Järjestötiedote liittohallituksen kokouksista 1 ja 2/2024

31.01.2024

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokoukset 1 ja 2/2024

Kokous 1 pidettiin 4.1.2024. Kokous 2 pidettiin 26.-27.1.2024.

 

Liittohallituksen vuoden ensimmäinen kokous 1/2024 pidettiin sähköpostilla.
Hallitus päätti muuttaa maksuliikepalveluita Tukiliiton pankkitilillä.
Maksuliikepalvelu tarvitaan jäsenmaksutietojen siirtoon uuden jäsenrekisteriohjelman ja jäsenmaksutilin välillä. Tukiliitto on uusimassa jäsenrekisteriohjelmaa.

Liittohallituksen kokous 2/2024 pidettiin keskustoimistolla Tampereella, Tulppaanitalossa.
Kokous oli myös uudistuneen hallituksen järjestäytymiskokous.

Hallitus valitsi keskuudestaan Tukiliiton varapuheenjohtajaksi Leena Pekkasen.

Hallitus valitsi hallituksen työvaliokuntaan: Berit Perälä, Johanna Aaltonen, Irene Piipponen, Jenni Salakari. Lisäksi työvaliokunnan jäseniä ovat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallitus valitsi Tukiliiton rahastojen hoitokuntien jäseniksi Jenni Salakarin (Mirja Martelan sekä Jenny ja Antti Kuusiston rahastot) ja Tuomo Takalan (Reino, Kerttu ja Leena Pärnäsen rahasto). Lisäksi rahastojen hoitokunnissa ovat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Päätettiin hallituksen kokousten aikatauluista ja kokousmatkojen matkakulujen korvaamisesta.

Hallitus totesi, että uusia ehdotuksia kultaisesta ansiomerkistä ja kultatulppaanista ei ole.

Merkittiin tiedoksi toiminta- ja talouskatsaus.

Hallitus päätti liittokokouksessa 2024 käsiteltävistä asioista ja kokouskutsun sisällöstä. Liiton jäsenyhdistykset kokoontuvat seuraavaan liittokokoukseen 8.6.2024 Tampereella. Kutsut jäsenyhdistyksille lähetetään lähiaikoina. Liittokokouksessa 2024 käsitellään yhdistyslain ja liiton sääntöjen edellyttämät asiat. Liittokokouksessa käsitellään muun muassa: tilinpäätös, toimintasuunnitelma, jäsenmaksut, tilintarkastajien valinta, liittohallituksen jäsenten valinta.

Hallitus käsitteli talousarviota vuodelle 2024 ja päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

Keskusteltiin hallituksen toiminnan kehittämisestä ja arvioitiin hallituksen toimintaa itsearviointina. Hallitus suunnitteli toimenpiteitä hallituksen toiminnan kehittämiseksi.

Merkittiin tiedoksi ilmoitusasia:

– Kiinteistö Oy Tulppaanitalon maanvuokra nousee
Kiinteistö Oy Tulppaanitalo on liiton ja säätiön yhdessä omistama yhtiö ja rakennus. Rakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla. Maanvuokra nousee erittäin paljon ja nostaa liiton toimitilakuluja. Maanvuokra on 1.7.2024 alkaen 55 632 euroa/vuosi.

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa
toiminnanjohtaja Risto Burman,
puhelin 050 55 56 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.