Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty 2023

01.02.2023

Sosiaaliturvaopas tarjoaa selkeää ja tuoretta tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. #Sosiaaliturvaopas

Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas on päivitetty. Se on luettavissa osoitteessa
www.sosiaaliturvaopas.fi

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2023 tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvasta.

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista. Järjestöjen yhteisestä sosiaaliturvaoppaasta löydät yhdestä paikasta selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvasta,

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet sekä etuuksia tai palveluita käyttävät henkilöt. Se on myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, IBD ja muut suolistosairaudet ry, Invalidiliitto, Julkisen alan eläkeläisten liitto Kelo ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Omaishoitajaliitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys ja Suomen Sydänliitto.

Tukiliiton edustaja työryhmässä on juristi (OTM) Saara Kokko.

Kun jaat opasta somessa, voit käyttää yhteistä tunnistetta #Sosiaaliturvaopas

Otamme mielellämme vastaan palautetta.

Päivitetty järjestöjen yhteinen #sosiaaliturvaopas on niin kansalaisten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Oppaan materiaaleista vastaavat #Tukiliitto ja muut järjestöt yhteistyössä.

Otamme mielellämme vastaan palautetta:
sosiaaliturvaopas.fi/yhteystiedot

””

Tukiliiton päivitetty sosiaaliturvaopas julkaistaan syksyllä

Vammaispalvelulain muutoksia päivitetään parhaillaan Tukiliiton omaan sosiaaliturvaoppaaseen. Uusilla tiedoilla päivitetty Tukiliiton sosiaaliturvaopas julkaistaan Tukiviesti-lehden numero 3/2023 liitteenä.

Tukiliiton sosiaaliturvaopas ja järjestöjen yhteinen Sosiaaliturvaopas löytyvät sivultamme osoitteesta
www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit