Työstä palkkaa

Jokaisella työkykyisellä ja -haluisella ihmisellä on mahdollisuus tehdä työtä ja saada työstään palkkaa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaisilla ja samankaltaista tukea tarvitsevilla ihmisillä on yhdenvertainen mahdollisuus tehdä työtä ja saada työstään palkka.

Tuetun työn työhönvalmentajan antamaa tukea pitää olla saatavilla silloin, kun työllistymisen edellytys on toisen ihmisen tuki.

Nykytila

Suurin osa työtätekevistä kehitysvammaisista ihmisistä osallistuu kuntien järjestämään työtoimintaan. Työtoiminnan muotoja ovat työskentely työ- ja toimintakeskuksissa ja avotyötoiminta tavallisilla työpaikoilla.

Työtoiminnassa ei tavoitella työllistymistä palkkatyöhön, vaan se on pysyvä työn tekemisen muoto. Työtoimintaan osallistuvalta puuttuu työsopimus, työsuhteen tuoma turva ja palkka, vaikka työtehtävät ovat usein samoja kuin muiden tekemässä palkkatyössä.

Työhönvalmentajan palveluita ei ole riittävästi saatavilla. Kuntien väliset erot ovat tässä hyvin suuret.

Tutkimustiedon valossa noin 3500:lla koulutetulla kehitysvammaisella suomalaisella olisi kyky ja halu tehdä palkkatyötä. Vain noin 500 heistä tekee palkkatyötä.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vaikutamme siihen, että työtoimintana tehtävä työnteko kehittyy työtaitojen harjoitteluksi. Harjoittelun on oltava määräaikaista ja sen tavoitteena tulee olla palkkatyöllistyminen.

Vaikutamme siihen, että tuetun työn työnhönvalmennusta kehitetään ja että kaikki palvelua tarvitsevat saavat sitä.  Työ- ja toimintakeskuksista pitää saada tukea myös tavanomaiseen vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen.

Edistämme työssä saatavaa tukea tekemällä laajaa yhteistyötä alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

#YKvammaissopimus, artikla 27: Jokaisella on oikeus tehdä #työ’tä ja ansaita elantonsa.