Onko vappu työn juhla myös kehitysvammaisille ihmisille?

30.04.2020

Sari Sepponen.

Kehitysvamma-alan järjestöt ovat kampanjoineet kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöhön työllistymisen puolesta. Työllistyminen on edennyt hitaasti. Työpaikkaa ei löydy, vaikka sitä niin moni toivoisi. Tätä kirjoittaessani – vapun kynnyksellä 2020 – elämme koronaviruksen aikaa. Työllistyminen on nyt entistä vaikeampaa, ja on ollut paljon irtisanomisia.  Kovin moni kehitysvammainenkin työntekijä on lomautettu. Työntekijät eivät juhli tänä vappuna.

Koronaviruksesta päästään joskus eroon, ja Suomen taloustilanne paranee. Myös me, vanhemmat ja tukiyhdistykset, voimme edistää nuortemme työllistymistä. Juhlapuheet ja kampanjat tehoavat hitaasti.

Tuettu työllistäminen on työllistämismalli, jonka soisi leviävän koko maahan. Siinä kunnan, esimerkiksi sosiaalitoimen, virkamies toimii linkkinä työnantajan ja työntekijän välillä. Hänen tehtävänimikkeensä on työvalmentaja. Hän etsii työpaikkoja ja räätälöi työtehtävät työnantajan toiveiden mukaan. Työvalmentaja opettaa kehitysvammaiselle työntekijälle työtehtävät, hän käy työpaikassa tarpeen mukaan, kuuntelee työnantajan mahdolliset murheet ja pitää huolen siitä, että kehitysvammaisen työntekijän asiat ovat hyvin. Työ aloitetaan ehkä työkokeiluna ja siihen voi saada palkkatukea. Yleensä kehitysvammainen työntekijä on osa-aikaisessa työsuhteessa, jolloin palkkatulot eivät ylitä eläkkeiden sallimaa tulorajaa, ja työntekijä voi pitää eläkkeensä. Mahdollinen asumistuki pienenee, mutta palkan ansiosta ollaan silti plussalla, ja tuloista kertyy hiukan työeläkettä.

Koska työssä käydään mieluiten omassa kotikunnassa, pitäisi työpaikan löytyä sieltä. Tukiyhdistykset –  ja  vanhemmat – olkaa rohkeasti yhteydessä kunnan sosiaalitoimeen ja esitelkää tuetun työn malli paikkakunnan päättäjille, jos sitä ei tunneta. Olkaa yhteydessä myös suoraan työnantajiin.

Tuettu työllistäminen ei välttämättä onnistu kaikille, mutta kokeilla pitää, ja elämässä saa epäonnistuakin. Sopivan työpaikan löytämisessä on omat haasteensa, ja työvalmentajan pitäisi uskaltaa olla rohkea ja motivoitunut.   Monet työnantajat ovat yhteiskunnallisesti valveutuneita ja heidät voi olla helppo saada mukaan, kunhan joku on aloitteellinen. Heidät pitäisi etsiä, se on räätälöintiä. Työvalmentajan avulla työllistyminen onnistuu paremmin.

Onnea aktiivisuudelle! Toivottavasti kehitysvammaisetkin työntekijät voivat kokea vapun työn juhlaksi!

 

Kuva: Pixabay