Työstä palkkaa

Jokaisella työkykyisellä ja -haluisella ihmisellä on mahdollisuus tehdä työtä ja saada työstään palkkaa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaisilla ja samankaltaista tukea tarvitsevilla ihmisillä on yhdenvertainen mahdollisuus tehdä työtä ja saada työstään palkka.

Vammasta huolimatta osa kehitysvammaisista ihmisistä pystyy antamaan täyden työpanoksen, kun työtehtävä on räätälöity ja työllistymiseen sekä palkkatyön tekemiseen saa tukea.

Tuetun työn työhönvalmentajan antamaa tukea pitää olla saatavilla silloin, kun työllistymisen edellytys on toisen ihmisen tuki. Työhönvalmentajan tuen ei tarvitse olla kokoaikaista, mutta sitä on saatava aina tarvittaessa.

Nykytila

Suurin osa työtä tekevistä kehitysvammaisista ihmisistä osallistuu kuntien järjestämään työtoimintaan. Työtoiminnan muotoja ovat työskentely työ- ja toimintakeskuksissa ja avotyötoiminta tavallisilla työpaikoilla.

Työtoiminnassa ei tavoitella työllistymistä palkkatyöhön, vaan se on pysyvä työn tekemisen muoto. Työtoimintaan osallistuvalta puuttuu työsopimus, työsuhteen tuoma turva ja palkka, vaikka työtehtävät ovat usein samoja kuin muiden tekemässä palkkatyössä.

Työhönvalmentajan palveluita ei ole riittävästi saatavilla. Kuntien väliset erot ovat tässä hyvin suuret.

Kehitysvammaisten Tukiliiton arvion mukaan noin 3500:lla koulutetulla kehitysvammaisella suomalaisella olisi kyky ja halu tehdä palkkatyötä. Vain noin 600 heistä tekee palkkatyötä.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vaikutamme siihen, että työtoiminta muutetaan työelämätaitojen harjoitteluksi. Harjoittelun on oltava määräaikaista ja sen tavoitteena tulee olla palkkatyöllistyminen.

Päämäärämme on, että tuetun työn työhönvalmennusta on saatavilla kaikissa kunnissa ja että kaikki palvelua tarvitsevat saavat sitä.

Niille, jotka haluavat tehdä työtä ilman palkkatyösuhdetta, työ- ja toimintakeskuksista pitää tarjota tukea tavanomaiseen vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen.

Edistämme työssä saatavaa tukea tekemällä laajaa yhteistyötä alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

#YKvammaissopimus, artikla 27: Jokaisella on oikeus tehdä työtä ja ansaita elantonsa.