Uutta koottua tietoa: Vinkkejä asiakasmaksuihin vaikuttamiseen

03.10.2023

Tuemme alueellista vaikuttamistyötä myös tiedollisen tuen kautta. Juuri julkaistu Vinkkejä asiakasmaksuihin vaikuttamiseen -materiaali syntyi vapaaehtoistoimijoidemme vaikuttamisen tuen tarpeesta.

Hyvinvointialueiden myötä vaikuttamiseen on tullut uusi alueellisen vaikuttamisen taso, jossa Tukiliitto on halunnut olla paikallisten ja alueellisten toimijoiden tukena. Tukea on kohdennettu alueelliseen vaikuttamiseen vahvistamiseksi muun muassa luomalla vaikuttamistyöryhmiä tai vaikuttamisen verkostoja hyvinvointialueille. Näitä työryhmiä ja verkostoja on sovittu nyt 20 hyvinvointialueelle ja ne koostuvat pääosin alueen vapaaehtoistoimijoistamme.

Tukiliitto tukee alueellista vaikuttamistyötä myös tiedollisen tuen kautta. Juuri julkaistu materiaali
Vinkkejä asiakasmaksuihin vaikuttamiseen (pdf)
sai alkunsa vapaaehtoistoimijoidemme vaikuttamisen tarpeista.

Tausta-aineistona toimivat Tukiliiton keräämät tiedot niistä hyvinvointialueiden asiakasmaksuista, jotka liittyivät kehitysvammaisten asumisen ylläpitoon ja ateriamaksuihin. Kerätyt maksukoosteet herättivät kysymyksiä: Entä nyt? Miten näihin lähdetään vaikuttamaan? Koottua vinkkilistaa apuna käyttäen yhdistystoimija voi viedä asioita eteenpäin omalla alueellaan.

Tukiliiton paikallisen vaikuttamisen tueksi luotuun sivuosioon Vaikuttamisen materiaalipankki  on kerätty myös muita kirjallisia materiaaleja, joita alueemme toimijat voivat käyttää vaikuttamistyössään. Sivulta löytyy muutakin materiaalia vaikuttamistyön tueksi. Sinne on linkitetty esimerkiksi uusin ARAN julkaisu: Selvitys kehitysvammaisten asumis- ja laitostilanteesta 2023.