Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntömuutokset 2022 (tiedote)

05.04.2022

Liittokokouksessa 2022 päätetään kolmesta erilaisesta sääntömuutosehdotuksesta. Kokous järjestetään lauantaina 11.6.2022.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 11.6.2022 alkaen kello 10. Liittokokoukseen voivat osallistua jäsenyhdistyksen edustajat etäyhteyksin tai paikanpäällä Tampere-talossa. Liittokokouksessa 2022 päätetään kolmesta erilaisesta sääntömuutosehdotuksesta. Löydät muutosehdotukset perusteluineen sivulta
Sääntömuutosehdotukset 2022

Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntömuutosehdotukset liittokokouksessa 2022

Haluamme viestiä ehdotuksista jäsenyhdistyksille hyvissä ajoin ennen liittokokousta, jotta yhdistykset ja kokousedustajat ehtivät perehtyä ehdotuksiin. Sääntömuutokset koskevat rinnakkaisjäsenyyden mahdollistamista, liittokokoukseen osallistumista tietoliikenneyhteyden avulla ja liiton talousarviosta päättämistä.  

1.
Rinnakkaisjäsenyyden mahdollistaminen
 

Liittohallitus esittää liittokokoukselle, että jäsenyhdistyksille tarjotaan rinnakkaisjäsenyyden mahdollisuutta. Rinnakkaisjäsenyys tarkoittaa sitä, että henkilö, joka on jo toisessa yhdistyksessä varsinaisena jäsenenä, voi liittyä toiseen yhdistykseen rinnakkaisjäsenenä. Rinnakkaisjäsen maksaa vain yhdistyksen jäsenmaksuosuuden, eli liiton jäsenmaksuosuutta häneltä ei peritä. Liiton sääntöihin ehdotettavat muutokset:

  • Lisätään virke ”Jäsenmäärään lasketaan vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet.”
  • Lisätään virke ”Rinnakkaisjäsenillä ei ole äänioikeutta.”
  • Lisäksi tarkennukset sääntöjen kolmeen kohtaan niin, että äänivalta liittokokouksissa lasketaan vain varsinaisten jäsenten perusteella. 

2.
Liittokokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden avulla
 

Liittohallitus ehdottaa liiton sääntöihin muutosta niin, että liittokokoukseen olisi mahdollista osallistua myös tietoliikenneyhteyden avulla.  Nyt säännöt eivät anna tällaista mahdollisuutta liittokokousedustajille.  Liiton sääntöihin ehdotettava muutos:

  • Lisätään virke: “Liittokokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.” 

3.
Talousarviosta päättäminen
 

Sääntöihin ehdotetaan selvennystä päätöksen tekoon talousarviosta. Ehdotuksen mukaan liiton talousarviosta päättäisi liittohallitus, kuten käytännössä aiemminkin, ei liittokokous. Liiton hallitus on liittokokouksen antamin valtuuksin päättänyt talousarviosta vuosittain jo usean vuosikymmenen ajan. Tämä käytäntö olisi hyvä kirjata sääntöihin selvyyden vuoksi.  Liiton sääntöihin ehdotettavat muutokset

  • Poistetaan sanat ”ja talousarvio” liittokokouksen tehtävistä.
  • Lisätään liittohallituksen tehtäviin ”päättää talousarviosta”.