Tukiliitto oli kuultavana vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan toimintaohjelman luonnoksesta

20.02.2024

Tukiliitto katsoi, että toimintaohjelmaan tulee kirjata riittävän kunnianhimoisia tavoitteita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto oli 15.2.2024 kuultavana vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan (VANE) toimintaohjelman luonnoksesta. Tukiliiton puheenvuoron piti juristi Tanja Salisma. Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan pdf-muodossa.

Tukiliitto korosti kuulemislausunnossaan, että toimintaohjelmaan on otettava riittävän kunnianhimoiset tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet niihin pääsemiseksi: esimerkiksi lainsäädäntöhankkeiden rinnalla tulee kuvata sitä, mikä vammaisten ihmisten kannalta todella muuttuu.

Tukiliitto nosti lausunnossaan esiin, että kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat usein vahvaa tukea voidakseen olla osallisia yhdenvertaisesti muiden kanssa, ja huomautti, että valtakunnallisesta VANE:sta puuttuu kehitysvammaedustus. Lausunnossa todettiin, että Tukiliiton osaamista osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta koskevissa kysymyksissä olisi tärkeää hyödyntää muun muassa itsemääräämisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisessa sekä uuden vammaispalvelulain toimeenpanossa esimerkiksi tuetun päätöksenteon palvelun käyttöönotossa.

Uuden vammaispalvelulain toimeenpanon seurantaa ja ohjaamista pidettiin Tukiliiton lausunnossa tärkeänä, ja myös tähän työhön toivottiin vahvaa, eri vammaryhmät, mukaan lukien kehitysvammaiset ihmiset huomioivaa järjestöedustusta.

Tukiliitto katsoi, että uuden vammaispalvelulain toimeenpanossa osallisuuden ja sitä tukevien palvelujen tulee olla keskeisessä asemassa ottaen huomioon myös YK:n lapsen oikeuksien komitean antamat suositukset lasten ja nuorten osallisuudesta. Tukiliitto korosti, että hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen kiihtynyt uuslaitostuminen tulee pysäyttää ja esitti, että asumisen kehittämiseksi tarvitaan uusi asumisen ohjelma, jossa ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö. Lisäksi lausunnossa todettiin, että henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen toteutumisen yhdenvertainen toteutuminen tulee varmistaa.

Koulutuksen osalta Tukiliitto nosti esiin muun muassa sen, että tarvitaan toimenpiteitä ja resursseja siihen, että vaativintakin tukea tarvitseville oppivelvollisille nuorille saadaan joka alueelle riittävästi sopivia opiskelupaikkoja.