Jäsenyhdistysten tilauskoulutukset

Tukiliiton jäsenyhdistykset voivat tilata kattojärjestöltä koulutuksia eri aiheista.

Miten yhdistys voi tilata koulutuksen?

 • Ota yhteyttä mahdollisimman varhain koulutuksesta lisätietoja antavaan työntekijään ja sovi ajankohta. Tukiliitto tarjoaa kouluttajat.
 • Etsi ainakin toinen tukiyhdistys, josta voisi tulla osallistujia koulutukseen. Ota yhteistyöhön mukaan useampi tukiyhdistys, Me Itse -ryhmä, muita alueen yhdistyksiä tai toimijoita (esim. asuminen, toimintakeskus sekä kutsu koulutukseen myös kuntapäättäjiä).
 • Varaa koulutukselle sopiva tila ja tarjoiluita.
 • Tiedota yhdistysten jäsenille ja muulle kohderyhmälle esim. sähköpostilla, paikallislehdessä, somessa ja aikaisemmissa tilaisuuksissa.
 • Tilaajayhdistys hoitaa käytännön järjestelyt kuluineen (tilat, tiedottaminen ja tarjoilut).
 • Koulutuksista aiheutuviin kuluihin voi käyttää liiton jakamaa toimintarahaa, jonka seuraava hakuaika on tammikuu.

 

Tilattavat koulutusteemat

Tiedä oikeudet -koulutus (lisätietoja)

 • Tiedä oikeudet -koulutus sisältää ajankohtaista tietoa, miten yksilöllinen palvelusuunnitelma ja erityishuolto-ohjelma (EHO) laaditaan. Lisäksi koulutusteemoista voi valita esim. tilapäishoidon, henkilökohtaisen avun, asumisen tai jonkin ajankohtaisen aiheen.
 • Koulutus voidaan järjestää arki-iltana tai viikonloppuna.
 • Koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan.
  Lisätietoja: johtava aluekoordinaattori Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, IMO-keskustelutilaisuudet

 • Keskustelua kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta
 • Miten itsemääräämisoikeus toteutuu arjessa?
 • Minkälaisia estäviä tekijöitä itsemääräämisoikeuden taustalla voi olla?
 • Miten tukea itsenäisiä ratkaisuja arkielämää koskevissa asioissa?
  Lisätietoja: johtava aluekoordinaatori Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Vaikuttamiskoulutukset (lisätietoa)

 • Vaikuttamiskoulutukset on tarkoitettu vaikuttamisesta kiinnostuneille kehitysvammaisille aikuisille ja heidän taustaihmisilleen.
 • Koulutus järjestetään ryhmälle jolla on vaikuttamissuunnitelmia. Vaikuttamiskoulutus antaa valmiuksia ryhmässä tapahtuvaan vaikuttamiseen.
 • Koulutukset ovat kaksipäiväisiä ja niiden sisältö on selkokielinen.
 • Koulutus voidaan järjestää arkisin tai viikonloppuna.
 • Koulutusten sisältö räätälöidään ryhmän toiveiden mukaan valittavista teemoista. Me itse-ryhmä tai vähintään kaksi tukiyhdistystä voi tilata meiltä vaikuttamiskoulutuksen.
  Lisätietoja: koulutussuunnittelija Veijo Nikkanen, veijo.nikkanen@tukiliitto.fi

Vaikuttamisen välineet (lisätietoa)

 • Selkokielisiä koulutuksia Internetin mahdollisuuksien hyödyntämisestä omassa ja ryhmän viestinnässä.
 • Vaikuttamisen välineet -koulutukset on suunnattu verkon käytöstä kiinnostuneille kehitysvammaisille aikuisille.
 • Koulutus järjestetään ryhmälle jonka tilaaja kokoaa.
 • Koulutukset ovat yksi tai kaksipäiväisiä ja niiden sisältö on selkokielinen.
 • Koulutus voidaan järjestää arkisin tai viikonloppuna.
 • Jokaisella koulutuspäivällä on oma aihe.
  Lisätietoja: koulutussuunnittelija Veijo Nikkanen, veijo.nikkanen@tukiliitto.fi

Hyvällä mielellä

 • Selkokielisiä koulutuksia omasta hyvinvoinnista ja itsestä huolehtimisesta.
 • Koulutus on suunnattu kehitysvammaisten aikuisten ryhmälle.
 • Koulutukset ovat yksipäiväisiä ja niiden sisältö on selkokielinen.
 • Koulutus voidaan järjestää arkisin tai viikonloppuna.
 • Koulutus mukailee Hyvällä mielellä -opasta.
  Lisätietoja: koulutussuunnittelija Anne Vuorenpää, anne.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta

 • Ajantasaista tietoa työ- ja päivätoiminnan kysymyksistä.
 • Keskustelua työllistymisen mahdollisuuksista ja tukemisesta.
 • Infoa osallisuuden ja työn laatukriteereistä.
  Lisätietoja: työelämän asiantuntija Kari Vuorenpää, kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Kohderyhmästä toimijaksi – kehitysvammaisten ihmisten osallisuus

 • Millainen on Tukiliiton uusi strategia ”Yhdessä yhdenvertaisuutta”? Miten kaikkien jäsenten osallisuus Tukiliiton ja tukiyhdistyksen toimintaan voi toteutua?
 • Muutoksen tuulia sopimuksissa, lainsäädännössä ja palveluissa, millaisia muutoksia ne tuovat arkeen?
 • Osallisuudesta puhutaan paljon, mitä se tarkoittaa?
 • Alustusta ja keskustelua aiheista. Tilaisuus muotoillaan kaikille yhdistyksen jäsenille sopivaksi.
  Lisätietoja: työelämänasiantuntija Kari Vuorenpää, kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Malikkeen kanssa tehtävä retki tai perhetapaaminen

 • Malike-toiminta tarjoaa vaikeasti vammaisille henkilöille osallistumisen mahdollisuuksia.
 • Retkelle pitää olla ilmoittautunut etukäteen vähintään kuusi vaikeasti vammaista henkilöä, jotka tarvitsevat liikkuakseen toisen ihmisen tukea ja apuvälineen.
 • Retken jälkeen on mahdollista järjestää avoin kokeilutapahtuma laajemmalle kohderyhmälle.
  Lisätietoja: yhdistysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä (pdf).   Yhteydenotot Malike-toiminnan esimies Susanna Tero, susanna.tero@tukiliitto.fi

Palvelut kommunikoinnin tukemiseen

 • Koulutuksessa käymme läpi kommunikoinnin eri tukimuodot. Esittelemme seuraavia aiheita: puheterapia, kommunikaatio-ohjaus, puhevammaisten tulkkauspalvelu ja kommunikoinnin apuvälineiden saatavuus. Keskustelemme, miten palvelut ovat saatavilla paikkakunnallasi.
 • Koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan. Koulutuksessa on mahdollista myös käydä läpi keinoja ja menetelmiä arjen kommunikointitilanteisiin ja valmistaa pienimuotoista materiaalia.
  Lisätietoja: Suunnittelijat Minni Haveri minni.haveri@tukiliitto.fi