Jäsenyhdistykset: Toimintarahan hakuaika on tammikuussa ja liittokokous toukokuun alussa

05.01.2023

Jäsenyhdistykset voivat tammikuussa hakea toimintarahaa vuoden 2023 toimintaansa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 6.5.2023.

Jäsenyhdistysten toimintarahaa myönnetään vuodelle 2023 erityisesti yhdistysten yhteiseen vaikuttamistoimintaan hyvinvointialueilla sekä kehitysvammaisten henkilöiden osallistavaan ryhmätoimintaan paikkakunnilla. Hakemuksia arvioidaan sen perusteella, miten tarkka ja toteuttamiskelpoinen toimintasuunnitelma on, sekä millainen merkitys suunnitellulla toiminnalla on yhdistysten jäsenille. Toimintaraha on tarkoitettu yhdistyksille, jotka eivät saa muuta STEAn avustusta.

Jäsenyhdistysten toimintarahan tarkemmat tiedot ja hakulomake löytyvät
tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/taloudellinen-tuki

 

Vuoden 2023 liittokokous on jo toukokuun alussa

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään lauantaina 6.5.2023 klo 10. Liittokokoukseen voi osallistua etäyhteyksin tai paikan päällä Tampere-talossa. Liittokokousedustaja voi edustaa vain yhtä yhdistystä ja yhtä ääntä. Liittokokouskutsu lähetetään jäsenyhdistysten puheenjohtajille helmikuun alussa ja esityslista sekä valtakirjakysely toukokuun alussa.

Tukiliiton sääntöjen mukaan:

  • Viralliset liittokokousaloitteet tulee lähettää 28.2.2023 mennessä.
  • Ehdokasasettelu Tukiliiton puheenjohtajaksi vuosille 2024–2026
    tulee tapahtua 60 vuorokautta ennen liittokokousta, 8.3.2023 mennessä.
  • Ehdokasasettelu liittohallituksen jäseniksi ja varajäseniksi tulee tapahtua 23.3.3023 mennessä.
  • Aloitteet ja ehdokkaiden nimet ja yhteystiedot lähetetään osoitteeseen liittokokous@tukiliitto.fi

Liittokokouksen esityslista liitteineen sekä ohjeet kokoukseen osallistumiseksi päivitetään kotisivuille
tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittokokous