Vammaislainsäädännön uudistus otti askeleen eteenpäin – PeV edellytti vielä muutamia täsmennyksiä

14.02.2023

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) piti sääntelytapaa riittävän täsmällisenä, edellytti muutoksia hengityslaitteen varassa elävien ihmisten asemaa koskeviin säännöksiin ja painotti seurannan välttämättömyyttä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta (PeV) lausui 14.2.2023 toistamiseen esityksestä uudeksi vammaispalvelulaiksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan (StV) tekemin muutoksin. Voit lukea tuoreen lausunnon kokonaisuudessaan PeV:n sivuilla.

PeV katsoi, että subjektiivisia oikeuksia koskevien säännösten kirjoitustapaa oli StV:n mietintöluonnoksessa täsmennetty ja selkeytetty riittävällä tavalla. Valiokunta painotti kuitenkin, että käsittelyssä tulee vielä tarkastella ehdotettua sääntelyä siltä kannalta, ettei se aiheuta vammaisten henkilöiden tai heidän tarvitsemiensa palveluiden, kuten pistekirjoituksen opetuksen, jäämistä sääntelyn ulkopuolelle.

PeV edellytti lausunnossaan lisäksi, että sääntelyä tarkennetaan niin, että hengityslaitteen varassa eläviksi henkilöiksi  katsotaan kaikki vertailukelpoisessa asemassa olevat hengityslaitteen varassa elävät henkilöt, eivätkä vain ne, joiden elämää ylläpitävä hengitystukihoito on toteutettu henkitorviavanteen kautta.

Lopuksi PeV korosti tarvetta seurata tarkoin lainsäädännön vaikutuksia ja tarvittaessa ryhtyä havaittujen ongelmien korjaamiseen, mitä myös Tukiliitto on kannanotoissaan vaatinut. PeV piti välttämättömänä, että StV tekee uudistuksen seurantaa koskevan lausumaehdotuksen eduskunnalle. Tukiliitto näkee erittäin tärkeänä, että seurantaan otetaan mukaan vammaisjärjestöt YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla.

Esitys palaa seuraavaksi takaisin StV:n käsittelyyn, jossa se on asialistalla jo tämän viikon keskiviikkona ja torstaina. Jos StV päättää hyväksyä mietinnön, jossa se ehdottaa esityksen hyväksymistä valiokunnassa tehdyin muutoksin, etenee esitys sen jälkeen eduskunnan täysistunnon päätettäväksi.

Tukiliitto näkee erittäin tärkeänä, että vammaispalvelulain uudistuksen seurantaan otetaan mukaan vammaisjärjestöt YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla. #Valas #Vammaispalvelulaki #TukiliittoVaikuttaa #YKvammaissopimus

Kehitysvammaisten Tukiliitto on helmikuun alussa vedonnut uuden vammaispalvelulain säätämisen puolesta. Pitkään valmisteltu uudistus on tärkeää saada vihdoin valmiiksi.