Kysely YK:n vammaissopimuksen arvioimiseksi

Nyt on tärkeää saada kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vammaisten ihmisten ääni kuuluville! Auta vastaamaan kyselyyn.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (YK:n vammaissopimus) tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan YK:lle toimittavilla raporteilla.

Varsinaista maaraporttia täydentää rinnakkaisraportti, jonka laatimista varten Vammaisfoorumi on laatinut Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kyselyn. Kyselyyn voi vastata voi 31.5.2018 asti.

Kyselylomakkeen avulla kerätään tietoa vammaisilta ihmisiltä heidän omakohtaisista kokemuksistaan. Toteutuvatko vammaissopimuksen määräykset vammaisten ihmisten arjessa?

 

Auta vastaamaan kyselyyn

Vammaisfoorumi toivoo, että paikalliset yhdistykset levittävät tietoa kyselystä. Raportti on sitä vaikuttavampi, mitä laajapohjaisemmin se edustaa eri vammaryhmiä. Nyt on tärkeää saada kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vammaisten ihmisten ääni kuuluville.

Toteutuvatko vammaisten ihmisten oikeudet? Auta vastaamaan kyselyyn! https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/rinnakkaisraportin-kysely/ #YKvammaissopimus

Vammaisfoorumi pyytää levittämään tietoa kaikin mahdollisin tavoin ja rohkaisemaan vammaisia ihmisiä runsain joukoin vastaamaan tärkeään kyselyyn. Jokainen kyselyyn osallistunut vammainen henkilö rohkaisee esimerkillään muita vastaamaan.

 

Kyselyyn voi vastata netissä tai paperilla

Kyselyn voi täyttää avustajan kanssa. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Täytä kyselylomake suomeksi tästä

Täytä kyselylomake ruotsiksi tästä

Vastausohjeet löytyvät kyselyn alusta. Lomakkeessa on myös kohtia, joihin vastataan vapaamuotoisesti.

 

Kyselylomakkeen tulostaminen

Kyselylomakkeen voi myös tulostaa, jotta siihen voi vastata ilman nettiä.

Tulostettava kyselylomake, suomenkielinen (pdf)
Lataa tästä linkistä.

Tulostettava kyselylomake, ruotsinkielinen (pdf)
Lataa tästä linkistä.

Palaute täytetyt lomakkeet tulee 30.5.2018 mennessä osoitteella:
Kynnys ry
Siltasaarenkatu 4, 5. krs
00530 Helsinki

 

Tukiliiton ajankohtaiset uutiset

Lisää Tukiliiton ajankohtaisia voit lukea
tästä linkistä.

 

Tukiliiton blogi

Tukiliiton blogia voit lukea
tästä linkistä.