Puhutaan rahasta

21.09.2020

Tukiliiton sosiaalisessa mediassa nostamme juuri nyt esiin rahaa ja ihmisten toimeentuloa. Haluamme kertoa ihmisten erilaisia tarinoita, mutta myös tuoda keskusteluun laajempia rakenteellisia, toimeentuloon vaikuttavia ongelmia ja ratkaisuehdotuksia.

Seuraavan kahden viikon aikana Tukiliiton sosiaalisessa mediassa nostamme esiin rahaa ja ihmisten toimeentuloa. Haluamme kertoa ihmisten erilaisia tarinoita, mutta myös tuoda keskusteluun laajempia rakenteellisia, toimeentuloon vaikuttavia ongelmia ja ratkaisuehdotuksia.

Ihmisten toimeentulon tasoa tulee aina tarkastella suhteessa yhteiskuntamme talouteen. Eli niin rikas kuin Suomi on, yhtä rikkaita myös meidän suomalaisten ja Suomessa asuvien tulisi olla. Tutkimusten mukaan eriarvoistuminen lisääntyy koko ajan ja yksinkertaistaen tämän voi sanoa johtuvan ihmisten tulojen vähyydestä ja kulujen kasvusta. Tällä tavoin pienituloisista ihmisistä tulee köyhiä.

Kuten tutkijat Anna-Maria Isola ja Esa Suominen toteavat, köyhyys on muutakin kuin materiaalisten resurssien puutetta. Se on vähäisiä vaihtoehtoja, toivon ja näköalan puutetta, huonoa itsetuntoa ja ulkopuolisuutta tai heikkoa terveyttä. Ilmiöt kiertyvät toinen toisiinsa niin, että syntyvää kierrettä voi olla vaikea omin voimin katkaista. Köyhyys vaikuttaa kaikenlaisiin ihmisiin – niihinkin, jotka eivät sitä voi tai osaa itse kertoa. Köyhyyteen ei ole helppoa ratkaisua, eikä raha yksistään ratkaise kaikkea.

Tukiliitossa me törmäämme toimeentuloon liittyviin kysymyksiin koko ajan. Ne liittyvät usein itsemääräämisoikeuteen, yksinäisyyteen, kavereihin ja harrastuksiin. Nykyään näemme myös yhä useammin tilanteita, joissa rahat eivät riitä edes perusasioihin kuten ruokaan tai lääkkeisiin.

Rahasta ei ole helppo puhua, vaikka se vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen elämään. Siitä huolimatta ja juuri siksi siitä pitää puhua. Seuraavien viikkojen aikana nostamme esiin näkökulmia esimerkiksi työnteosta, yrittäjyydestä, omien rahojen käytöstä, palveluista ja harrastuksista. Kerro meille omia tai läheisesi kokemuksia rahan vaikutuksista. Jaa ajatuksiasi, ideoitasi ja mielipiteitäsi, ja jaa keskustelua myös omissa verkostoissasi.

Osallistu rohkeasti keskusteluun some-kanavissamme:

Voit käyttää tunnisteita: #munrahat #työstäpalkkaa #irtiköyhyydestä #YKvammaissopimus #osallisuus