Uusi vammaispalvelulaki on saatava vihdoin voimaan!

10.08.2023

Hallitus haluaa muuttaa vammaispalvelulakia, jonka eduskunta on jo hyväksynyt. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheeseen liittyvästä, eduskunnalle annettavasta esitysluonnoksesta. Kuka tahansa voi ottaa kantaa uuden vammaispalvelulain avaamiseen lausuntopalvelussa 11.8.2023 mennessä. Omassa lausunnossaan Kehitysvammaisten Tukiliitto vastustaa vammaispalvelulain avaamista säästöjen saamiseksi.

Hallitus haluaa muuttaa vammaispalvelulakia, jonka eduskunta hyväksyi keväällä 2023. Hallitusohjelman (16.6.2023) mukaan uusi vammaispalvelulaki siirretään tulemaan voimaan 1.10.2024. Hallitus käynnistää kiireellisesti lainvalmistelun.

Uusi vammaispalvelulaki hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa 1.3.2023.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa aiheeseen liittyvästä, eduskunnalle annettavasta esitysluonnoksesta. Kuka tahansa voi ottaa kantaa uuden vammaispalvelulain avaamiseen lausuntopalvelussa 11.8.2023 mennessä. Lomakkeessa on vain yksi kysymys, johon voi vastata kyllä tai ei. Halutessaan vastauta voi myös tiiviisti perustella.

Uusi vammaispalvelulaki on nyt vihdoin saatava voimaan

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausuntonsa 10.8.2023. Lausunnossa liitto vastustaa uuden vammaispalvelulain avaamista ja sen voimaantulon siirtämistä. Voit lukea koko lausunnon tästä (pdf): Vammaispalvelulain voimaantulon siirtäminen.

Tukiliitto vastustaa lain avaamista muun muassa näistä syistä:

  • Vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ei saa säästöillä heikentää. Hallituksen tavoitteena on saada lain voimaantuloa lykkäämällä ja uudelleen valmistelulla 36 miljoonan euron säästöt.
  • Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n vammaissopimusta. Keväällä eduskunnassa hyväksytty laki valmisteltiin huolellisesti täyttämään sopimuksen vaatimuksia. Lain avaaminen siirtää vammaissopimuksen käytännön toteutumista Suomessa.
  • Lain voimaantulon lykkääminen ja sen palauttaminen valmistelupöydälle aiheuttaa jo nyt hämmennystä ja huolta. Lisäksi se vaatisi monilta viranomaistoimijoilta ja vammaisjärjestöiltä resursseja, joita ei alalla muutenkaan ole tarpeeksi.
  • Lain soveltamisala tulee säilyttää sellaisena, että vammaisia henkilöitä ei jää väliinputoajiksi palvelujärjestelmässä ja erilaiset toimintarajoitteet huomioidaan nykyistä paremmin. Esimerkiksi autismi- ja neurokirjon lasten ja nuorten jääminen vammaispalveluiden ulkopuolelle ei tuo hallituksen sote-palveluista tavoittelemia säästöjä, vaan tulee päinvastoin sekä rahalla että inhimilliseti mitattuna kalliiksi.

Säästöt eivät synny vammaispalveluita leikkaamalla

Vammaispalvelulain uudistus on kestänyt jo usean hallituskauden ajan. Tarkoitus on yhdistää nykyiset vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalvelulaiksi. On pettymys, ettei lakia olla vieläkään saamassa voimaan. Valmistelun jatkuessa on huolehdittava siitä, että säästötavoitteissa ei synny väliinputoajia.

Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, FDUV ja Autismiliitto vetosivat hallitusneuvottelujen aikana sen puolesta, että vammaispalvelulakia ei uudelleen avata eikä viivästytetä sen toimeenpanoa. Kustannussäästöjä ei synny säästämällä välttämättömistä vammaispalveluista. Välttämätön tuen tarve vain siirtyy muualle ja tuottaa kustannuksia muissa palveluissa: Säästöt eivät synny vammaispalveluita leikkaamalla (8.6.2023).

Vammaispalvelulain avaaminen on herättänyt viime aikoina myös laajempaa keskustelua:

  • Helsingin Sanomissa käsiteltiin aihetta 9.8.2023 ostikolla Hallitus siirtää lain voimaan­tuloa viime metreillä, päätös jakaa järjestöjen mieli­piteitä.
    Jutussa haastateltu apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin pitää ongelmallisena, että useita parannuksia vammaisten oikeuksiin sisältävän lain voimaantuloa siirretään. Artikkelissa nostetaan esiin myös Satakunnan hyvinvointialue, joka katsoo että voimaantulon siirtoa ei voida pitää palveluiden järjestäjän eli hyvinvointialueen näkökulmasta kohtuullisena.
Tukiliitto vastustaa vahvasti sitä, että eduskunnan maaliskuussa yksimielisesti hyväksymä ja pitkään valmisteltu laki avataan säästöjen saamiseksi. #vammaispalvelulaki #YKvammaissopimus