Verkoston kannanotto: omaishoidon tuki tarvitsee remontin!

23.09.2022

23.9.2022 julkaistiin Suomen omaishoidon verkoston kannanotto THL:n kansallisista omaishoidon tuen myöntämisperusteista. Verkosto vaatii, että omaishoidon lainsäädäntöä uudistetaan ja että omaishoidon tuen palkkioita korotetaan riittävästi.

Omaishoidon tuki tarvitsee remontin! 

Suomen omaishoidon verkosto vaatii, että omaishoidon lainsäädäntöä uudistetaan ja että omaishoidon tuen palkkioita korotetaan riittävästi. Omaishoidon kehittäminen on keskeinen tehtävä eduskunnassa seuraavalla hallituskaudella.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt selvityksen ja ehdotuksen omaishoidon tuen kansallisista myöntämisperusteista. Tällä hetkellä kunnilla – ja jatkossa hyvinvointialueilla – on vapaus lain puitteissa määritellä kriteerit omaishoidon tuen saamiseksi. Tämä aiheuttaa paljon alueellista epätasa-arvoa siinä, ketkä saavat omaishoidon tukea ja minkä tasoisena.

Verkosto kiittää, että kansallisista omaishoidon myöntämisperusteita on nyt tehty uudet suositukset, joita seuraamalla hyvinvointialueilla jatkossa enemmän omaishoitajia pääsisi tuen piiriin. Uusissa suosituksissa on myös paremmin huomioitu työssäkäyvät omaishoitajat ja psyykkisesti sairastuneiden läheiset.

Tuen taso on ehdotuksessa kuitenkin riittämätön etenkin ylimmässä palkkioluokassa, eikä suosituksessa huomioida riittävästi hoidon vaativuutta. Lakia pitäisi muuttaa niin, että myöntämiskriteerien täyttyessä tuen saaminen olisi lakisääteinen oikeus. Kuitenkin omaishoitajaksi sitoutumisen pitää perustua vapaaehtoisuuteen.

Väestön ikääntyessä yhä useampi on omaishoitotilanteessa elämässään. Omaishoito koskee myös suurta osaa työssäkäyviä ihmisiä ja lapsiperheitä. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä läheistensä hyväksi, ja saman hoidon järjestäminen terveydenhuollon palveluina maksaisi moninkertaisesti.  Omaishoitajien hyvinvoinnin seuraamiseen ja tukemiseen tuleekin kiinnittää uudistuksessa erityistä huomiota. Omaishoitajat ansaitsevat parempaa tukea ja huomioimista, ja se on kaikkien etu.

Lisätietoa:
THL: n selvitys omaishoidon tuen kansallisista myöntämisperusteista ja tuen sisällöstä.

 

Suomen omaishoidon verkoston puheenjohtaja Jonna Skand.

Omaishoidonverkosto

Kannanotto Suomen omaishoidon verkoston sivulla:
omaishoidonverkosto.fi

Suomen omaishoidon verkosto on omaishoidon kehittämisestä kiinnostuneiden valtakunnallisten järjestöjen, säätiöiden ja tutkimuslaitosten avoin verkosto. Tukiliitton on yksi verkoston 24 jäsenestä. Lisätietoa verkostosta sivulla:
omaishoidonverkosto.fi