Sinne, missä muutkin ovat

12.09.2019

Soile Honkala.

Malikkeen kalenteria täytetään hyvää vauhtia vuodelle 2020. Olemme erityisen mielellämme mukana isoissa, kaikille avoimissa tapahtumissa mahdollistamassa vaikeasti vammaisten ihmisten yhdenvertaista osallistumista. Osallistumme mielellämme myös vaikuttamiskampanjoihin, joiden avulla pyritään lisäämään vaikeasti vammaisten lasten ja aikuisten osallisuutta.

Malikkeelle tulee paljon yhteistyöpyyntöjä erilaisiin tapahtumiin ympäri Suomea ja kalenteriamme täytetään hyvää vauhtia vuodelle 2020. Meidän roolimme on mahdollistaa vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumista toimintavälineiden avulla sekä tarjota toimintavälineiden kokeilumahdollisuuksia. Kaikkiin yhteistyöpyyntöihin vastaisimme mielellämme myöntävästi ja useat saammekin kalenteriin mahdutettua. Valitettavasti emme kuitenkaan aina pysty vastaamaan tarpeeseen.

Minkälaisiin tapahtumiin Maliketta voi pyytää mukaan?

Johanna Sakko.
Johanna Sakko.

Lähdemme mielellämme mukaan tapahtumiin, joissa on useita järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita. Tällöin tavoitetaan enemmän ihmisiä ja jokainen järjestäjä tuo tapahtumaan omaa erityisosaamistaan. Samalla tieto toimintavälineistä ja niiden mahdollisuuksista sekä käytännön osaamista siirtyy muiden järjestäjien toimintaan. Yhteistyön tavoitteena on myös tukea alueellisten verkostojen syntymistä ja toimimista itsenäisesti.

Toki tapahtuma voi olla myös yhden tahon järjestämä, kun siihen osallistuu vähintään kuusi vaikeasti vammaista lasta tai aikuista, jotka tarvitsevat toimintavälineen ja toisen ihmisen apua osallistumisen tueksi.

Tapahtuma voi olla suunnattu tietylle kohderyhmälle, mutta erityisen mielellämme lähdemme mukaan yleisiin tapahtumiin, jotka ovat kaikille avoimia. Vaikeasti vammaisten lasten perheet eivät välttämättä lähde mukaan tapahtumiin, jotka eivät ole esteettömiä. Lapsen osallistuminen saattaisi vaatia toimintavälineen, jota perheellä ei välttämättä itsellä ole.

Siksi olemme mielellämme mukana tällaisissa tapahtumissa varmistamassa, että vaikeasti vammaiset ihmiset pääsevät osallistumaan yhdenvertaisina kaikille yhteiseen ohjelmaan. Tällöin on tärkeää, että ihmiset tietävät etukäteen Malikkeen ja toimintavälineiden olevan paikalla, jotta he tietävät osallistumisen olevan mahdollista.

Vaikuttavaa toimintaa

Toiminnallisen tekemisen lisäksi teemme vaikuttamistyötä mm. erilaisten kampanjoiden avulla. Olemme aktiivisesti muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa kampanjoineet lasten oikeudesta koululiikuntaan ja tätä työtä jatkamme edelleen. Meillä on tulossa myös vaikuttamiskampanja muutoksista, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisevasti vaikeasti vammaisten aikuisten elämään. Otamme mielellämme vastaan opiskelijaryhmiä eri aloilta. Olemme näin osaltamme mukana vaikuttamassa siihen, että tulevilla ammattilaisilla on tietoa ja osaamista edistää vaikeasti vammaisten ihmisten osallistumista ja osallisuutta.

Missä sinun mielestäsi Malikkeen pitäisi näkyä ja missä tapahtumissa meidän kannattaisi olla mukana? Otamme mielellämme vinkkejä vastaan!

* Kirjoittajat työskentelevät suunnittelijoina Tukiliiton Malike-toiminnassa.

Ihmisiä luistelukentällä.
Muumien taikatalvi -tapahtumassa Tampereen Sorsapuistossa oli ohjelmassa luistelua kaikille. Malikkeen luistelukelkat olivat mahdollistamassa vaikeasti vammaisten lasten osallistumista.