Järjestötiedote liittohallituksen kokouksesta 3/2023

06.05.2023

Kehitysvammaisten Tukiliitto julkaisee tiedotteita liittohallituksen kokouksissaan tekemistä päätöksistä. Kukin tiedote sisältää kaikki päätökset, jotka voidaan julkaista, sekä kokouksen ilmoitusasioita.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
Tiedote liittohallituksen päätöksistä, kokous 3/2023
Kokous pidettiin 5.toukokuuta 2023

 

Liittohallituksen kokous pidettiin liiton keskustoimistolla Tampereella Tulppaanitalossa.

Hallitus kuuli alustuksen ja kävi keskustelua uuden vammaispalvelulain sisällöistä, soveltamisen kysymyksistä sekä mahdollisista vaikutuksista kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä elämään.

Hallitus keskusteli monipuolisesti jäsenyhdistysten erilaisista tarpeista suhteessa liittoon. Vaikuttamistyö oli keskustelun keskiössä. Hallitus jatkaa keskustelua kesäpäivässään elokuussa yhdistysten rooleista, toiveista ja tarpeista.

Merkittiin tiedoksi talousarvion seuranta ja maksuvalmiussuunnitelma.

Merkittiin tiedoksi ajankohtainen toimintakatsaus.

Päätettiin järjestää vuoden 2024 liittokokous Tampereella 8.6.2024.

Hallitus päätti taloussuunnitelmasta 2024–2026. (Taloussuunnitelman tarkoitus on ohjata yhden vuoden talousarviovalmistelua). Talouden tasapainotusta jatketaan vuonna 2024 niin, että toiminnan kulut katetaan toiminnan tuotoilla vuoden 2025 alusta alkaen. Tavoitteena on hyvä taloudenhoito, joka on kestävää ja vastuullista pitkällä aikavälillä siten että talous on tasapainossa.  Talouden tasapainotus liittyy pääasiassa yleisavusteiseen toimintaan.

Hallitus kävi strategiaan liittyen keskustelun varainhankinnan ja järjestöbrändin kehitysohjelmista ja antoi evästyksiä jatkovalmisteluun.

Kokouksessa oli myös ilmoitusasioita:

  1. Työehtosopimukseen uusi palkkaratkaisu. ”Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on 24 kuukautta, eli se on voimassa 1.5.2023 – 30.4.2025. Palkkoja korotetaan 1.9.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu-kauden alusta 3,5 % suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi toukokuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan toimihenkilölle 414 euron kertaerä.
  2. Kustannukset nousevat suunniteltua enemmän – talouden alijäämä 2023 todennäköisesti talousarviota suurempi
  3. Vuosiselvitykset STEA:lle vuodesta 2022 ovat valmistelussa ja lähetetään toukokuun alussa/ alkupuoliskolla.
  4. Henkilöstöasioita
  5. Sijoitustoimitilat Sumeliuksenkatu 18 A tällä hetkellä ilman vuokrasopimuksia
  6. Liittohallituksen kokous syyskuussa 22.-23.9.2023 Jyväskylässä

 

Tiedotteen laati ja lisää tietoa antaa
toiminnanjohtaja Risto Burman, puhelin 050 55 56 900.

Järjestötiedotteet löydät myös pdf-muodossa Tukiliiton verkkosivuilta, kohdasta Liittohallitus.