Esitystä vammaispalvelulaiksi ei tule kaataa, vaan muuttaa

17.01.2023

Jutta Keski-Korhonen
Jutta Keski-Korhonen, vaikuttamistyön johtaja

Viime viikolla perustuslakivaliokunta antoi kriittisen lausuntonsa esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi, ja lakiesitys uhkaa ajanpuutteen vuoksi kaatua eduskunnassa.

Lakiesitystä on valmisteltu jo pitkään, ja siinä on monia kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä näkökulmasta hyviä asioita. Tämän vuoksi pidämme Kehitysvammaisten Tukiliitossa erittäin tärkeänä, että lakiesitys hyväksyttäisiin tämän hallituskauden aikana. Uskomme tämän olevan vielä mahdollista.

Lakiesityksen valmisteluun on käytetty paljon aikaa, ja vammaisjärjestöt ovat tehneet paljon töitä siihen vaikuttamiseksi. Käsittelyssä olevaan esitykseen onkin saatu mukaan monia parannuksia aiempaan nähden. Tämä työ ei saa valua hukkaan jälleen kerran.

Vetoammekin kansanedustajiin ja erityisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniin, jotta lakiesitys yritettäisiin vielä pelastaa tekemällä siihen pikaisesti perustuslakivaliokunnan edellyttämät ja muut välttämättä tarvittavat muutokset.

Vammaislakiesitys edistää eri tavoin vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta. Sen soveltamisala huomioi aiempaa paremmin sosiaalisen toimintakyvyn, mikä edistäisi esimerkiksi autismi- ja neurokirjon ihmisten pääsyä vammaispalveluihin. Tuetun päätöksenteon palvelu on puolestaan tärkeä ja YK:n vammaissopimuksen edellyttämä lisäys vammaispalvelulainsäädäntöön. Uutena palveluna esitetään erityistä osallisuuden tukea, jolla varmistettaisiin kaikkein eniten apua ja tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuus mieleiseen tekemiseen vapaa-ajalla. Myös vaativasta moniammatillisesta tuesta säädetään lakiesityksessä laissa. Hyvää ovat lisäksi esimerkiksi lapsen asumisen tuen kokonaisuuden sääntely samassa pykälässä ja lakiin ehdotettu lyhytaikaisen huolenpidon säännös.

Lakiuudistuksen toteuttamiseen on varattu jonkin verran lisärahoitusta, ja ehdotuksen peruslinjaukset ovat YK:n vammaissopimuksen valossa hyvin perusteltuja ja kannatettavia. Nykyinen vammaislainsäädäntö ei sen sijaan enää täysin palvele tarkoitustaan eikä diagnoosipohjaisena ole linjassa vammaissopimuksen kanssa.

Kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä järjestönä toivomme, että eduskunta pitää vammaisten ihmisten asiaa niin tärkeänä, että pitkään työn alla ollut lakiuudistus viedään loppuun. Uskomme siihen, että kun on tahto, löytyvät myös keinot.

Toivomme, että eduskunta pitää vammaisten ihmisten asiaa niin tärkeänä, että pitkään työn alla ollut lakiuudistus viedään loppuun. #vammaispalvelulaki #valas