Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 5/2024

04.07.2024

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 5/2024
Kokous pidettiin 7.6.2024

Kokous 5 pidettiin keskustoimistolla Tulppaanitalolla läsnä kokouksena. Kokouksen ajankohta liittyi seuraavalle päivälle koolle kutsuttuun vuoden 2024 liittokokoukseen. (Liittokokouksesta 2024 löytyy tietoa täältä).

Merkittiin tiedoksi toiminta- ja talouskatsaus.

Käytiin alustava keskustelu Tukiliiton toiminnan sopeuttamisesta pienevään rahoitukseen. On todennäköistä, että Tukiliitonkin saamat valtionavustukset pienenevät merkittävästi seuraavien vuosien aikana. Huhtikuussa saatiin uusi yllättävä tieto sote-järjestöjen avustusleikkausten aikaistamisesta ja kasvattamisesta. STM:n määräraha STEAn kautta jakamiin valtionavustuksiin pienenee jo ensi vuodesta alkaen ja yhteensä lähivuosien aikana noin 34 prosenttia eli 130 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2024. STM:n jakamat valtionavustukset muodostavat Tukiliiton suurimman rahoituslähteen. STM:n valtionavustukset ovat tärkeitä myös usealle Tukiliiton jäsenyhdistykselle sekä koko kehitysvammajärjestöjen kentälle. Vielä ei ole tietoa, miten avustusleikkaukset kohdistuvat Tukiliiton kohderyhmien ihmisiin. On kuitenkin syytä alkaa varautua ja suunnitella toiminnan sopeuttamista mahdollisiin suuriinkin avustusleikkauksiin. Tarkastelua jatketaan hallituksen elokuun kokouksessa.

Päätettiin, että vuoden 2025 liittokokous kutsutaan koolle lauantaina 24.5.2025 Tampereella.

Käsiteltiin alustava riskienhallintasuunnitelma. Evästettiin uudenlaisen riskienhallintasuunnitelman jatkovalmistelua. Annettiin tehtäväksi valmistella ehdotus riskienhallintasuunnitelmaksi vuoden 2024 aikana.

Vastattiin jäsenyhteisön aloitteeseen: Pyhäjärven Meikäläiset Me Itse ryhmän aloitteessa oli mm. tiedustelu, mikä on tilanne työelämäosallisuuden lainsäädäntövalmistelussa, ja miten liitto vaikuttaa. Tällä hetkellä tilanne on se, että vammaisten ihmisten työelämäosallisuutta parantava laki ei sisälly hallitusohjelmaan, eikä sitä sen vuoksi tällä hallituskaudella valmistella. Tukiliitto vaikuttaa työelämäasioihin pääasiassa järjestöyhteistyönä, muun muassa Vammaisfoorumin ja Sosten kautta.

Käsiteltiin yksi jäsenyhdistyksen ansiomerkkihakemus Kultatulppaani-tunnuksesta.

Merkittiin tiedoksi suunnitelma keskustoimiston – Tulppaanitalon – toimistotilojen käytön tehostamisesta sekä käytön ja hallinnan muutoksista. Liiton tavoitteena on tehostaa toimistokapasiteetin käyttöä.

Kokouksessa merkittiin myös tiedoksi ilmoitusasioita:

  • Hallituksen kokousten järjestelyt ja aikataulut elokuu ja syyskuu
  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn kävi tekemässä tuloksellisuustarkastusta Tukiliiton valtionavustuksiin 4.-7.6.2024
  • Rekrytoinnin tilanne ja haastattelut (varainhankintapäällikkö)
  • Korkeakouluopetuksen ja korkeakouluopiskelun mahdollisuuksien edistäminen kehitysvammaisille opiskelijoille Suomessa: Alkuvuoden aikana on syntynyt uutta keskustelua liiton ja Tukena-säätiön aloittamana.

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa:
toiminnanjohtaja Risto Burman
puhelin 050 55 56 900

 

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.