Vertaisohjaaja on luottamuksen arvoinen

Jani Hirvi pitää vertaisohjaajan tehtävää tärkeänä. Hän auttaa ja tukee vertaisiaan.

Jani Hirvi pitää vertaisohjaajan tehtävää tärkeänä.
”Pystyn auttamaan sellaisia nuoria ja aikuisia,
jotka ovat samassa elämäntilanteessa kuin minä.”

Jani Hirvi korostaa,
että vertaisohjaajan pitää olla luotettava.
”Luottamus on vertaisohjaajan
ja vuorovaikutuksen kivijalka.
Jos sen menettää, sitä on
hyvin vaikea rakentaa uudelleen.”

Jani toimii vertaisohjaajana
MAHTI-kursseilla, jotka ovat
kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten
sopeutumisvalmennuskursseja.
”Voin kuunnella ja rohkaista heitä,
ja samalla saan elämänkokemusta ja elämänrikkautta.”

”Toimin kurssin vetäjän apuna
ja neuvon kurssilaisia esimerkiksi
kurssipäiväkirjan täyttämisessä
ja tavoitteiden tekemisessä”, hän kertoo.

 

Jani Hirvi on vertaisohjaaja myös Tärskyssä

Jani Hirvi on käynyt myös
Mielenterveyden keskusliiton
vertaisohjaajan peruskurssin.
”Harjoittelimme ryhmän vetämistä
ja erilaisten paineiden kestämistä
ryhmän vetämisessä.”

”Mietimme esimerkiksi sitä,
miten ohjaaja saa äänensä kuuluviin,
jos ryhmä hälisee”,
Jani Hirvi kertoo.

Nykyisin hän on vertaisohjaaja
myös Tärskyssä Turussa.
Tärsky on kohtaamispaikka
kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille.
”Tiistaisin soitan siellä musiikkia
ja kerron artistin historiasta.”

 

Vertaisohjaaja vaikuttaa paljon ryhmän ilmapiiriin

Hyvään ryhmään on mukava tulla.
”Olisi kurjaa tulla ryhmään,
jos vertaisohjaaja on vihainen mörkkis.
Sellaisen kanssa on
vaikea tehdä yhtään mitään”,
Jani Hirvi sanoo.

Jokaisella on kuitenkin
myös huonoja päiviä, niin Janillakin.
Joskus huono päivä
sattuu samaan aikaan,
kun pitää olla vertaisohjaaja.

”Peitän huonon päivän ryhmässä,
mutta puran sen, kun tulen kotiin.
Kuuntelen Rammsteinia
ja muuta raskasta metallia.”

Jani Hirvi on hyvä kuuntelija,
joten muut ihmiset kertovat hänelle
omia huoliaan ja murheitaan.
Se voi olla raskasta etenkin silloin,
jos mennään kovin syvälle elämän ongelmiin.
”Silloin vaihdan puheenaihetta
tai sanon, että olen vertaisohjaaja
enkä terapeutti”, hän kertoo.

Jani saa ryhmän vetämisestä
voimia ja rohkeutta.
”Saan myös neuvoja ja vinkkejä,
joita voin käyttää ryhmän hyväksi.”

Hän toivoo vertaisohjaajille jatkokurssia.
Silloin voisi oppia lisää ryhmän vetämisestä
ja vuorovaikutuksesta.
”Lähtisin jatkokurssille vaikka heti”,
hän sanoo.

 

Juttu on julkaistu selkolehti
Leijassa numero 6/2018.
Linkki avautuu Issuu-palveluun.

Tutustu selkolehti Leijaan.

 

Tukiliiton MAHTI-kursseja

Tukiliiton tulevista MAHTI-kursseista ja tapahtumista saat lisää tietoa netistä sivulla:
www.tukiliitto.fi/toiminta/mahti

Tuettuja lomia

Kehitysvammaisten Tukiliiton kautta
voi hakea tuetuille lomille.
Tuetuista lomista kerrotaan netissä sivulla
www.tukiliitto.fi/toiminta/aikuiset