Jäsenyhdistysten tilauskoulutukset

Tukiliiton jäsenyhdistykset voivat tilata kattojärjestöltä koulutuksia eri aiheista.

Miten yhdistys voi tilata koulutuksen?

 • Ota yhteyttä mahdollisimman varhain koulutuksesta lisätietoja antavaan työntekijään ja sovi ajankohta. Tukiliitto tarjoaa kouluttajat.
 • Ota mielellään mukaan toinen tukiyhdistys, josta voisi tulla osallistujia koulutukseen. Ota yhteistyöhön myös Me Itse -ryhmä, muita alueen yhdistyksiä tai toimijoita (esim. asuminen, toimintakeskus) sekä kutsu koulutukseen myös kuntapäättäjiä.
 • Varaa koulutukselle sopiva tila ja tarjoiluita.
 • Tiedota yhdistysten jäsenille ja muulle kohderyhmälle esim. sähköpostilla, paikallislehdessä, somessa ja aikaisemmissa tilaisuuksissa.
 • Tilaajayhdistys hoitaa käytännön järjestelyt kuluineen (tilat, tiedottaminen ja tarjoilut).
 • Koulutuksista aiheutuviin kuluihin voi käyttää liiton jakamaa toimintarahaa, jonka seuraava hakuaika on tammikuu.

 

Teemalliset koulutukset ja tilaisuudet

Tiedä oikeudet -koulutus kehitysvammaisten henkilöiden palveluista ja tukitoimista  (lisätietoja)

 • Tiedä oikeudet -koulutus sisältää ajankohtaista tietoa yksilöllisen palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman (EHO) sisällöistä. Koulutusteemoja voi olla esimerkiksi lasten ja nuorten lyhytaikais -ja tilapäishoito, henkilökohtainen apu vapaa-ajantoimintaan, asumisen ja liikkumisen palvelut sekä tukitoimet, tai jonkin muu ajankohtainen aihe.
 • Koulutus voidaan järjestää arki-iltana tai viikonloppuna.
 • Koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan.
  Lisätietoja: johtava aluekoordinaattori Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen, IMO-keskustelutilaisuudet

 • Keskustelua kehitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta
 • Miten itsemääräämisoikeus toteutuu arjessa?
 • Minkälaisia estäviä tekijöitä itsemääräämisoikeuden taustalla voi olla?
 • Miten tukea itsenäisiä ratkaisuja arkielämää koskevissa asioissa?
  Lisätietoja: johtava aluekoordinaatori Ritva Still, ritva.still@tukiliitto.fi

Vaikuttamiskoulutukset (lisätietoa)

 • Vaikuttamiskoulutukset on tarkoitettu vaikuttamisesta kiinnostuneille kehitysvammaisille aikuisille ja heidän taustaihmisilleen.
 • Koulutus järjestetään ryhmälle jolla on vaikuttamissuunnitelmia. Vaikuttamiskoulutus antaa valmiuksia ryhmässä tapahtuvaan vaikuttamiseen.
 • Koulutukset ovat kaksipäiväisiä ja niiden sisältö on selkokielinen.
 • Koulutus voidaan järjestää arkisin tai viikonloppuna.
 • Koulutusten sisältö räätälöidään ryhmän toiveiden mukaan valittavista teemoista. Me itse-ryhmä tai vähintään kaksi tukiyhdistystä voi tilata meiltä vaikuttamiskoulutuksen.
  Lisätietoja: koulutussuunnittelija Veijo Nikkanen, veijo.nikkanen@tukiliitto.fi

Verkko voittaa välimatkat – Perusteet haltuun (lisätietoa)

  • Selkokielisiä koulutuksia Internetin mahdollisuuksien hyödyntämisestä omassa ja ryhmän viestinnässä.
  • Sisältöä voidaan sovittaa ryhmän viestintätarpeiden mukaan.
  • Tapahtuma järjestetään ryhmälle jonka tilaaja kokoaa.
  • Verkko voittaa välimatkat – Perusteet haltuun tiedotus- ja koulutustilaisuus on suunnattu verkon käytöstä kiinnostuneille kehitysvammaisille aikuisille.
  • Perusteet haltuun-tilaisuuksissa esitellään Verkko voittaa välimatkat-hanketta ja hankkeessa hyviksi huomattuja tapoja verkon käyttön.
  • Koulutus voidaan järjestää arkisin tai lauantaisin.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Veijo Nikkanen, veijo.nikkanen@tukiliitto.fi

Hyvällä mielellä

 • Selkokielisiä koulutuksia omasta hyvinvoinnista ja itsestä huolehtimisesta.
 • Koulutus on suunnattu kehitysvammaisten aikuisten ryhmälle.
 • Koulutukset ovat yksipäiväisiä ja niiden sisältö on selkokielinen.
 • Koulutus voidaan järjestää arkisin tai viikonloppuna.
 • Koulutus mukailee Hyvällä mielellä -opasta.
  Lisätietoja: koulutussuunnittelija Aino Myöhänen, aino.myohanen@tukiliitto.fi

Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta

 • Ajantasaista tietoa työ- ja päivätoiminnan kysymyksistä.
 • Keskustelua työllistymisen mahdollisuuksista ja tukemisesta.
 • Infoa osallisuuden ja työn laatukriteereistä.
  Lisätietoja: työelämän asiantuntija Kari Vuorenpää, kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Kohderyhmästä toimijaksi – kehitysvammaisten ihmisten osallisuus

 • Millainen on Tukiliiton uusi strategia ”Yhdessä yhdenvertaisuutta”? Miten kaikkien jäsenten osallisuus Tukiliiton ja tukiyhdistyksen toimintaan voi toteutua?
 • Muutoksen tuulia sopimuksissa, lainsäädännössä ja palveluissa, millaisia muutoksia ne tuovat arkeen?
 • Osallisuudesta puhutaan paljon, mitä se tarkoittaa?
 • Alustusta ja keskustelua aiheista. Tilaisuus muotoillaan kaikille yhdistyksen jäsenille sopivaksi.
  Lisätietoja: työelämänasiantuntija Kari Vuorenpää, kari.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Malikkeen kanssa tehtävä retki tai perhetapaaminen sekä tietoisku

 • Malike-toiminta tarjoaa vaikeasti vammaisille henkilöille osallistumisen mahdollisuuksia.
 • Malikkeen voi pyytää mukaan toiminnallisille retkille, kuten esimerkiksi pilkki-, pyöräily- tai metsäretkille, joilla vaikeasti vammaisten ihmisten osallistuminen mahdollistetaan toimintavälineiden avulla.
 • Retken yhteydessä on noin tunnin mittainen tietoiskun vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumisen mahdollisuuksista.
 • Tapahtuman yhteydessä voi olla myös avoin kokeilutapahtuma, jossa alueen ihmisten on mahdollista kokeilla toimintavälineitä ilman ennakkoilmoittautumista.
 • Yhteistyön edellytyksenä on, että retkelle on ilmoittautunut etukäteen vähintään kuusi vaikeasti vammaista henkilöä, jotka tarvitsevat osallistuakseen ja liikkuakseen toisen ihmisen tukea ja apuvälineen.
 • Lisätietoja: yhdistysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä (pdf).   Yhteydenotot Malike-toiminnan esimies Susanna Tero, susanna.tero@tukiliitto.fi

Palvelut kommunikoinnin tukemiseen

 • Koulutuksessa käymme läpi kommunikoinnin eri tukimuodot. Esittelemme seuraavia aiheita: puheterapia, kommunikaatio-ohjaus, puhevammaisten tulkkauspalvelu ja kommunikoinnin apuvälineiden saatavuus. Keskustelemme, miten palvelut ovat saatavilla paikkakunnallasi.
 • Koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään tilaajayhdistysten toiveiden mukaan. Koulutuksessa on mahdollista myös käydä läpi keinoja ja menetelmiä arjen kommunikointitilanteisiin ja valmistaa pienimuotoista materiaalia.
  Lisätietoja: Suunnittelijat Minni Haveri minni.haveri@tukiliitto.fi