Tuettujen keikkojen kautta tuntumaa työelämästä 

26.10.2021

Anu Ihanus.
Anu Ihanus.

Keikkatyöllä on usein maine viimeisenä vaihtoehtona, johon tartutaan, kun mitään muuta ei ole tarjolla. Keikkatyö voi kuitenkin olla mainettaan parempi: mahdollisuus kokeilla työn tekemistä tai kiinnostavaa alaa turvallisesti ja vain kertaluontoisesti sitoutuen. Yksittäinen keikka voi olla merkittävä kokemus osallisuuden ja pystyvyyden kokemuksen kannalta.

Puuttuva Pala -hanketta ovat toteuttaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. Euroopan sosiaalirahaston ja STEAn rahoittamassa hankkeessa tavoitteena on ollut luoda polkuja avoimille työmarkkinoille heikoimmassa työmarkkina-asemassa oleville ja osatyökykyisille henkilöille. Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin tuettua keikkatyötä, joka on puuttuva pala työllistymisen ja työllistämisen keinovalikoimassa. Se on kaivattu lisäaskelma työttömyysjakson ja esimerkiksi pidempiaikaisen työkokeilun välillä. Tuettu keikkatyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Tuetut keikat ovat työtä tarpeeseen

Niina Pietilä.
Niina Pietilä.

Erikokoisilla työpaikoilla on olemassa työtä, jolle ei ole nimetty tekijää tai jota kukaan ei ehdi tekemään. Työt ovat ruuhka-, silppu-, kausi- tai pätkätyötä, joita voi löytyä myös kotitalouksista. Tuetut keikat ovat työtä tarpeeseen aidoissa työympäristöissä. Oikea tarve työn teolle voi motivoida myös työntekijää eri tavoin työn tekemiseen. Todellinen tarve työlle lisää keikkatyöntekijän kokemusta työn merkityksellisyydestä ja omasta hyödyllisyydestä.

Tuettua keikkatyöstä tekee työvalmentajan tuki koko prosessin ajan. Työvalmentaja on niin keikkatyöntekijän kuin työn tilaajan tukena ennen keikkaa, keikan aikana ja keikan jälkeen. Työvalmentaja tutustuu työn tilaajan toimialaan ja tunnistaa työtehtäviä yhdessä työn tilaajan, eli työnantajan, kanssa. Keikkatyö etsitään ja räätälöidään työn tilaajan tarpeista. Työvalmentaja muokkaa työtehtävät ja -ympäristön kohtaamaan keikkatyöntekijän ja hänen tarpeensa.

Työn tilaaja voi kokeilla tuettuja keikkoja kertaluonteisesti – keikka kerrallaan. Työn tilaajan ei tarvitse solmia pitkiä työsuhteita, mikäli aitoa tarvetta sille ei ole. Tuetulla keikkatyöllä on kuitenkin potentiaalia synnyttää pidempi aikaisia työsuhteita yhteistyön jatkuessa. Työvalmentajan näkökulmasta tuettu keikkatyö on erinomainen tapa luoda suhteita ja siltoja työelämään.

Sähköinen työnvälitysalusta helpottaa tuetun keikan organisointia. Lyhyet työkeikat jäävät usein sopimatta, koska työsopimuksen tekeminen tuntuu hankalalta ja liian kuormittavalta. Sähköisen alustan kautta prosessi helpottuu, koska voidaan tehdä toimeksiantosopimus ja työn tilaaminen ja palkkion maksaminen on sujuvaa ja turvallista. Esimerkiksi WorkPilots-alustan kautta tehdyssä toimeksiantosopimuksessa työntekijät ovat vakuutettuja. Sujuvuutta lisää myös se, että palkkiosta pidätetään verot ennen kuin se maksetaan keikkalaiselle.

Puuttuva Pala -hanke on kehittänyt tuettua keikkatyötä, jossa työvalmentaja on niin keikkatyöntekijän kuin työn tilaajan tukena ennen keikkaa, keikan aikana ja keikan jälkeen. #Työhönvalmentaja #PuuttuvaPala

Yksikin keikka on merkityksellinen

Aidot työympäristöt ja lyhyet keikat antavat mahdollisuuden niin keikkatyöntekijälle kuin työvalmentajalle tarkastella ja kokeilla henkilön työkykyä, selvittää mielenkiinnon kohteita sekä tutkia eri työnkuvia ja sitä, vastaako työ odotuksia. Tuetut keikat voidaan toteuttaa yhden keikkatyöntekijän tai ryhmän voimin riippuen työtehtävästä. Jokaisen keikan jälkeen annettu ja saatu palaute auttaa keikkatyöntekijää ja työvalmentajaa hiomaan ja kirkastamaan työllisyyspolun suuntaa. Lyhytkin keikka on arvokas, sillä sen aikana voi saada vahvistusta omille haaveille, vastauksia kysymyksiin ja uskoa omiin kykyihinsä.

Tuetut keikat ovat synnyttäneet tekijöissään merkityksellisyyden tunnetta ja esimerkiksi keikkatyöntekijöiden itsevarmuus on voinut lisääntyä. Keikkatyö on mahdollisuus olla osana yhteiskuntaa ja päästä työhön tasavertaisena ja tervetulleena. Keikkatyö voi antaa eväitä myös arkeen. Esimerkiksi siivouskeikka on välttämätön yritykselle, mutta samalla voi oppia näkemään siisteyden ja siivouksen merkityksen omassa arjessa.

 

""
Mentin avulla kerättyjä kokemuksia siitä, mitä onnistunut Tuettu keikkatyö tarkoittaa keikkatyöntekijöille tai siitä kiinnostuneille. Ajatuksia kerättiin työpajalla Suomen Klubitalojen kevätseminaarissa 11.5.2021. Kuvan lähde: Heidi Kokkonen ja Ulla Vehkaperä.

Tehdystä työstä on saatava korvaus

Keikkatyöntekijälle maksetaan TES:n mukainen työkorvaus tai palkkio. Keikkapalkkio tai -korvaus mahdollistaa sen, että keikkatyöntekijä voi toimia veronmaksajana tai kuluttaa palveluita, joita ei välttämättä muutoin taloudellisesti voi tehdä. On kuitenkin hyvä huomioida, ettei palkkio kerrytä eläkettä: tuetut keikat ovat siis hyvä ponnahduslauta ja väliaikainen ratkaisu avoimille työmarkkinoille ja työllisyyspolulla etenemisessä.

Työkorvauksen tai palkkion vaikutus sosiaaliturvaetuuksiin voidaan kokea pelottavana asiana tai esteenä keikkatyön kokeilulle. Usein sosiaaliturvaetuuksien selvittäminen vaatiikin työvalmentajan tukea ja hänen roolinsa on merkittävä. Tulojen ja sosiaaliturvaetuuksien selvittäminen on työlästä, muttei kuitenkaan mahdotonta.

Ota tuettu keikkatyö käyttöön!

Tuettu keikkatyö on yksi väylä päästä työelämään ja saada korvaus tehdystä työstä. Se on räätälöityä työtä tarpeeseen niin keikkatyöntekijän kuin työn tilaajan kannalta. Työvalmentajalle se on mahdollisuus luoda työelämäyhteyksiä keikka kerrallaan. Yksikin keikka on tärkeä keikkatyöntekijän, työn tilaajan ja työvalmentajan kannalta. Tuettu keikkatyö on osatyökykyisten kohdalla käyttämätön mahdollisuus, joka kannattaa virittää hyötykäyttöön.

Tulossa verkkojulkaisu sekä esittely- ja keskustelutilaisuuksia 2021

Tiistaina 23.11.2021 julkaistaan Tuetun keikkatyön verkkojulkaisu, joka toimii työvälineenä työvalmentajalle tuetun keikkatyön valmistelussa ja toteutuksessa. Verkkojulkaisussa on tietoa myös keikkatyöstä kiinnostuneille ja työn tilaajille. (Verkkojulkaisu löytyy 24.11.2021 alkaen sivulla: https://tuettukeikkatyo.metropolia.fi)

Esittely- ja keskustelutilaisuudet

Puuttuva Pala -hanke järjestää Tuetun keikkatyön juurruttamistilaisuuksia syksyllä 2021.>

  • Työtaitokortit käyttöön! Työ- ja toimintakyvyn sekä työtehtävän arviointi. Tuetun keikkatyön malli osa 4.
    12.11.2021 kello 9 – 12
    Hybriditilaisuus: Metropolian Myllypuron kampus tai Teams.
  • Tuetun keikkatyön mallin julkaisutilaisuus.
    23.11.2021 kello 13 – 16
    Metropolian Myllypuron kampuksella.

Tutustu ja ilmoittaudu (siirry sivulle):
puuttuvapala.metropolia.fi/tapahtumat

 

Kirjoittajat Niina Pietilä (VTL) ja Anu Ihanus (sosionomi YAMK) toimivat sosiaalialan lehtoreina Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijoina Puuttuva pala -hankkeessa (ESR).