Vapaaehtoiselle jää hyvä olo, joka tuntuu sydämessä

Joukko vapaaehtoisia järjesti kaveritoiminnan Kohtaa mut -piknikin Jyväskylässä. Piknik toteutettiin osana isoa kaupunkifestivaalia, Yläkaupungin Yötä. Vapaaehtoiset loivat piknikille lämpöisen ja ainutlaatuisen tunnelman, jonka tunsivat niin kävijät kuin vapaaehtoiset itse.

Vapaaehtoisten osalta Kohtaa mut -piknik alkoi postilaatikkoon tulleella kutsulla talkookoulutuksiin tai somesta bongatusta mainoksesta. Piknikillä vapaaehtoisten roolina oli toimia talkoolaisina erilaisissa tapahtumaan liittyvissä järjestely- ja ohjaustehtävissä.

Kaveritoiminnan Kohtaa mut -tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia, joissa erilaiset ihmiset voivat kohdata ja tehdä yhdessä mielekkäitä asioita. Tapahtumat ideoidaan ja järjestetään myös yhdessä.

Talkoolaisuus oli tälläkin kertaa oma prosessinsa, joka lähti liikkeelle talkookoulutuksista, huipentui itse talkoopäivään ja lopulta talkoolaisille tarkoitettuun kiitos- ja purkutilaisuuteen.

Vapaaehtoisia motivoi lähteä mukaan halu olla avuksi ja kohdata muita ihmisiä. Talkootehtävät olivat osalle uutta ja moni olikin lähtenyt mukaan kartuttaakseen kokemuksia ja löytämään uutta seuraa. Myös ajatus tulevasta työllistymisestä oli mielessä. Eräs vapaaehtoinen kertoi tulleensa mukaan, koska halusi saada kokemusta tapahtumien järjestämisestä tulevaisuuden työelämää ajatellen.

Yksi osa Tukiliiton kaveritoimintaa on järjestää kaikille avointa ja saavutettavaa vapaaehtoistoimintaa, johon kuka vain voi osallistua. Kyse on tuetusta vapaaehtoistoiminnasta. Tuetulla vapaaehtoistoimilla tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus toimia vapaaehtoistehtävissä hyödyntäen omia vahvuuksiaan ja taitojaan. Tehtävät räätälöidään niin, että jokaiselle löytyy sopivaa tekemistä. Tehtäviä pilkotaan pieniin osa-alueisiin, niitä harjoitellaan etukäteen ja vapaaehtoistehtävän aikana vapaaehtoisella on tarpeen mukaan avustaja tai ohjaaja tarjoamassa tukea. Kohtaa mut -piknikin vapaaehtoistehtävät jakaantuivat neljän eri teeman alle.

 Ihmisiä istuu piknivilteillä puistossa

Harjoittelu ja taustatuki tuo varmuutta

Kohtaa mut -piknikiä varten järjestettiin kolme talkookoulutusta. Koulutusten tavoite oli antaa mahdollisuus talkootehtävien harjoittelemiseen, tutustua muihin talkoolaisiin ja saada varmuutta tehtävien suorittamiseen. Koulutuksissa heitettiin vapaaehtoisten staff-liivit päälle, pohdittiin toimivia tapoja suorittaa tehtäviä ja harjoiteltiin tehtäviä käytännössä. Koulutuksia kuvattiin hauskoiksi ja hyödyllisiksi. Käytännön harjoittelu toi varmuutta ja varmuus loi turvallisuuden tunnetta osallistua vapaaehtoistoimintaan.

Talkoopäivä sujui auringon helliessä lähes hellelukemilla. Vapaaehtoiset kiertelivät lähialueilla innostaen ja ohjaten väkeä piknikille. Kolmen tunnin aikana piknikille löysi tiensä kolmisensataa kävijää. Mainostuksen lisäksi vapaaehtoiset ohjasivat erilaisia puistopelejä, vastasivat pikniktarjoiluista, kertoivat kaveritoiminnasta sekä keräsivät palautetta. Vapaaehtoisten vetämä kaveribingo makeine palkintoineen oli piknikin verraton vetonaula!

Piknikiltä lähti kotiin tyytyväisiä vapaaehtoista, mukanaan uusia onnistumisen kokemuksia. Talkoolaiset kertoivat iloitsevan siitä, että tukea tarvitsevat ja vammattomat henkilöt voivat tehdä asioita yhdessä. Osalla oma vapaaehtoinen kaveri toi tukea vaativimpiinkin tehtäviin, joihin ilman kaverin tukea ei olisi tullut muuten lähdettyä. ”Kaveri pitää olla mukana, yksin en pärjäisi”, tuumasi yksi vapaaehtoinen kaverin tärkeydestä. Tapahtumien järjestelyissä jokainen auttaa jokaista. Piknikillä tukea antoivat myös ohjaajat, joiden tehtävä oli tsempata ja tukea vapaaehtoisia, sekä olla läsnä, jos kysyttävää tai ihmeteltävää tuli. ”Hyvä kun oli ohjaaja vieressä, jolta pystyi kysymään ja joka näytti mitä pitää tehdä, kertoi milloin pitää lisätä tarjottavia esille”, kuvasi eräs vapaaehtoinen.

Talkoolaiset kertoivat iloitsevansa siitä, että tukea tarvitsevat ja vammattomat henkilöt voivat tehdä asioita yhdessä. #vapaaehtoistoiminta #kohtaamut @kaveritoiminta

Kaksi naista seisovat telttakatoksessa, kummallakin on päällä kaveritoiminnan vapaaehtoisten staff-liivit.

Vapaaehtoisten panos huomataan

Muutamia päiviä Kohtaa mut -piknikin jälkeen vapaaehtoiset kokoontuivat yhteen pohtimaan kokemaansa. Puheensorina täytti tilan ja herkut hupenivat.

Koko vapaaehtoisporukka koki, että vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen saa aikaan hyvää mieltä. Tuntuu hyvälle, kun on tehnyt asioita yhteisen hyvän eteen. Talkoolaisten aikaansaama tunnelma näkyi myös kävijöiden suuressa palautemäärässä. Palautteista luimme, kuinka vapaaehtoisten työtä pidettiin merkityksellisenä ja kuinka hyväntuulinen tekemisen fiilis oli välittynyt myös ympärille. Vapaaehtoisten panosta tapahtuman järjestelyissä kuvattiin tärkeäksi ja juuri sitä se on, korvaamattoman tärkeää! ”Palautetta oli jännittävä kuunnella”, kertoi yksi vapaaehtoisista ja sai hyväksyviä nyökytyksiä ympärillään. ”Oli kiva saada piknikillä palautetta ihmisiltä hyvästä meiningistä. Harvoin saa välitöntä palautetta ja siitä tulee kyllä hyvä mieli”, pohti toinen vapaaehtoinen. Vapaaehtoistoimijuus koetaan merkitykselliseksi rooliksi.

Kolme henkilöä keskustelee ja hymyilee kaveritoiminnan teltalla.

Vapaaehtoiseksi lähteminen vaatii ripauksen uskallusta

Osa vapaaehtoisista kertoi olleensa mukana myös muiden kuin Tukiliiton organisoimassa vapaaehtoistoiminnassa. ”Kun on ollut aikaisemmin mukana (vapaaehtoistehtävissä), niin on nyt varmempi. Olen vanha tekijä!”, kuvasi eräs vapaaehtoisista.

Selvää on, että halukkuutta olisi osallistua enemmän myös muiden toimijoiden vapaaehtoistehtäviin. Ei ole kuitenkaan helppoa soittaa vieraalle ihmiselle ja varmistaa, onnistuuko myös tukea tarvitsevan henkilön osallistua kuhunkin vapaaehtoistoimintaan. Tällaisista aluksi pelottavista puheluista oli kuitenkin ryhmässä myös hyviä kokemuksia ja toimijat ovat ottaneet ilolla vastaan myös vapaaehtoisia, joilla on kehitysvamma.

”Vaatii uskallusta kertoa, että on joku haaste, vaikka oppimisessa tai puhumisessa”, totesi yksi vapaaehtoisista. ”Tärkeää on, että saa olla oma itsensä, ihan oma persoona” jatkoi toinen. Vapaaehtoisten mielessä on vahvana toive siitä, ettei heitä kohdata vain diagnooseina vaan ihmisinä ja yksilöinä. Kyse on kuitenkin ensisijaisesti jokaisen oikeudesta itselleen mielekkääseen ja sopivaan vapaaehtoistyöhön. Mahdollisuudesta osallistua siihen, mihin muutkin. Tärkeää on siis tutustua vapaaehtoiseen, selvittää hänen kiinnostuksen kohteita ja tarpeita. Tutustumisen jälkeen on sujuvampaa aloittaa suunnittelemaan toiveiden mukaista tehtävää ja mahdollisia yksilöllisempiä tukikeinoja tehtävän toteuttamiseen.

 Joukko aikuisia pelaa Heitä sikaa -peliä puistossa.

Vinkkejä vapaaehtoistoimintaan

”On tärkeää, että sanotaan ääneen, että on lupa kysyä, jos ei ymmärrä jotain. Siitä tulee turvallinen olo.”  On tärkeä käydä lävitse vapaaehtoisen vastuut, oikeudet, sekä turvallisuuteen ja tehtäviin kuuluvat ohjeistukset. Siitä huolimatta ei voida olettaa, että kaikki asiat ovat selkeänä mielessä. Asioiden ylös kirjaaminen, selkeäkieliset ja ymmärrettävät materiaalit sekä asioiden kertaaminen voivat olla avainasemassa hyvän vapaaehtoiskokemuksen syntymisessä. Etukäteen sovitut asiat toivat varmuutta ja selkeyttä tehtävään, ”Tiesin missä pitää olla ja mitä pitää tehdä”, kommentoi yksi vapaaehtoisista.

Tukea tarvitsevien vapaaehtoisten aikaisemmista kokemuksista ilmeni, kuinka heitä oli kohdeltu joissakin tilanteista eri tavalla kuin muita. Erilainen kohtelu ei jää huomaamatta ja aiheuttaa pahaa mieltä. Epätasa-arvoisen kohtelun sijaan vapaaehtoiset toivovat yhdenvertaisuutta kaikkien vapaaehtoisten ja työntekijöiden välille. ”On tärkeää, että meihin vapaaehtoisiin luotetaan”, se on osaltaan tasavertaisuutta. Vapaaehtoiset toivovat samoja tehtäviä, kuin muutkin tekevät.

Ihmisiä istuu piknikviltillä ja pelaa yhdessä bingoa.

Vapaaehtoistoimijuus antaa paljon

”Koulutuksessa tutustuin toiseen vapaaehtoiseen ennakkoon ja me integroiduttiin yhteen. Nyt ollaan moikkailtu ja pidetty yhteyttä”, kertoi eräs vapaaehtoisista. Vapaaehtoisena toimiminen voi olla väylä uusiin ihmissuhteisiin ja uusien taitojen karttumiseen. ”Opin kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Sosiaalisia taitoja aina tarvitaan.”

Vapaaehtoistemme puheista nousee esille ilo tekemiseen, oma tahto osallistua toimintaan, yhdenvertaisuus, tuen ja ohjauksen tärkeys, uuden oppiminen ja se, että asioita voi oppia tekemällä. Vapaaehtoisten luotettavuus näkyi vahvana sitoutumisena läpi prosessin, alun koulutuksista itse talkoisiin asti. Vaikuttaa siltä, että Tukiliiton kaveritoiminnan vapaaehtoisuuden periaatteet ovat täyttyneet. ”Vapaaehtoistehtävistä jää hyvä olo – se tuntuu hyvältä sydämessä!”, ”Tulisin uudestaan, siitä saisi lisää kokemuksia!”, vapaaehtoiset summaavat. Tämä joukko jää siis odottamaan uusia kokemuksia vapaaehtoisena!