Onko kehitysvammaisilla koululaisilla ystäviä?

02.04.2019

Ystävyyden tukeminen on merkityksellistä, sillä ystävyyssuhde voi olla yksi tärkeimmistä perheen ulkopuolisista ihmissuhteista. Kyselyyn voi vastata vielä 21.4.2019 saakka.

Tutkija Marjo-Rita Mäkäräinen.

Ystävyyden kokeminen on tärkeää meille kaikille. Ystävystyminen ei ole kaikille kuitenkaan yhtä helppoa, eikä kaikilla ole ystävyyssuhteiden muodostamiseen yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteet ovat vähäisempiä verrattuna vammattomiin ikätovereihin. Tämän vuoksi on tarpeen tutkia ja tukea kehitysvammaisten koululaisten ystävyyttä lähemmin.

Olen itse toiminut pitkään erityisluokanopettajana ja kiinnostukseni ystävyyssuhteiden tutkimiseen on noussut omasta työstäni. Tutkimuksessani pääsevät ääneen kehitysvammaiset koululaiset sekä heidän huoltajansa. Heillä kaikilla on arvokasta tietoa annettavanaan ystävyyteen liittyen. Tutkimukseeni kuuluu yhtenä aineistona huoltajille suunnattu kysely, johon tulleet vastaukset ovat vahvistaneet aiheen tutkimisen tarpeellisuutta.

 ”Ei ole sopivaa ystävää löytynyt.”

”Lapsi valittaa yksinäisyyttä…”

”Niiden puute satuttaa, vaikka lapsi ei sitä kerrokaan.”

Ystävyyden tukeminen on merkityksellistä, sillä ystävyyssuhde voi olla yksi tärkeimmistä perheen ulkopuolisista ihmissuhteista. Ystävät tukevat lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä sekä vähentävät yksinäisyyden kokemuksia. Kehitysvammaisten lasten ja nuorten ystävyyden tukeminen on yhteinen asia, johon tulisi kiinnittää huomiota eri tahoilla. Kyselyyn vastanneet vanhemmat toteavat:

Koulussa kaverit ovat todella tärkeitä.”

”Minäkuvan rakentumisen kivijalka.”

”Jokaisella lapsella pitäisi olla oma ystävä, että voisi tuntea itsensä arvokkaaksi ja haluttavaksi vammastaan huolimatta.”

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. on julkaissut sivuillaan tutkimukseeni liittyvän kyselyn huoltajille. Tähän mennessä 89 huoltajaa käynyt vastaamassa siihen. Lämmin kiitos kaikille vastanneille! Toivoisin vielä lisää vastauksia teiltä huoltajilta. Vastaamalla kyselyyni annatte tärkeää tietoa ystävyyssuhteisiin liittyen sekä malleja niiden tukemiseen.

Kysely huoltajille

Kyselyyn voi vastata vielä 21.4.2019 saakka tämän linkin kautta:
Kysely huoltajille kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista

Suora linkki kyselyyn:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyCMEm6YpEz9YWyqZzSVA7KjGrqsKxQ7Jr7uFaz2emh1I2FA/viewform?usp=sf_link

 

Ystävyys voi olla yksi tärkeimmistä perheen ulkopuolisista ihmissuhteista. Vastaa huoltajille suunnattuun väitöskirjatutkijan kyselyyn kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista. #erityislapset #erityisnuoret

 

Kirjoittaja, erityisluokanopettaja Marjo-Rita Mäkäräinen tekee Oulun yliopistossa väitöskirjatyötä kehitysvammaisten koululaisten ystävyyssuhteista.