Nyt on järjestöyhteistyön momentum!

03.11.2017

Salla Pyykkönen.
Salla Pyykkönen

Tukiliiton paikalliset ja alueelliset yhdistykset tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä. Yhdistykset ovat tärkeitä toimijoita myös keskenään samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden ja perheiden vertaistuen mahdollistajina.

Yhdistykset tekevät yhteistyötä hyvin eri tavoin eri kunnissa. Mistä tämä johtuu? Siihen ei liene mitään yksiselitteistä vastausta. Toimijoiden keskinäinen tuttuus ja jokin sidos yhdistysten välillä on voinut olla yhteistyön siemen. Esimerkiksi tarve samankaltaiselle tapahtumalle, jota paikallisesti on voitu lähteä tekemään kimpassa. Entä vaikuttamistyö? Onko erilaisten yhdistysten yhteinen vaikuttamistyö ollut enemmän sattumanvaraista? Tämäkin vaihtelee kunnittain. Vammaisneuvostot ovat olleet yksi tärkeimmistä yhdistysten yhteisistä toimielimistä, joiden kautta kunnissa on yhteisesti vaikutettu.

Sote-uudistuksen myötä tulevaisuuden vaikuttamistyössä verkostoyhteistyöstä tulee yhdistysten tärkeä voimavara. Ymmärrän, että sote-uudistukseen liittyvät asiat ovat voineet tuntua välillä aika sekavilta, eikä yhdistyksillä ole ollut mitään konkretiaa, mihin tarttua kiinni. Jokainen maakunta kehittää palveluita omalla tavallaan. Siksi onkin tärkeä seurata nimenomaan oman maakunnan kehittämisen tilannetta.

*

Mitähän yhteistyö ja yhteinen vaikuttaminen voisi olla tulevaisuudessa? Mitä sen halutaan olevan ja mitä sen pitäisi olla?

Tulevaisuutta rakennetaan nyt ja eletään vuoden 2020 alusta, kun sote-uudistus tulee käytäntöön. Silloin kaikkien yhdistysten vaikuttaminen hajaantuu: peruspalveluihin vaikuttaminen tehdään edelleen kotikuntiin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttaminen tehdään maakuntiin. Paikallista yhdistysyhteistyötä kannattaa kehittää myös kotikunnan peruspalveluihin vaikuttamisessa. Näin siksikin, että samaan aikaan sote-uudistuksen voimaantulon kanssa, vuoden 2020 alusta, meillä tulee voimaan myös kaikille erityistä tukea tarvitseville henkilöille yhteinen vammaislaki.

Hankkeiden tavoitteena on kehittää maakunnallinen kaikkia järjestöjä osallistava yhteistyörakenne. #Järjestöt

 

Nyt yhdistysten maakunnalliseen verkostoyhteistyön kehittämiseen on saatu konkreettista apua ja keinoja: STEAn myöntämän rahoituksen turvin jokaisessa maakunnassa on syksyllä 2017 aloittanut Järjestö 2.0 -hanke. Hankkeiden kautta mahdollistuu maakunnallisten järjestöverkostojen kehittäminen. Hankkeiden tavoitteena on kehittää maakunnallinen kaikkia järjestöjä osallistava yhteistyörakenne. Hankkeet ovat yhdistysten tukena toiminnan kehittämisessä ja yhteisenä vastinparina tulevalle maakunnalle. Nyt on yhteistyön kehittämisen momentum!

Älkää jääkö yhdistyksenä tai tukipiirinä yksin, vaan kehittäkää ja suunnitelkaa tulevaisuuden vaikuttamista yhdessä muiden kanssa. Juuri siksi on ensiarvoisen tärkeää lähteä mukaan Järjestö 2.0 -hankkeisiin.

Kutsukaa alueenne hankkeiden työntekijöitä tukipiirien ja yhdistysten yhteistyötilaisuuksiin kertomaan asiasta ja keskustelemaan maakuntanne yhteistyön kehittämisestä. Tärkeää on pyytää alueen Me Itse -ryhmät mukaan näihin hankkeisiin, keskusteluun ja vaikuttamiseen.

Tähän vaikuttamistyöhän tarvitaan uusia ajatuksia, verkostoyhteistyötä, rakenteita ja yhteistyön tekemisen asennetta. Tähän työhön tarvitaan kaikkia meitä. Nyt on vaikuttamisen paikka! Olkaa tarvittaessa yhteyksissä myös Tukiliiton aluekoordinaattoreihin, autamme mielellämme.

Onko yhdistyksillä varaa jäädä ulkopuolelle? Katso video Järjestö 2.0 -hankkeen tärkeydestäTomi Kuhanen, Pirkanmaan Järjestö 2,0 hankkeen projektipäällikkö, kertoo mikä hanke on ja miksi yhdistysten on hyvä olla siinä mukana.

Kirjoittaja on Tukiliiton aluekoordinaattori, toimialueena Pohojalaaiset -99, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Etelä-Häme.

Blogi on julkaistu Ystävänblogissa 2.11.2017.