Nyt riittää!

09.11.2021

Jutta Keski_korhonen.

Nimittäin se, että kehitysvammaisia ihmisiä kohdellaan täysin vailla ihmisarvoa: pahoinpidellään, sidotaan, pelotellaan ja kaiken kaikkiaan käytetään lainvastaisia rajoitustoimenpiteitä sekä syyllistytään suoranaisiin rikoksiin. Nämä Ylen MOT-ohjelman esiin nostamat tapaukset eivät ole yksittäisiä.

Säännöllisin väliajoin julkisuuteen nousee esimerkkejä tilanteista, joissa kehitysvammaisten ihmisten ihmis- ja perusoikeuksia on loukattu räikeällä tavalla. Monet perheet eivät uskalla epäkohdista puhua, jotta kehitysvammainen läheinen ei joudu kostotoimenpiteiden kohteeksi.

On uskomatonta, että Suomessa tällainen on mahdollista. Keskustelussa on näiden viimeisimpien tapausten yhteydessä keskusteltu paljon valvonnasta ja sen puutteista. Mehiläisen laatujohtaja toteaa sähköpostitse antamassaan kommentissa, että heillä omavalvonta on epäonnistunut. Sosiaalisessa mediassa on keskusteltu myös aluehallintoviraston ja kunnan roolista valvonnassa. Näistä onkin tärkeää keskustella ja miettiä, miten valvontaa voitaisiin terävöittää ja saada keinoiltaan järeämmäksi.

Mielestäni kuitenkin keskeisin kysymys on, miten tällainen on mahdollista. Miten ihminen voi kohdella toista ihmistä tällä tavalla? Missä ovat inhimillisyys, empatia ja kyky edes vähäisessä määrin asettua toisen ihmisen tilanteeseen?

Suomessa laintasoisena voimassa oleva YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista toteaa täysin yksiselitteisesti, että kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuuluvat yhdenvertaisesti myös vammaisille ihmisille. Sopimuksessa todetaan lisäksi, että kaikissa lapsia koskevissa toimissa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Vammaiset ihmiset eivät saa myöskään joutua laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston kohteeksi eikä heitä saa kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. Olisi jo aika sille, että vammaissopimuksen velvoitteet alkaisivat toteutua meillä nykyistä paljon paremmin.

Vammaisjärjestöt ovat vuosia nostaneet esiin epäkohtia, joita palveluiden hankinta ja järjestäminen kilpailutusmenettelyllä on saanut aikaiseksi. Halpa hinta on ollut palveluntuottajaa valittaessa valitettavan usein määräävä tekijä. Hyvä palvelun laatu ja halpa hinta eivät molemmat ole ihmisten elämän keskeisissä palveluissa yhtä aikaa mahdollisia. Kuinka paljon esimerkkejä vielä tarvitaan, että asiaan saadaan muutos?

.@JuttaKeskiK: Esitän tuleville hyvinvointialueiden aluevaltuustoille ja muille päättäjille kysymyksen: voitteko luvata, että tällainen ei teidän vahtivuorollanne jatku? #itsemääräämisoikeus #inhimillisyys #YKvammaissopimus

Pahoin pelkään, että MOT:n esiin nostamien epäkohtien kanssa käy kuten monesti aiemminkin. Keskustelua ja taivastelua kestää muutamia päiviä, ja sen jälkeen homma jatkuu kutakuinkin entisellään. Haluaisinkin esittää kaikille tuleville hyvinvointialueiden aluevaltuustoille ja muille päättäjille vahvan toiveen: voitteko luvata, että tällainen ei teidän vahtivuorollanne enää jatku? Haluaisin, että otatte kunnia-asiaksenne varmistaa sen. Teillä on tulevaisuudessa valta päättää, linjata ja ohjata sitä, miten omalla alueellanne palvelut hankitaan ja järjestetään. Valitkaa inhimillisyys ja ihmisten hyvä, ihmisarvoinen kohtelu.

Kirjoittaja on Tukiliiton vaikuttamistoiminnan päällikkö.

*

Tutustu Ylen juttuihin (siirry uutissivustolle):

Päivät teipattuna tuoliin ja yöt kuormaliinoilla kiinni sängyssä – kehitysvammaisen pojan lainvastainen kohtelu ja pahoinpitely hoivakodissa sai jatkua vuosia (8.11.2021)

Poliisi aloittaa esiselvityksen kehitysvammaisen pojan kaltoinkohtelusta hoivakodissa (8.11.2021)

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kehitysvammaisten epäinhimillisestä kohtelusta: “Tässä on pettänyt kaikki valvonnan tasot” (8.11.2021)