tukijana käyttämämme vallan siirtämistä tuettavalle itselleen. Vallankäyttöä ei koskaan pääse täysin pakoon. Voimme kuitenkin viisaina tukijoina käyttää sitä kokonaisvaltaisen tiedon ja kokemusten äärelle saattamiseen ja oman mielipiteen muodostamisen kannustamiseen. Voimme esimerkiksi pohtia yhdessä erilaisia toimintavaihtoehtoja, myös niitä omasta mielestämme ihmiselle epäedullisia. Muistelemme ja peilaamme tuettavan kanssa hänen aiempia ratkaisujaan ja niiden seurauksia. Näin luomme rakennusaineita tukea tarvitsevan ihmisen tekemää valintaa varten.

Käytännössä järkeilemme yhdessä tuettavan kanssa vastauksia kysymyksiin. Mitä mieltä tuettavani on nyt asiasta? Mitä tuettavani tietää asiasta? Mitä kokemuksia hänellä on asiasta? Mitä muut ihmiset ovat vastaavassa tilanteessa tehneet? Mitä vaihtoehtoja asiassa on nyt? Miten vaihtoehtoja voisi lisätä? Mistä voisi saada neuvoja ja ohjeita asiassa? Minkälaisia lisäkokemuksia tuettava tarvitsee oman mielipiteen muodostamiseksi? Ja niin edespäin.

Tukijoina meidän pitää käyttää valtaamme myös siihen, että tukea tarvitsevalla ihmisellä on tarvittavat välineet valinnan tai päätöksen toimeenpanoon. Valinta on valinta vasta, kun siitä seuraa jotakin.

Olemme julkaisseet periaatteet päätöksenteossa tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen. Osana tukijan työkalupakkia, ne auttavat siirtämään valtaa ja toimijuutta tukijoilta ihmisille itselleen. #Vaikutusvaltaa #LaadukasTuki #TuettuPäätöksenteko

Periaatteet päätöksenteon tukemiseen ja tuetun päätöksenteon toteuttamiseen:

  1. Ihminen on toimija, kun hän päättää ja tekee asioita itse.
  2. Ihminen saa tarvittaessa tukea päätösten tekemiseen.
  3. Tuki on monipuolista ja yksilöllisistä.
  4. Päätökset perustuvat ihmisen omiin mieltymyksiin ja tahtoon.
  5. Kaikenlaiset päätökset ovat sallittuja.
  6. Päätöksen ja mielipiteen saa vaihtaa.
  7. Tukijan tai tukijat saa valita itse tai heidän valitsemisessaan voi olla mukana.
  8. Tuen vastaanottaminen on vapaaehtoista.
  9. Tuki perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen, hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen

 

*Ihminen on toimija, kun hän toimii mahdollisimman omatoimisesti ja tekee tekoja itse, saa tietoa ja kokemuksia erilaisista toimintavaihtoehdoista tavoitellessaan erilaisia itselleen merkityksellisiä asioita. Hänellä on vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksia asioissaan ja tietoa valintojensa ja toimintansa seurauksista. Toimijana hän itse päättä toimintaan ryhtymisestä.

Periaatteista julkaisimme materiaalin, joka sisältää lisätietoja, esimerkkejä ja ohjeita tukijalle.

Tutustu myös sivustoon: www.tuettupaatoksenteko.fi

Löydät meidät ja viestimme myös sosiaalisesta mediasta aihetunnisteilla
#Vaikutusvaltaa #LaadukasTuki #TuettuPäätöksenteko
Tule mukaan keskustelemaan ja välittämään viestejä laadukkaasta tuesta!