Puheenjohtaja voi toimia mahdollistajana ja asioiden edistäjänä

12.04.2023

Kehitysvammaisten Tukiliiton nykyinen puheenjohtaja Petri Liukkonen on halukas jatkamaan tehtävässään. Työtä riittäisi, sillä yhteiskunnassamme tapahtuvat asiat haastavat tarkastelemaan strategiaa ja reagoimaan muutokseen.

Teksti: Petri Liukkonen

Tukiliiton puheenjohtajan tehtävässä on nyt vierähtänyt reilut kaksi vuotta. Ne ovat olleet hyvin mielenkiintoista ja sisältörikasta aikaa. Aloittaessani tehtävässä vuoden 2021 alussa meillä oli valmiiksi luotu ja toimeenpantavaksi tarkoitettu Tukiliiton strategia vuosille 2021‒2026, jota olin itsekin valmistelemassa liittohallituksen jäsenenä. Strategia on pitänyt toiminnan suunnan selkeänä ja fokuksen oikeissa asioissa. Kaiken toiminnan ydin kulminoituu strategiaan ja sen jatkuvaan seuraamiseen sekä vuosittaiseen arviointiin/päivittämiseen.

Ympärillämme tapahtuvat asiat haastavat tarkastelemaan kriittisesti jo päätettyjä asioita ja reagoimaan muutoksiin. Konkreettisia suuria yhteiskunnallisia asioita on jo ehtinyt tapahtua ja niillä on ollut vaikutusta toimintaamme. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alusta, jonka lisäksi vammaispalvelulaki hyväksyttiin alkuvuodesta 2023. Tukiliitossa reagoitiin nopealla aikataululla saamiimme esityksiin käynnistää vaikuttajaverkostojen aktivointi ja tuki vuoden 2022 aikana, jotta verkostoja olisi toiminnassa mahdollisimman hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueille siirtymistä. Nyt kun uusi vammaispalvelulaki on hyväksytty tarkoittaa se vahvistetun neuvonnan ja tuen käynnistämistä sekä koulutusten järjestämistä, jotta jäsenistömme saa ajantasaista tietoa lain uudistuksista ja vaikutuksista.

Tulevina vuosina meidän tulisi kohdentaa huomiota edelleen digitaalisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin sekä liiton että jäsenyhdistysten toiminnassa. Osallistuminen ja osallistaminen digitaalisten kanavien kautta voi parhaillaan aktivoida uusia jäseniä ja vapaaehtoisia. Tekoälyn hyödyntäminen on yksi osa-alue, joka avaa uusia monimuotoisia mahdollisuuksia.

Jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja toteutuksen keinot tulisi ottaa lähempään tarkasteluun, jotta tulevaisuudessa myös kehitysvammaisilla ihmisillä olisi laajemmat mahdollisuudet päivittää tietoja ja taitoja jatkuvan oppimisen keinoin. Tukiliitolla olisi tässä mahdollisuus toimia esimerkiksi alkuvaiheen suunnannäyttäjänä ja koordinoijana, koota osaaminen yhteen ja edistää polkuja jatkuvalle oppimiselle.

Puheenjohtajana voisin toimia mahdollistajana ja asioiden edistäjänä. Itse olen mielelläni viemässä aktiivisesti näitäkin asioita eteenpäin, mikäli niille katsotaan olevan tilausta.