Vaalivaikuttamisesta startti yhdistyksen vaikuttamistyöhön

19.02.2021

Nanna Nieminen.
Nanna Nieminen.

Henkilökohtainen apu, asumisen laatu ja vaihtoehdot, lyhytaikainen huolenpito, työ- ja päivätoiminta, työllistymisen edistäminen ja kuljetuspalvelut. Muun muassa nämä asiat nousivat esiin, kun kysyimme yhdistyksiltä, mihin asioihin yhdistyksen pitäisi vaikuttaa lähivuosina. Lista on pitkä ja kertoo siitä, että yhdistysten tekemälle vaikuttamistyölle on tarvetta laajasti ympäri Suomen, monissa eri asioissa.

Mitä vaikuttamistyö sitten on? Se on muun muassa yhteistyötä ja tiedon välittämistä eri viestintäkanavia hyödyntäen. Yhteistyötä kunnan, muiden yhdistysten ja palveluntuottajien kanssa. Yhteisissä pöydissä istumista, yhteiskehittämistä ja yhteisen ymmärryksen luomista. Se on tarpeiden kysymistä jäseniltä ja tämän tiedon saattamista päättäjien ja viranhaltijoiden tietoon.  Se on myös tutkitun tiedon ja asiantuntijatiedon välittämistä.

Monessa yhdistyksessä on halua ja tahtoa vaikuttaa. Moni yhdistys miettii myös sitä, että mistä aloittaa ja miten. Vaikuttamisesta puhuttaessa sanotaan usein, että kannattaa tarttua ajankohtaisiin asioihin ja hyödyntää niistä käytävää yleistä keskustelua. Tänä keväänä ajankohtainen ja näkyvä asia on kuntavaalit, joissa valitaan päättäjät kuntiin tulevaksi neljäksi vuodeksi. Tulevat päättäjät päättävät kunnan taloudesta ja toiminnasta. He päättävät myös monista kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheitään koskevista asioista.

Tukiliitto on mukana vaikuttamassa siihen, että kunnissa olisi päättäjiä, jotka sitoutuvat turvaamaan vammaisten ihmisten palvelut ja mahdollisuuden osallistua kunnan toimintaan ja päätöksentekoon. #MeidänKaikkienKunta #Kuntavaalit

Tukiliiton vaalitavoitteena on Meidän kaikkien kunta, joka turvaa palvelut, ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä ja mahdollistaa jokaisen osallistumisen.

Kuntavaalit ovat erinomainen tilaisuus myös yhdistyksille vaikuttaa siihen, ketkä tulevina vuosina päätöksiä tekevät.  Vaalivaikuttamisesta voi olla yhdistykselle paljon muutakin hyötyä. Kuntavaaleissa vaikuttaminen tarjoaa mahdollisuuden lisätä yhdistyksen näkyvyyttä ja tunnettuutta, ja tavoittaa siten uusia jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Vaalivaikuttaminen voi toimia myös hyvänä alkuna yhdistyksen vaikuttamistyölle ja kuntayhteistyölle.

Vaalivaikuttamisessa – kuten muussakin vaikuttamisessa – kaiken pohjana on yhdistyksen tieto jäsenten tarpeista ja toiveista omassa kunnassa. Mitä asioita on tärkeää nostaa esille? Mihin asioihin pitäisi saada muutosta? Kun tarve ja tavoite on selvillä, on aika miettiä keinoja. Kuntavaaleissa yhdistys voi esimerkiksi:

  • Hyödyntää Tukiliiton sivuilta löytyvää materiaalia sosiaalisessa mediassa
  • Haastaa ehdokkaat ja äänestäjät mukaan kampanjaan
  • Järjestää vaalipaneeleja verkossa
  • Osallistua muiden järjestämiin vaalipaneeleihin

Vaalivaikuttamista voi siis tehdä monella tavalla. Siihen on tarjolla myös apua. Tukiliiton vaalisivulta löytyvän materiaalin lisäksi yhdistyksille on tarjolla koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Kannattaa muistaa myös toisten yhdistysten kanssa käytävät keskustelut ja hyvien ideoiden jakaminen.

Tervetuloa mukaan rakentamaan meidän kaikkien kuntaa. Tutustu sivuihin, kysy, keskustele, haasta ehdokkaat ja äänestäjät mukaan tai keksi oma tapasi osallistua!

Kirjoittaja työskentelee aluekoordinaattorina.