Työstä palkkaa

Jokaisella työkykyisellä ja -haluisella ihmisellä on mahdollisuus tehdä työtä ja saada työstään palkkaa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaisilla ja samankaltaista tukea tarvitsevilla ihmisillä on yhdenvertainen mahdollisuus tehdä työtä.

Arviomme mukaan jopa 3500:lla koulutetulla kehitysvammaisella ihmisellä olisi kyky ja halu tehdä palkkatyötä. Työllistyäkseen he usein tarvitsevat toisen ihmisen tukea. Tuetun työn työhönvalmentajan antamaa tukea pitää tarvittaessa olla saatavilla.

Yksi mahdollisuus merkityksellisen työn tekemiseen on vapaaehtoistoimintaan osallistuminen, tarvittaessa tuetusti.

Nykytila

Suurin osa työtätekevistä kehitysvammaisista ihmisistä osallistuu kuntien järjestämään työtoimintaan. Työtoiminnan muotoja ovat työskentely työ- ja toimintakeskuksissa ja avotyötoiminta tavallisilla työpaikoilla. Työtoiminnassa ei tavoitella työllistymistä palkkatyöhön, vaan se on pysyvä työn tekemisen muoto. Työtoimintaan osallistuvalta puuttuu työsopimus, työsuhteen tuoma turva ja palkka, vaikka työtehtävät ovat usein samoja kuin muiden tekemässä palkkatyössä.

Vain noin 500 kehitysvammaista ihmistä tekee palkkatyötä.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vaikutamme siihen, että työtoimintana tehtävä työnteko kehittyy työtaitojen harjoitteluksi. Harjoittelu on määräaikaista ja sen tavoitteena on palkkatyöllistyminen.

Tuetun työn työnhönvalmennusta pitää olla tarjolla.  Työ- ja toimintakeskuksista pitää saada tukea myös tavanomaiseen vapaaehtoistoimintaan osallistumiseen.

Edistämme työssä saatavaa tukea tekemällä laajaa yhteistyötä alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

#YKvammaissopimus, artikla 27: Jokaisella on oikeus tehdä #työ’tä ja ansaita elantonsa.