Tukiliitto: Vammasta johtuvien välttämättömien palvelujen tulee olla maksuttomia

14.09.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi lausuntonsa asiakasmaksuista. Lakiehdotuksessa on korjausta vaativia puutteita.

Lausunnossamme asiakasmaksulakiehdotuksesta korostamme, että kaikkien vammasta johtuvien välttämättömien palveluiden tulee vammaislainsäädännön yleisen periaatteen mukaisesti olla vammaiselle henkilölle maksuttomia. Periaatteen tulee päteä myös silloin, jos vamman vuoksi välttämättömiä palveluita järjestettäisiin jatkossa joltain osin sosiaalihuoltolain perusteella. Tämä tulee todeta selkeästi niin uudessa asiakasmaksulaissa kuin uudistettavassa vammaispalvelulaissa.

Toteamme, että lakiehdotuksen arviointia ja kommentointia on vaikeuttanut huomattavasti se, että lausujilla ei ole ollut käytössä ajantasaista luonnosta uudeksi vammaispalvelulaiksi.

Suurimpia korjaamista vaativia puutteita lakiehdotuksessa:

  • Maksulliseen ylläpitoon voisi ehdotuksen perusteella sisällyttää työn tai palvelun osuutta. Ehdotusta on korjattava. Vammaispalveluiden osalta lähtökohtana tulee normaalisuusperiaatteen mukaisesti olla vamman vuoksi tarvittujen palveluiden eli toisten henkilöiden avun ja tuen maksuttomuus.
  • Vähimmäiskäyttövarasääntely tulee ulottaa vammaispalvelulain perusteella järjestettäviin asumisen tuen palveluihin. Lähinnä takuueläkkeen varassa eläville asiakkaille jää palveluasumisen ylisuurten vuokrien ja ylläpitomaksujen sekä kohonneiden ateriamaksujen vuoksi usein aivan liian pienet käyttövarat turvaamaan edes välttämätöntä perustoimeentuloa. Tukiliitto ehdottaa minimikäyttövaraksi 300 euroa kuukaudessa.
  • Kun vammainen lapsi ei enää pysty asumaan kotona, on kohtuutonta, että vaikea tilanne romuttaisi samalla perheen talouden. Perheet päätyvät ratkaisuun äärimmäisen vaikeissa tilanteissa, usein siksi, että vammaispalvelut toimivat puutteellisesti. Perheen yhteys vammaiseen lapseen säilyy muutosta huolimatta yleensä tiiviinä ja vanhemmat huolehtivat myös monista lapsen kuluista. Siksi ei ole perusteltua rinnastaa vanhemmilta perittäviä asiakasmaksuja elatusmaksuihin ja niiden määräytymisen perusteisiin. Lapsen omien etuuksien periminen näiden asumiskustannusten kattamiseksi on sen sijaan perusteltua. Tukiliiton mielestä pääsääntönä tulee jatkossakin olla vain lapsen omien tulojen periminen palveluiden kustannusten kattamiseksi.

Tukiliitto #asiakasmaksu’lakiehdotuksesta: Vammasta johtuvien välttämättömien palvelujen tulee olla maksuttomia. #sote #vammaispalvelut

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä: Lausunnot ja kannanotot

Lisätietoa: Tanja Salisma, tanja.salisma@tukiliitto.fi, puh. 050 3160 663.