Inclusion Europe on kerännyt Ukrainan kehitysvammaisille jo 600 000 euroa – tästä lähes 90 000 euroa on suomalaisilta lahjoittajilta

27.06.2022

Jyrki Pinomaa
Jyrki Pinomaa.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun 24. päivänä 2022. Liian moni ihminen on jo menettänyt henkensä tässä sodassa. Tätä kirjoittaessani juhannusaattona 2022, on Venäjän hyökkäyksestä kulunut neljä pitkää kuukautta, eikä sodan loppua tunnu olevan näköpiirissä. Miljoonien ihmisten on ollut pakko lähteä kodeistaan, miljoonat ovat paenneet ulkomaille.

Mutta pakeneminen – tai edes kotoa lähteminen – ei ole vaihtoehto niille yli 260 000 ukrainalaiselle, jotka ovat kehitysvammaisia. Heidän hyvinvointinsa on täysin riippuvainen heitä hoivaavista henkilöistä – niistä ammatti-ihmisistä, jotka työskentelevät heidän kanssaan laitoksissa tai hoivakodeissa taikka heidän omaishoitajistaan ja muista läheisistään.

Näille ihmisille sodan jatkuminen on merkinnyt jatkuvaa suojautumista pommituksilta ja räjähdyksiltä sekä luopumista kaikista kehitysvammaisille turvaa tuottavista säännöllisistä rakenteista. Se on merkinnyt tuntien, päivien, viikkojen, nyt jo kuukausien viettämistä pelon ja kauhun keskellä ilman riittävää ravintoa, juomakelpoista vettä, peseytymistarvikkeita, välttämättömiä lääkkeitä. Tilanteessa, jota ihmisen oma ymmärrys ei aina kykene selittämään.

Toimin Inclusion Europen puheenjohtajana. Inclusion Europe on järjestö, joka edustaa yli 20 miljoonaa eurooppalaista kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään kaikkialla Euroopassa. Inclusion Europella on jäseniä 39 maassa, suomalaisia jäseniämme ovat Kehitysvammaisten Tukiliitto, FDUV ja Steg för Steg.

Sodan sytyttyä heräsi maailmalla valtaisa auttamisen halu. Ukrainalainen jäsenemme VGO Coalition kertoi meille, että kansainväliset suuret avustusjärjestöt kokevat olevansa kyvyttömiä auttamaan sodan jalkoihin jääneitä vammaisia ihmisiä ja heidän perheitään. Näiden järjestöjen mukaan heillä ei ollut osaamista vammaisten ihmisten kanssa työskentelemiseen ja heidän auttamiseensa.

Monet kehitysvammaisten ihmisten hyväksi erityisesti Euroopassa työskentelevät tahot pitivät tärkeänä varmistua siitä, että apu menee perille nimenomaan kehitysvammaisille ja heidän perheilleen. Saimme runsaasti yhteydenottoja sodan alettua. Meiltä kysyttiin, miten ukrainalaisia kehitysvammaisia ja heidän perheitään voisi auttaa.

Avun kanavoimiseksi Inclusion Europe käynnisti vain viikko Venäjän hyökkäyksen jälkeen, heti maaliskuun alussa erityisen varainkeruukampanjan. VGO Coalition oli kertonut meille omien, ympäri maata olevien 118 jäsenjärjestönsä jäsenten esittämistä jokapäiväisen elämän välttämättömistä tarpeista, joihin tarvittiin rahaa. Me kykenimme tällaisen varainkeruun käynnistämään ja raha oli toimitettavissa perille avun tarvitsijoille VGO Coalitionin jäsenistön kautta.

Varainkeruukampanjamme oli alusta alkaen varsin onnistunut. Rahaa alkoi nopeasti kertyä lahjoitustilillemme, ja me lähetimme sitä eteenpäin ukrainalaisen jäsenemme kautta suoraan hädässä oleville perheille. Juhannusaattoon mennessä tilille kertyneiden lahjoitusten yhteissumma on noin 600.000 euroa, tästä suomalaisten lahjoittajien osuus on lähes 90.000 euroa. Sodan edelleen jatkuessa avun tarve on yhä suuri. Raha-apua tullaan tarvitsemaan vielä pitkään. Sodan aikana esimerkiksi välttämättömyystarvikkeiden ja lääkkeiden hankintaan sekä avustajien palkkaamiseen, jotta perheet voivat toimittaa asioitaan ja hetken hengähtää. Sodan joskus päättyessä on edessä mittava jälleenrakennusurakka.

Jo tässä vaiheessa haluan lämpimästi kiittää kaikkia teitä – yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja yhteisöjä, yrittäjiä ja yrityksiä – jotka olette tukeneet keräystämme ja sen myötä ukrainalaisia kehitysvammaisia ja heidän perheitään. Jokainen lahjoitettu euro on merkityksellinen.

Haluan myös kiittää erityisesti suomalaisia jäseniämme, Kehitysvammaisten Tukiliittoa, FDUV:tä ja Steg för Steg:iä ja niiden jäseniä, jotka ovat käynnistäneet Inclusion Europen kampanjaa kartuttavia erilliskeräyksiään ja niiden myötä merkittävästi lisänneet mahdollisuuttamme auttaa. Järjestöt ovat myös tiedotustoimillaan tehneet tunnetuksi ukrainalaisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä tilannetta sodan jaloissa sekä tehneet vaikuttamistyötä sodan lopettamiseksi.

Yhteinen ponnistelumme Ukrainan kehitysvammaisten hyväksi jatkuu edelleen!

 

Varainkeruukampanjamme oli alusta alkaen varsin onnistunut. Rahaa alkoi nopeasti kertyä lahjoitustilillemme, ja me lähetimme sitä eteenpäin ukrainalaisen jäsenemme kautta suoraan hädässä oleville perheille.

 

*Kirjoittaja on Inclusion Europen puheenjohtaja

*Myös Tukiliiton Ukraina-keräyksen tuotto kohdennetaan kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen (keräyslupa RA/2021/535). Kanavoimme avun ukrainalaisille Inclusion Europe -kattojärjestön ja muiden kehitysvammaisia ihmisiä tukevien järjestöjen kautta. Voit lahjoittaa suoraan tai perustaa oman keräyksen: tuki.tukiliitto.fi/campaign/apua-ukrainan-kehitysvammaisille-ihmisille (linkki vie keräyssivullemme).