Järjestötiedote liittohallituksen kokouksista 3 ja 4/2024

02.05.2024

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokoukset 3 ja 4/2024
Kokous 3 pidettiin 14.2.2024 ja kokous 4 12.-13.4.2024

Kokous 3 oli sähköpostikokous, jossa hyväksyttiin edellisessä kokouksessa käsitelty muutettu talousarvio vuodelle 2024 ja siihen tehdyt korjaukset.

Kokous 4 pidettiin keskustoimistolla Tulppaanitalolla. Kokouksessa liittohallitus muun muassa valmisteli vuoden 2024 liittokokouksessa käsiteltävät asiat.

Merkittiin tiedoksi toiminta- ja talouskatsaus.

Liittohallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2023, jättää tilinpäätöksen tarkastettavaksi tilintarkastajalle, sekä esittää liittokokoukselle tuloslaskelman ja taseen vahvistamista. (Tilivuoden 2023 tulos oli 2 751 euroa alijäämäinen).

Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveysministeriön päätökset liitolle myönnetyistä valtionavustuksista vuodelle 2024.

Käsiteltiin liiton alijäämäisen talouden tasapainottamista. Hallitus merkitsi tiedoksi alustavan suunnitelman yleisavusteisen toiminnan talouden tasapainottamisesta. Hallitus antoi evästyksiä ja tehtäväksi valmistella talousarvio vuodelle 2025 niin, että yleisavusteisen toiminnan talous on tasapainossa. (Hallitus on suunnitellut ja tehnyt harkittuja kulusäästöjä ja muita toimenpiteitä vaiheittain jo vuodesta 2021 alkaen. Tämän kokouksen käsittely pohjautuu vuoden 2023 linjaukseen, jonka mukaan talous tasapainotetaan vuoden 2025 alkuun mennessä.)

Liittohallitus vahvisti liiton vuosikertomuksen vuodesta 2023 ja päätti esitellä sen liittokokoukselle.

Hallitus päätti jäsenmaksuja koskevasta esityksestä liittokokoukselle. Hallituksen esitys on, että liiton jäsenmaksut säilytettäisiin vuonna 2025 samalla tasolla kuin vuosina 2023 ja 2024.

Liittohallitus päätti liittokokoukselle esitettävästä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodelle 2025.

Valmisteltiin liittokokoukselle seuraavat jäsenyhdistysten asiat:

  • Rovaniemen Erityistuki ry:n asia: Toimintamalleja ja materiaalia psykososiaalisen tuen antamiseksi kriisitilanteissa.
  • Lapin Metkat asia: Me Itse ry vuosikokoukseen osallistumisen tapa.
  • Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n asia: Vaikuttaminen, jotta erityishuolto-ohjelmia koskevat säädökset kirjataan tulevaan vammaispalvelulakiin.

Jäsenyhdistysten asiat ja liittohallituksen valmistelu on esitetty liittokokouksen esityslistalla.

Käsiteltiin liittokokoukselle tiedotusasiana annettava jäsenaloitteiden seurantaraportti vuosilta 2021–2023.

Liittohallitus päätti liittokokouksen 2024 esityslistan sisällöstä. (Jäsenyhdistyksen kokoontuvat liittokokoukseen lauantaina 8.6.2024).

Liittohallitus käsitteli jäsenyhdistys Me Itsen toiminta-avustushakemuksen ja päätti myöntää 5 000 euron toiminta-avustuksen Me Itselle vuodelle 2024. Avustuksella tuetaan paikallisten Me Itse-ryhmien toimintaa. Avustuksella on haluttua tukea ainutlaatuista kehitysvammaisten jäsenten omaehtoista yhdistystoimintaa muutostilanteessa.

Liittohallitus päätti lopettaa nykyisen apurahatoiminnan viimeistään vuonna 2025. Nykyinen apurahatoiminta lopetetaan, koska siihen käytetetyt rahavarat loppuvat. (Apurahatoiminnassa liitto on jakanut apurahoja vapaa-ajan toimintaan kehitysvammaisille aikuisille ja nuorille sekä heidän ryhmilleen vuosittain 40 000 euroa. Toiminnalla liitto tukee osallistumista ja vähentää yhteiskunnan epätasa-arvoa. Apurahat on jaettu liiton omista varoista.)

Liittohallitus teki kaksi muutosta henkilöstöetuihin. Hallitus päätti, että Kehitysvammaisten Tukiliitto työnantajana a) luopuu työntekijöille annettavista ylimääräisistä vapaapäivistä työsuhteen keston perusteella 1.1.2025 alkaen ja b) korottaa 1.1.2024 alkaen kuukausipalkkaiselle työntekijälle annettavaa Epassi liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietua 120 eurosta 200 euroon vuodessa. (Henkilöstöetujen muutosta valmisteltiin elokuusta 2023 alkaen. Henkilöstöä kuultiin valmistelussa ja asiasta keskusteltiin useita kertoja).

Käsiteltiin vaikuttamistyön painopisteitä ja merkittiin tiedoksi liiton vaikuttamistyön ja vaikuttamisviestinnän kärjet vuosille 2024–2026: 1.Kehitysvammaisten ihmisten asumisen monipuolistaminen. 2.Kehitysvammaisten ihmisten osallisuus ja päätöksenteon tuki (sisältää tuetun päätöksenteon ja erityisen osallisuuden tuen).

Käsiteltiin saapuneet ansiomerkkihakemukset kultaisesta ansiomerkistä.

Liittohallitus käsitteli varainhankinnan kehittämisen tilannetta sekä ammattimaisen varainhankinnan työtehtävää ja päätti käynnistää varainhankintapäällikön rekrytoinnin uudelleen.

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasioita:

  • Liittokokouksen ehdokasasettelun aikataulu: ehdokasasettelu 25.4.2024 mennessä.
  • Tuloksellisuusraportit 2023 lähetetty Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle
  • Jäsenyhdistyskyselyn 2023 yhteenveto
  • Vaikuttamistyöryhmien seurantakyselyn yhteenveto
  • Sijoitustoiminnan katsaus
  • Vammaislainsäädännön ennustettu lausuntoaikataulu keväällä 2024
  • Henkilöstöasioita mm. Työyhteisövire -henkilöstökyselyn yhteenveto

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa:
toiminnanjohtaja Risto Burman
puhelin 050 55 56 900

 

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.