Työelämän uusista mahdollisuuksista hyötyvät kaikki

19.05.2021

Petri Liukkonen.

Idealistisesti ajateltuna työ mahdollistaa kaikille mukavaa ja palkitsevaa tekemistä. Se on merkityksellistä toimintaa, joka tuo elämään sisältöä ja takaa taloudellisen turvan nyt ja tulevaisuudessa. Realistisemmin tarkasteltuna työ on välttämättömyys, jota jokaisen tulee tehdä voidakseen huolehtia itsestään ja mahdollisesti muista läheisistään. Työstä maksetaan korvaus, ja korvaus määrittyy pitkälti koulutustaustan, työtehtävien luonteen ja työstä suoriutumisen mukaan.

Realismi on omanlaistaan jokaiselle, samoin työelämän reunaehdot. Yksi esimerkki on minun tyttäreni, joka käy peruskoulun kahdeksatta luokkaa pienryhmässä ja miettii paljon omaa tulevaisuuttaan.

Kun koulussa tehtiin kartoitusta tulevaisuuden toiveammateista, tyttäreni suunnitelmat asettuivat laajalle skaalalle. Opettajan kanssa laaditusta listasta löytyi ammatteja, joissa vaadittiin varsin vaihteleva määrä erityisosaamista, tietoja ja taitoja. Tässä hänen listansa:

  1. Kaupassa työskentely
  2. Vanhusten hoito
  3. Lääkärinä työskentely
  4. Keittiössä työskentely.

Suunnitelmat ovat samantapaisia kuin monilla nuorilla: haaveita on olemassa, mutta selvää kuvaa ei ole vielä muodostunut. Erikoiseksi ja poikkeavaksi tilanteen tekee se, että tyttäreni realistiset mahdollisuudet pyrkiä kohti toiveammatteja eivät toteudu kaikilta osin.  Hänellä todettu Downin oireyhtymä vaikuttaa muun muassa tiedon käsittelyyn ja monien taitojen kehittymiseen, ja luo esteitä unelmien eteen.

Isänä tarkastelen tilannetta erityisen kiinnostuneena, koska peruskoulun jälkeisten tulevaisuudenvalintojen tekeminen on edessä jo vuoden kuluttua. Tyttäreni etenee kohti omaa unelmiaan, mutta tarvitsee tuekseen sekä koulussa työskenteleviä ammattilaisia että meitä vanhempia voidakseen tehdä itselleen edullisen päätöksen. Tässä hetkessä tuntuu kovin hankalalta nähdä selkeästi, mikä tyttäreni tulevaisuus työelämässä tulee olemaan. Varmaa on vain se, että hän tarvitsee tukea työtehtävien tekemiseen, mikäli sopivaa tekemistä järjestyisi.

Tyttäreni kuuluu laajaan joukkoon ihmisiä, joilla on halua ja kykyä hyödyntää taitojaan, ja päästä sitä kautta toteuttamaan itseään. Samaan aikaan työn tekemisen sisällöt ja tavat ovat jatkuvassa muutoksessa. Uusia työtehtäviä syntyy ja toisia katoaa. Haluan uskoa siihen, että tulevaisuudessa yhä useammalle kehitysvammaiselle ihmiselle löytyy omien kykyjen mukaista työtä ja tekemistä, ja siitä hyötyvät kaikki: työn antaja ja -mahdollistaja, työtä tekevä yksilö ja yhteiskunta.

Eurooppalaisessa yhteistyöverkostossa meidän on mahdollista kehittää uutta ja jakaa syntynyttä tietoa ympärillemme, jotta mahdollisimman moni kehitysvammainen pääsee hyötymään saavutetuista edistysaskelista.

Kehitysvammaisten Tukiliitto järjestää 8.–11.6.2021 Europe in Action -konferenssin yhteistyössä Inclusion Europen kanssa. Tänä vuonna konferenssi järjestetään virtuaalitapahtumana, johon on helppoa osallistua mistä tahansa – vaikka omalta kotisohvalta. Konferenssin teema on SKILLS – Taidot, eli nyt keskustelemme siitä, miten kehitysvammaiset ihmiset pystyvät hyödyntämään taitojaan työelämässä ja yhteiskunnassa. Tervetuloa mukaan! Tapahtuma on maksuton!

Kirjoittaja on Tukiliiton puheenjohtaja.