Toteutan kansalaisuuttani vaikuttamalla

05.03.2018

Riku Seppälä.
Riku Seppälä.

Minua kiinnostaa vaikuttaminen.
Haluan ymmärtää,
miten yhteiskunta toimii
ja miten asioita voisi kehittää.

En muista, kuinka päädyin
ammattikouluni oppilaskuntaan.
Jälkeenpäin ajateltuna
siitä se sitten lähti.
Nimittäin halu vaikuttamiseen.

Minua kiinnostavat yhteiskunnalliset kysymykset,
lakien valmistelut,
politiikka ja vaikuttaminen niihin.

Tällä hetkellä olen mukana
maakunnallisen nuorisovaltuuston ohjausryhmässä,
vaalitoimikunnassa ja puoluepolitiikassa.
Menen sinne missä muutkin
samasta asiasta kiinnostuneet ovat.
He, joilla ei ole tuen tarvetta,
ja me, jotka tarvitsemme tukea vaikuttamiseen.

Olen kertonut ohjaajilleni,
että minua kiinnostaa vaikuttaminen.
Miksi kerroin ohjaajille?
Koska tarvitsen tukea
tiedon etsimiseen ja kirjoittamiseen.
Ohjaajat tukevat minua myös osallistumisessa
ja selkiyttävät minulle,
mitä missäkin käsitellään.

Kansalaisuudella tarkoitan toimimista
tärkeiden ja meille kaikille yhteisten
asioiden hyväksi.

Toteutan kansalaisuuttani vaikuttamalla.
Jokaisella voi olla erilainen tapa
olla kansalainen.

Kansalaisuutta voi toteuttaa
esimerkiksi osallistumalla vapaaehtoistyöhön.
Olen ollut itsekin vapaaehtoinen
erilaisissa paikoissa.
Kannustan muitakin
vaikuttamisesta kiinnostuneita vaikuttamaan.
Vaikuttamisen paikkoja voisi olla esimerkiksi
kunta-aloitteen tekeminen yhdessä muiden kanssa.

* Kirjoittaja työskentelee Kehitysvammaisten Tukiliiton Paikka auki -videotiimissä.