Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

03.02.2021

Sosiaaliturvaopas on järjestöjen, kansalaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. #sosiaaliturvaopas

Sosiaaliturvaopas on päivitetty. Se on luettavissa osoitteessa
www.sosiaaliturvaopas.fi

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaan tavoitteena on tarjota yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.

Päivitetty järjestöjen yhteinen #sosiaaliturvaopas on niin kansalaisten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Oppaan materiaaleista vastaavat #Tukiliitto ja 18 muuta järjestöä yhteistyössä.

 

Kiitos asiantuntijoille

Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Julkaisun on kirjoittanut 19 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

Kun jaat opasta somessa, voit käyttää yhteistä tunnistetta #sosiaaliturvaopas

Otamme mielellämme vastaan palautetta:
sosiaaliturvaopas.fi/yhteystiedot

 

Tukiliiton sosiaaliturvaopas julkaistaan helmikuussa 2021

Kannattaa tutustua myös Tukiliiton omaan sosiaaliturvaoppaaseen, jonka tuorein päivitysversio julkaistaan vuoden ensimmäisen Tukiviesti-lehden liitteenä ja löytyy pdf-muodossa kotisivuiltamme helmikuun 2021 aikana.

Tukiliiton sosiaaliturvaopas ja järjestöjen yhteinen Sosiaaliturvaopas löytyvät sivultamme osoitteesta
www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit