Järjestöjen sosiaaliturvaopas on päivitetty

31.01.2018

Sosiaaliturvaopas on järjestöjen, kansalaisten ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Järjestöjen yhteinen sosiaaliturvaopas on päivitetty. Se on luettavissa osoitteessa www.sosiaaliturvaopas.fi. Verkkosivuille on laajasti koottu tietoa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden sosiaaliturvasta.

Tavoitteena on sosiaaliturvan hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen. Opas on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten. Oppaasta hyötyvät myös asiasta kiinnostuneet kansalaiset, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden käytettävissä.

Lähteinä on käytetty julkisia asiakirjoja sekä asiantuntijatietoa. Opastyöryhmä kiittää lämpimästi kaikkia oppaan työstämisessä avustaneita asiantuntijoita arvokkaasta, asiantuntevasta ja perusteellisesta työstä ja ottaa mielellään vastaan palautetta oppaasta.

Julkaisun on kirjoittanut 17 järjestöstä koostuva työryhmä, johon kuuluvat Kehitysvammaisten Tukiliiton lisäksi Aivovammaliitto, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Mielenterveyden Keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen CP-liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Neuroliitto, Suomen Nivelyhdistys, Suomen Reumaliitto, Suomen Sydänliitto ja Suomen Syöpäpotilaat.

 

Tukiliiton sosiaaliturvaopas

Kannattaa tutustua myös Tukiliiton omaan sosiaaliturvaoppaaseen, jonka vuoden 2018 päivitysversio julkaistaan Tukiviestin 1/2018 liitteenä ja löytyy pdf-muodossa kotisivuiltamme. Suora linkki oppaaseen:
Tukiliiton sosiaaliturvaopas 2018

Tukiliiton sosiaaliturvaopas ja järjestöjen yhteinen Sosiaaliturvaopas löytyvät sivultamme osoitteesta
www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/oppaat-ja-materiaalit