Valtti-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria löytämään harrastuksen

12.04.2024

Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Haku Valtti-ohjelmaan on käynnissä 30.4.2024 saakka ja ohjelmaan liittyvät liikuntakokeilut toteutetaan pääasiassa syksyllä 2024.

Mistä on kyse?

Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla pyritään löytämään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Ohjelmassa Valtti etsii lapselle tai nuorelle neljä harrastekokeilumahdollisuutta, jotka toteutetaan pääasiassa syksyllä.

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Omaa Valttia voivat hakea 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Etusijalla ovat lapset ja nuoret, joilla ei ole vielä liikuntaharrastusta, tai jotka eivät tiedä mitä voi harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii omalle toimintakyvylle.

Valtti-ohjelmaan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. Joissain tapauksissa yksittäisellä lapsella tai nuorella voi olla kaksikin Valttia.

Perheet saavat kesäkuun aikana tiedon siitä, löytyikö heidän lapselleen Valttia vai ei. Valtti ottaa yhteyttä perheeseen viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

Keitä ovat Valtit?

Valtti toimii ohjattavansa harrastuksen pariin saattajana. Valtti etsii ohjattavalleen neljä liikuntakokeilumahdollisuutta ja on mukana liikuntakerroilla tukena, kannustajana ja kaverina.

Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita sekä vapaaehtoisia. Sekä Valtti-ohjelmaan mukaan haluavat perheet että Valteiksi haluavat opiskelijat hakevat mukaan ohjelmaan maalis-huhtikuussa. Osassa oppilaitoksista Valttina toimiminen kuuluu pakollisiin opintoihin. Näissä tapauksissa opiskelija ilmoittautuu ohjelmaan mukaan kyseisen kurssin alkaessa.

 

Katso videolta kahden perheen kokemuksia Valtti-ohjelmasta. (kesto: 2:57)

Omaa Valttia voi hakea tämän linkin kautta.

Katso tästä Valtti-ohjelman esite: Valtti_2024. (pdf)