Meillä kaikilla on kyky ja lupa unelmoida!

25.05.2022

Liisa Ansio.

Unelmat ovat mielekkään arjen käyttövoimaa. Unelmat luovat merkitystä ja merkityksellisyyttä arkiseen elämään. Toisaalta unelmat myös kertovat siitä, keitä me olemme ja mikä meille on tärkeää. Lupa unelmoida on samalla lupa kurottaa arjen velvollisuuksien yli. Se on lupa katsoa tätä hetkeä kauemmaksi. Unelmat auttavat meitä tavoittelemaan haluamaamme.  Toisaalta kun ihminen tarvitsee arjessaan apua ja tukea, myös hänen mahdollisuutensa unelmoida ja toteuttaa unelmiaan ovat rajalliset, sillä hän tarvitsee paljon tukea unelmiensa toteuttamiseen ja toisinaan jopa niiden tunnistamiseen. Jos lähipiiri ei edes tunnista kehitysvammaisen henkilön unelmia ja toiveita, mahdollisuudet niiden toteuttamiseen jäävät vähäisiksi.

Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry ja Keski-Suomen Tukipiiri ovat osatoteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Tuettu osuuskunta -hankkeessa. Hanke on ESR:n rahoittama 2,5-vuotinen hanke, jossa myös Tukiliitto on yhteistyökumppanina. Hankkeessa luodaan tuetun osuuskunnan malli kunnallisen työtoiminnan sisälle tai rinnalle ja tavoitteena on parantaa kehitysvammaisten ihmisten ansaintamahdollisuuksia ja työnteon mahdollisuuksia.

Osuuskunnan tehtävä on tuottaa etuja ja hyötyä jäsenilleen, mikä erottaa osuuskuntatoiminnan muusta yritystoiminnasta. Osuuskuntatoiminnan ytimessä on yksilöllisen osaamisen tuotteistaminen ja jokainen jäsen voi käyttää omia taitojaan osuuskunnan hyväksi osallistumalla liiketoimintaan osuuskunnan kautta. Tuetussa osuuskunnassa tuki voi olla osuuskunnan toiminnan tukea tai sellaista tukea, jota osuuskunnan jäsenet tarvitsevat voidakseen osallistua osuuskunnan toimintaan. Tuetusta osuuskuntatoiminnasta on jo esimerkkejä, muun muassa Omillaan-osuuskunta Tampereella.

Yksilöllisen osaamisen tunnistamisessa unelmat ovat hyvä lähtökohta. Unelmat kertovat siitä, millaisena ihminen näkee omat mahdollisuutensa ja oman tilanteensa. Siksi teimme syksyn aikana Tuettu osuuskunta -hankkeessa unelmakarttoja. Unelmakarttoja tehtiin työpajoissa, joita pidettiin niissä toimintakeskuksissa, jotka ovat hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina. Unelmakarttoja askarrellessa jokainen saattoi pohtia, mikä on juuri minulle tärkeää, mitä omia taitojani arvostan itse ja mistä joku muukin voisi hyötyä.

Unelmakartat kertoivat myös niistä unelmista, joita kartantekijät eivät olleet kertoneet välttämättä kenellekään muulle. Näkökulma omaan arkeen oli erilainen kuin tavallisissa arjen kohtaamisissa. Uudessa tilanteessa, uusien kuvien äärellä oli mahdollisuus antaa hahmo unelmille, joita ei ehkä vielä edes tiennyt olevan.

Toimintakeskuksissa tehdyt valmiit unelmakartat olivat myös karttoja osallisuudesta ja kaipuusta olla osallinen yhteiskunnassa. Eri unelmakartoissa tulivat esille sellaiset työtehtävät, joissa ollaan toimintakeskuksen ulkopuolella ja tehdään työtä muiden ihmisten kanssa: kaupassa, kahvilassa, ihmisten kodeissa ja pihapiireissä. Unelmakartat kertoivat siis unelmasta olla yksi muiden joukossa eikä vain palveluiden vastaanottajana, vaan päinvastoin palveluiden tekijänä ja tuottajana.

Jotta kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus unelmoida ja toteuttaa unelmiaan, tarvitaan kehitysvammaisten palveluissa ja työelämässä rohkeutta ajatella uudella tavalla ja nähdä asioita uudella tavalla. Unelmien ja taitojen tunnistaminen on yksi puoli, sopivien työtehtävien löytäminen on toinen puoli. Näiden puolien yhdistäminen on mahdollista työvalmennuksessa ja siihen tähtäämme myös Tuettu osuuskunta -hankkeessa.

unelmakartoissa tulivat esille työtehtävät, joissa ollaan toimintakeskuksen ulkopuolella ja tehdään työtä muiden ihmisten kanssa: kaupassa, kahvilassa, ihmisten kodeissa ja pihapiireissä. Unelmakartat kertoivat siis unelmasta olla yksi muiden joukossa eikä vain palveluiden vastaanottajana, vaan päinvastoin palveluiden tekijänä ja tuottajana.

 

Liisa Ansion ja Maria Koivuvirran teksti on julkaistu aiemmin Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n Tulppaani-tiedotuslehdessä.

*Tuettu osuuskunta -hanke on ESR:n rahoittama kolmivuotinen hanke, jota hallinnoi JAMK. Sen osatoteuttajina ovat Keski-Suomen Tukipiiri ry, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Työvalmennuspalvelu Kätevä Jyväskylässä, Jyväskylän kaupunki; Toimintakeskus Mintake Äänekoskella; Toimintakeskus Kaisla Viitasaarella sekä Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.