Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

15.02.2019

Sosiaaliturvaopas on järjestöjen, kansalaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä. #sosiaaliturvaopas

Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas on päivitetty. Se on luettavissa osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on laajasti koottu tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Oppaasta hyötyvät myös monet muut, esimerkiksi palveluita tarvitsevat ikääntyneet ihmiset.

Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä.

Otamme mielellämme vastaan palautetta. Oppaan verkkosivuilla on käyttäjäkysely, joka on avoinna 1.3. asti. Autathan meitä kehittämään opasta, kiitos.

Julkaisun on kirjoittanut 16 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

 

Tukiliiton sosiaaliturvaopas

Kannattaa tutustua myös Tukiliiton omaan sosiaaliturvaoppaaseen, jonka vuoden 2018 päivitysversio julkaistaan Tukiviestin 1/2018 liitteenä ja löytyy pdf-muodossa kotisivuiltamme. Suora linkki oppaaseen:
Tukiliiton sosiaaliturvaopas 2019

Tukiliiton sosiaaliturvaopas ja järjestöjen yhteinen Sosiaaliturvaopas löytyvät sivultamme osoitteesta
www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit