Tukiliitto täsmentää Ylen asiakasmaksuja koskevaa uutista

03.11.2022

Uutisessa Kehitysvammaisten Tukiliiton aineistoa oli muokattu niin, että valmiista jutusta saattoi saada joiltain osin väärän käsityksen asiakasmaksujen kasvusta. Yle on osittain oikaissut tietoja päivittämällä uutista.

Uutta vammaispalvelulakia ja sen vaikutuksia asiakasmaksuihin esiteltiin Ylen artikkelissa lokakuussa. Artikkeliin oli haastateltu useita kehitysvamma-alan toimijoita. Kehitysvammaisten Tukiliitto antoi juttua varten toimittajan pyytämiä taustatietoja, jotka liittyivät kustannusten nousuun kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä näkökulmasta. Uutinen on herättänyt paljon kysymyksiä ja huolta.

Ylen uutisissa 20.10.2022 julkaistun uutisartikkelin (Uusi vammaispalvelulaki nostaa asiakasmaksuja – järjestöt varoittavat: Kehitysvammaisen perheelle voi tulla lähes 2 000 euron kuukausilasku) grafiikka sisälsi virheellisesti esitettyä tietoa.

Grafiikkaan liitettyjen lukujen lähteenä käytettiin Kehitysvammaisten Tukiliittoa, mutta Tukiliiton antamaa aineistoa oli toimituksessa muokattu eteenpäin niin, että valmiista jutusta saattoi saada joiltain osin väärän käsityksen asiakasmaksujen kasvusta. Jutussa esitettiin, että erilaisia tilanteita kuvaavien esimerkkien luvut yhteenlaskettuina kuvaisivat keskivertokustannuksia, joita henkilölle tai perheelle syntyy asiakasmaksujen noustessa. Näin ei ole, vaan kaikki mahdolliset maksukorotukset täysimääräisinä toteutuisivat vain hyvin harvoin saman henkilön tai perheen kohdalla. Esimerkiksi lapsen kodin ulkopuoliseen asumiseen ehdotettua maksua maksimisuuruisena joutuisivat maksamaan vain hyvin harvat suurituloisimmat perheet.

Lisäksi grafiikasta puuttuu kokonaan Ylelle lähettämissämme esimerkkilaskelmissa esiin tuotu velvollisuus tarvittaessa alentaa tai poistaa asiakasmaksuja.

Ylelle antamissamme esimerkeissä oli yhtenä taustatietona todettu, että vammaisen lapsen muuttaessa pois kotoa omaishoidon tuki yleensä lakkaa. Palautteen ja syntyneen keskustelun perusteella on jutusta ilmeisesti syntynyt käsitys, että uusi vammaispalvelulaki vaikuttaisi suoraan omaishoidon tukeen. Omaishoitosopimus kuitenkin yleensä lakkaa vain tilanteessa, jossa hoidettava muuttaa asumaan omaishoitajan kodin ulkopuolelle tai tilanteessa tapahtuu muu, siihen oleellisesti vaikuttava muutos. Tämä ei uuden vammaispalvelulain voimaan tullessa ole muuttumassa, eikä uudessa laissa säädetä omaishoidon tuesta.

Yle on joiltain osin oikaissut tietoja muuttamalla jutun grafiikkaa 25.10.2022. Esimerkkien yhteenlasketut kokonaissummat on muun muassa poistettu virheellisten kokonaissummien vuoksi. Lue juttu sivulta
YLE 20.10.2022: Uusi vammaispalvelulaki nostaa asiakasmaksuja – järjestöt varoittavat: Kehitysvammaisen perheelle voi tulla lähes 2 000 euron kuukausilasku

 

***

Tukiliitto pyrkii vaikuttamaan uuden vammaispalvelulain mukaisista palveluista perittäviä asiakasmaksuja koskevaan sääntelyyn vielä Valas-uudistuksen parhaillaan meneillään olevassa eduskuntakäsittelyssä. Pidämme esimerkiksi puheenvuoron uudistusta koskevassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa perjantaina 11.11. Lisäksi tulemme lain tultua hyväksytyksi vaikuttamaan siihen, että sen toimeenpanoa tuettaessa korostuisi riittävän vahvasti esimerkiksi hyvinvointialueen velvollisuus aina tarvittaessa alentaa ja poistaa toimeentuloa vaarantavia asiakasmaksuja.