Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

03.02.2020

Sosiaaliturvaopas on järjestöjen, kansalaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. #sosiaaliturvaopas

Sosiaaliturvaopas on päivitetty. Se on luettavissa osoitteessa
www.sosiaaliturvaopas.fi

Verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista.

Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.

Tavoitteena on sosiaaliturvan tunnetuksi tekeminen ja käytön helpottaminen. Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

 

Otamme mielellämme vastaan palautetta:
sosiaaliturvaopas.fi/yhteystiedot

Julkaisun on kirjoittanut 18 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivoliitto, Aivovammaliitto, Crohn ja Colitis, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

Tunniste somessa: #sosiaaliturvaopas

 

Tukiliiton sosiaaliturvaopas

Kannattaa tutustua myös Tukiliiton omaan sosiaaliturvaoppaaseen, jonka tuorein päivitysversio julkaistaan Tukiviesti-lehden liitteenä ja löytyy pdf-muodossa kotisivuiltamme. Suora linkki oppaaseen:
Tukiliiton sosiaaliturvaopas 2020

Tukiliiton sosiaaliturvaopas ja järjestöjen yhteinen Sosiaaliturvaopas löytyvät sivultamme osoitteesta
www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit