Tuettu päätöksenteko: Kaikilla on oikeus päättää asioistaan

27.04.2022

Pia Mölsä.
Pia Mölsä.

Minulla on unelma, sanoi eräs suurhenkilöksi luokiteltu 60 vuotta sitten. Minullakin on unelma. Oikeammin minulla on monta unelmaa, joista yksi on villakoiranpentu Tellervo ja toinen on se, että päätöksentekoon tukea tarvitsevien YK:n vammaissopimuksessa määritellyt oikeudet toteutuvat.

Miten sitten päätöstensä tekoon apua tarvitsevien ihmisten oikeudet voisivat toteutua? Tähän kysymykseen vastaa esimerkiksi YK:n vammaissopimus itse. Lisäksi monet sopimuksen allekirjoittaneet maat ovat tehneet päätöksenteon tukemista varten erilliset periaatteet. Eli siis ne tausta-ajatukset, joiden toteutuminen turvaa päätöksentekoonsa tukea tarvitsevan ihmisen oikeudet tukemistilanteessa ja samalla varmistavat sen, että tukeminen on laadukasta ja YK:n vammaissopimuksen mukaista.

Pohdimme erilaisissa porukoissa viime ja tämän vuoden mittaan millaisia nämä periaatteet voisivat olla Suomessa. Emme suinkaan keksineet pyörää uudestaan, vaan otimme toimivia ajatuksia muiden maiden periaatteista ja lisäsimme niihin omia mausteitamme. Päätöstensä tekemiseen tukea tarvitsevat ihmiset tarkastelevat ja yhteiskehittävät periaatteita eteenpäin lähiaikoina. Ne saattavat siis vielä päivittyä. Tämänhetkiset ajatukset periaatteista ovat:

  1. Tuki mahdollistaa ihmisen toimijuuden toteutumisen. Ihminen on toimija, kun hän päättää ja tekee asioita itse.
  2. Ihminen päättää itse ja saa päätösten tekemiseen tukea tarvittaessa.
  3. Päätökset mukailevat ihmisen omia mieltymyksiä ja tahtoa.
  4. Epäedulliset päätökset ovat sallittuja.
  5. Päätöksen ja mielipiteen saa vaihtaa.
  6. Tuki on monipuolista ja yksilöllisiin tarpeisiin soveltuvaa.
  7. Tukijan tai tukijat saa valita itse tai heidän valitsemisessa voi olla mukana.
  8. Tuesta kieltäytyminen on sallittua.
  9. Tuki perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen, hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen.

Tärkeä periaate on tietysti se, että ihminen ylipäätänsä saa päättää ja tehdä päätöstensä edistymiseksi asioita, pieniä ja isompia. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että aivan kaikki pitää tehdä itse ja ilman apua. Tukijan rooli on merkittävä tässä kaikessa. Tukijan roolista ja tehtävistä voit lukea tästä blogitekstistä: Päätöksenteon tukeminen on joustava ketju monenlaisia tekoja.

Periaatteisiin kuuluu YK:n vammaissopimuksen mukaisesti se, että ihmisen päätökset mukailevat hänen omaa tahtoaan ja mieltymyksiään, edun ensisijaisuuden sijaan. Eli toisin sanoen tärkeintä on se, mitä ihminen itse haluaa, sen sijaan mikä toisten ihmisten mielestä on tälle ihmiselle hyväksi ja hänen etujensa mukaista. Taustalla on myös ajatus siitä, että päätöksenteon tukeminen on yhdelle yhtä ja toiselle toista, eikä mitään varsinaista pakettiratkaisua voi olla olemassa. Periaatteissa on maininta vuorovaikutuksen moninaisuudesta, kommunikointikeinojen käytöstä ja kunnioittavasta kohtaamisesta. Tässä yhteydessä pitää kuitenkin huomata, että päätöksenteon tukeminen ei ole pelkästään kommunikaatiokeinoja tai niiden käyttämistä, vaan ne ovat väline edellä mainittujen asioiden toteuttamisessa.

Periaatteet sopivat jokapäiväisiin ja arkisiin tilanteisiin, joissa ihminen tekee päätöksiä ja saa niiden tekemiseen toiselta ihmiseltä tukea. Lisäksi ne sopivat uuteen vammaispalvelulakiin kirjattuun erilliseen palveluun, jonka nimi on tuettu päätöksenteko. Periaatteiden toteutuminen varmistaa palvelun laadun tuetussa päätöksenteossa. Oikeanlainen, periaatteiden mukainen tuki voi päätöksentekotilanteissa varmistaa, että ihmisen oma tahto ja hänen mieltymystensä mukaiset valinnat toteutuvat.

Kyllä ne unelmat sieltä pikkuhiljaa lähenevät todellisuutta. Ehkä myös villakoira nimeltä Tellervo.

Oikeanlainen, periaatteiden mukainen tuki voi päätöksentekotilanteissa varmistaa, että ihmisen oma tahto ja hänen mieltymystensä mukaiset valinnat toteutuvat. #TuettuPäätöksenteko

 

Kirjoittaja työskentelee hankepäällikkönä Tukiliiton TILKE-hankkeessa ja edistää osallisuuden toteutumista.