Omat rahat? #MunRahat

24.09.2020

Kari Vuorenpää.
Kari Vuorenpää.

Kuulen työkavereitteni ja kohtaamieni lähi-ihmisten puhuvan usein kehitysvammaisten ihmisten toimeentulosta. Surkuttelua siitä, että he ovat köyhiä. Puhujat ovat suurelta osin oikeassa. Iso osa kehitysvammaista ihmisistä elää köyhyydessä. Se ei kuitenkaan ole koko totuus. On kehitysvammaisia ihmisiä, joilla on rahaa ja omaisuutta.

Kuvittelen kuitenkin, että monia kehitysvammaisia ihmisiä yhdistää yksi kysymys, joka kuuluu: ”Saanko itse käyttää omia rahojani?” Tai oikeammin heitä varmaankin yhdistää vastaus tuohon kysymykseen: ”En!”

Me lähi-ihmiset helposti ajattelemme, että ihmiset, joilla on kehitysvamma, eivät selviä raha-asioistaan. Kuvittelemme että, meidän on hoidettava ne heidän puolestaan. Joillekin haemme ihan edunvalvojan hoitamaan tätä puolesta hoitamisen tehtävää.

Mahdollisuus käyttää omia rahoja haluamallaan tavalla, karkaa näin helposti omista käsistä muiden käsiin. Omista vähistä tai vähän suuremmistakaan rahoista ei saa päättää itse.

On hyvä, että hankaliin asioihin saa tukea.

Tukea ei kuitenkaan ole asioiden puolesta tekeminen.  Se on puolesta tekemistä. Tuki oman rahan käyttöön on ennen kaikkea tuettavan ja tukijan yhteistä pohdintaa ja järkeilyä. Se on suunnittelua, vaikeiden asioiden ymmärrettävää selittämistä ja tuettavan kokemuksia kartuttavia mahdollisuuksia käyttää omaa rahaa.  Tämä kaikki on tukea, josta kehitysvammaiset ihmiset hyötyvät. Myös omien valintojen seurausten arviointi yhdessä lähi-ihmisen kanssa on kullanarvoista rahankäytöntukea.

Tuki oman rahan käyttöön on ennen kaikkea tuettavan ja tukijan yhteistä pohdintaa ja järkeilyä. #munrahat #kohtaamut 

Harjaantuakseen oman rahan käyttäjäksi on saatava tätä järkeilyn tukea. Tämän tuen avulla myös ihminen, jolla on kehitysvamma, voi itse määritellä mihin vähät tai vähän suuremmat rahansa käyttää.  Järkeilyn tuki ei lisää käytössä olevan rahan määrää, mutta toimijuus ja valta päätöksen teossa muuttuu. Näin vallan puutteesta johtuva ahdistava arki voi muuttua vaikutusmahdollisuuksien tuomiksi onnen pipanoiksi.

Alussa esitettyyn kysymykseen ”Saanko käyttää omia rahojani?” löytyykin meitä kaikkia ihmisiä yhdistävä vastaus. Kyllä!

 

Kirjoittaja Kari Vuorenpää on työelämän asiantuntija Kehitysvammaisten Tukiliitossa.