Koti tehdään itse, mutta ei yksin

03.04.2019

Jutta Keski-Korhonen
Jutta Keski-Korhonen

Blogin otsikko on Asumisen tekoja -kumppanuustoiminnan motto. Asumisen tekoja -kumppanuus on täysin uudenlainen toimintamalli, jolla kehitetään vammaisten ihmisten asumista. Se kutsuu kaikkia hyvästä asumisesta ja yhdenvertaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä, yhteisöjä ja organisaatioita kumppanuuteen.

Kumppanuusohjelman tavoitteena on tuoda esiin tarpeita vastaavia ratkaisuja kehitysvammaisten elämään sekä tukea ja sitouttaa kuntia, kuntayhtymiä ja palveluntuottajia luomaan kehittämään ja toteuttamaan kehitysvammaiselle asiakkaalle asiakaslähtöisiä ja entistä yksilöllisempiä, parempia ratkaisuja.

Kumppanuusohjelman Asumisen tekoja -verkkosivusto tarjoaa alustan asumisen kehittämiselle ja asukkaan tarpeista lähtevien hyvin kokemusten leviämiselle. Tavoitteena kumppanuusohjelmassa ei ole jonkin yhden asumisratkaisun ajaminen vaan sekä ryhmä- että muun muotoisen asumisen ja palveluiden kehittäminen.

Asumisen tekoja -kumppanuus sisältää käytännössä kolmenlaista toimintaa:

  1. Verkkosivusto, jossa voi jakaa asumisen tekoja, jotka ovat asumisen yhdenvertaisuutta tukevia onnistuneita käytäntöjä. Asumisen teot ovat tässä hankkeessa toimintatapoja, joissa kehitysvammaiset ihmiset saavat toivomaansa tukea sinne missä he haluavat asua ja liikkua.
  2. Asumisen laatukriteerit, joiden avulla asumista ja palveluita on mahdollista kehittää asukkaan ja perheen kokemuksista ja lähtökohdista käsin
  3. Asumisen sanaston uudistaminen, jolla pyritään tukemaan asumisen kehittämistä asukaslähtöiseksi.

Kumppanuutta on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan (KVANK) keskeisten toimijoiden yhteistyönä. Muita keskeisiä yhteistyötoimijoita ovat maakunnat, kunnat, palveluntuottajat, kehitysvammaiset asukkaat ja heidän läheisensä.  Kumppanuus on jatkoa Kehitysvammaisten asumisen ohjelmalle (KEHAS). KEHAS-seurantaryhmän loppuraportin ja esitetyt tehostettavat toimet voit lukea tästä.

Nyt alan toimijoita ja kehitysvammaisia ihmisiä läheisineen kutsutaan mukaan kumppanuuteen ja kertomaan esimerkkejä yhdenvertaisen asumisen toteutumisesta. Se voi olla mikä tahansa asumiseen liittyvä konkreettinen teko, joka tukee oman näköistä elämää ja siihen liittyvien valintojen tekemistä. Teot voivat koskea asuntoa ja sen fyysistä sijaintia, omassa kodissa asumista ja elämistä tai yhteisöihin kuulumista ja osallistumista.

Asumisen tekoja -sivustolta saa tietoa muualla tehdyistä ratkaisuista palveluiden toteuttamisessa. Sieltä voi myös käydä katsomassa, miten tukea on järjestetty ja saada vinkkejä itselle.

Tervetuloa mukaan kehittämään yhdessä asumisen kumppanuutta ja tekoja!

* Kirjoittaja on Tukiliiton vaikuttamistoiminnan päällikkö.