Tukiliiton liittokokous kokoontui Tampereella ja etäyhteyksin

08.05.2023

Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokous kokoontui 6.5.2023. Liittokokous valitsi Kehitysvammaisten Tukiliiton puheenjohtajaksi vuosille 2024 – 2026 Petri Liukkosen.

Tiedote
Liittokokous 6.5.2023

Viime vuosina vakiintuneen käytännön mukaan liittokokous järjestettiin hybridikokouksena. Osa kokouksen osallistujista oli paikalla Tampere-talossa ja osa osallistui etänä Teamsin välityksellä. Liittokokous oli seurattavissa myös suorana lähetyksenä Tukiliiton verkkosivujen kautta.

Tallenne Kehitysvammaisten Tukiliiton liittokokouksesta 6.5.2023 tulee katsottavaksi  kahden viikon ajaksi tallenteen julkaisemisesta. Linkki tallenteeseen päivitetään liittokokoussivulle, jossa on myös muu kokoukseen liittyvä materiaali.

Kokouksen aluksi Tukiliiton vaikuttamistoiminnan johtaja Jutta Keski-Korhonen ja vammaispalveluiden asiantuntija Anne Saarinen pitivät alustuksen vammaispalvelulaista kehitysvammaisen ihmisten toiminnan mahdollistajana.

Arvo Järviselle kultainen ansiomerkki

Ennen varsinaisen kokouksen alkua Arvo Järviselle myönnettiin Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n kultainen ansiomerkki. Arvo Järvinen on ollut useiden vuosikymmenten ajan vapaaehtoistoimijana ja monissa luottamustehtävissä. Ansiomerkki myönnettiin Tukiliiton liittohallituksen aloitteesta.

Järvinen on ollut Heinolan paikallisyhdistyksen jäsen yhteensä jo noin 40 vuotta. Tuona aikana hän on ollut yhdistyksen hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana ja toimii tälläkin hetkellä sen puheenjohtajana. Etelä-Hämeen Kehitysvammaisten Tukipiirin hallituksessa Järvinen on tominut noin 30 vuotta, myös sen puheenjohtajana sekä varapuheenjohtajana. Kehitysvammaisten Tukiliiton hallituksen jäsenenä ja varajäsenenä hän on ollut kaikkiaan 17 vuotta.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry myöntää ansiomerkkejä pitkäaikaisesta vapaaehtoistoiminnasta paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti sekä muista merkittävistä ansioista. Ansiomerkkien myöntämisen perusteena on Tukiliiton tavoitteiden edistäminen.

Liittokokoukseen osallistui 59 Tukiliiton jäsenyhdistystä

Liittokokoukseen osallistuvia yhdistyksiä oli yhteensä 59. Kunkin yhdistyksen äänimäärä määräytyy sen henkilöjäsenmäärän mukaan.

Liittokokousedustaja voi edustaa vain yhtä yhdistystä ja yhtä ääntä. Kokouksen osallistujilla oli kokouksen alkaessa yhteensä 94 ääntä. Tampere-talossa paikalla olevilla edustajilla ääniä oli 53 ja Teams-yhteyksien päässä olevilla edustajilla 41. Kokouksen aikana käytettävissä olevien äänten määrä nousi 96:een kahden kokousedustajan liityttyä etäyhteydellä kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajina toimivat Jaana Latva-Äijö ja Olli-Pekka Haverinen.

Jäsenmaksuun ei muutosta

Liittokokous päätti, että vuoden 2024 jäsenmaksut pidetään samana kuin vuonna 2023.

Jäsenyhdistyksen jäsenmaksun yksikköperuste on näin ollen ensi vuonna edelleen 15 euroa/ jäsenyhdistyksen henkilöjäsen. Liiton kannatusjäsenen jäsenmaksu on 100 euroa yksityishenkilöltä ja 500 euroa oikeuskelpoiselta yhteisöltä tai säätiöltä.

Tukiliiton puheenjohtajaksi seuraavalle kaudelle valittiin Petri Liukkonen

Liittokokous päätti, että Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n puheenjohtaja 2024–2026 on Petri Liukkonen.

Liiton sääntöjen mukaan liittokokous valitsee joka kolmas vuosi liittohallituksen puheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan jäsenyhdistysten 60 vuorokautta ennen liittokokousta esittämistä ehdokkaista. Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ehdotti puheenjohtajaksi Petri Liukkosta. Hän on Kehitysvammaisten Tukiliiton nykyinen puheenjohtaja ja halukas jatkamaan tehtävässään. Muita ehdokkaita puheenjohtajaksi ei esitetty.

Voit lukea Petri Liukkosen ajatuksia puheenjohtajuudesta ajankohtaisuutisestamme (12.4.2023).

Uudet jäsenet liittohallitukseen

Liittokokous valitsi liittohallitukseen kahdeksan jäsentä ja heidän varajäsenensä vuosiksi 2024–2025.  Vuosittain erovuorossa on aina puolet jäsenistä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen valittiin:

 • Etelä-Savo: Leena Pekkanen, varajäsen Marita Jurva
 • Varsinais-Suomi: Jenni Salakari, varajäsen Kirsti Rämö
 • Uusimaa: Johanna Aaltonen, varajäsen Pirjo Hartikainen
 • Kainuu: Ritva Nevalainen, varajäsen Jouni Kilpeläinen
 • Popoke: Anne Toppari, varajäsen Sini Lyly
 • Etelä-Häme: Irene Piipponen, varajäsen Arvo Järvinen
 • Helsinki: Vesa Tiilikka, varajäsen Sirpa Lempiäinen
 • Pirkanmaa: Päivi Korkeamäki, varajäsen Leena Jokipakka.

Kausi jatkuu vuonna 2024 seuraavilla liittohallituksen jäsenillä:

 • Lappi: Mari Lukkari, varajäsen Outi Marttila
 • Keski-Suomi: Tuomo Takala, varajäsen Harri Nieminen
 • Pohjois-Savo: Mervi Virtanen, varajäsen Kaarina Korhonen
 • Pohjois-Karjala: Pieta Natunen, varajäsen Tero Lepola
 • Pohjalaiset: Berit Perälä, varajäsen Pia Lehto
 • Me Itse: Sami Korhonen, varajäsen Heikki Suvilehto
 • Satakunta: Pia Kukkasniemi, varajäsen Mari Lönnberg
 • Kymi: Hannu Hyvättinen, varajäsen Esko Käki.

Lisätietoa liittohallituksesta ja sen tehtävistä on koottu Kehitysvammaisten Tukiliiton kotisivulle kohtaan Liittohallitus.

Liittokokousaloitteiden toimenpideseurantaraporttia laajennetaan

Tukiliiton jäsenyhdistykset voivat tehdä aloitteita sekä liittohallitukselle, että liittokokoukselle. Jäsenistömme haluaa aloitteet julkisiksi ja tietää, millaisia aloitteita on tehty liittohallitukselle, sekä mihin konkreettisiin toimenpiteisiin ne ovat johtaneet. Liittokokousaloitteena esitettiin, että toimenpideraportointia laajennetaan niin, että siinä näkyvät myös liittohallitukselle osoitetut aloitteet ja niiden toimenpideseuranta.

Liittokokous päätti, että aloitteiden seurantaraporttia liittokokoukselle laajennetaan yhdistyksen aloitteessa esittämällä tavalla (sisältäen aloitteet, joista liittohallitus on tehnyt päätöksen).

Liittokokous käsitteli yhteensä seitsemän aloitetta

Toimenpideseurannan raportin laajentamiseen liittyvän aloitteen lisäksi liittokokouksessa käsiteltiin myös aloitteita, jotka koskivat: tietouden levittämistä sairaalapassista, työosuusraha-asian esillä pitämistä ja korjaamista, sähköistä tunnistautumista, liittokokouksen ajankohtaa, mielenterveyden tukipalveluiden kohdentamista ja huolta kehitysvammaisten elinolosuhteista hoiva-asumisessa. Aloitteet ja niiden vastaukset kirjataan pöytäkirjaan. Pöytäkirja tulee tarkistuksen jälkeen ladattaviksi liittokokoussivulle.

Lisäksi liittokokous käsitteli muut sääntömääräiset asiat, muun muassa myönsi vastuuvapauden liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2022, hyväksyi vuosiraportin vuodesta 2022 sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelman.