Millainen ääni kuuluu yhden käden taputuksesta?

09.03.2018

Jutta Keski-Korhonen
Jutta Keski-Korhonen

Viime viikolla kalenterissani oli yhden hiihtolomapäivän lisäksi kuusi palaveria. Niistä neljä oli yhteistyöpalavereita, joissa oli osallistujia joko useista eri organisaatioista tai Tukiliiton sisältä eri toiminnoista. Palaverien teemat vaihtelivat, mutta kaikkiin niihin tarvittiin useamman tahon osaamista.

Palatessani torstaina asumisen laatusuosituksia uudistavan työryhmän työpajasta jäin miettimään sitä, miten suuri voima yhdessä tekemisessä on. Kaikki tiedämme, kuinka paljon tällä hetkellä tapahtuu asioita, joilla on vaikutusta kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä elämään. Tuskailen aika ajoin sen seikan kanssa, että asioita, joihin pitäisi vaikuttaa on niin paljon ja resursseja työhön kuitenkin rajallisesti. Noina hetkinä auttaa ajatus yhteistyöstä ja kokemukset sen hyödyistä.

Viime viikolla teimme lausunnon digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta. Saimme yhteistyökumppanilta näkemyksiä ja toimitimme omiamme muiden hyödynnettäväksi. Mietimmekin aina lausuntoja kirjoittaessamme, kenen kanssa meillä on yhteisiä intressejä ja miten voimme yhdistää voimamme.

Suunnittelimme vaalivaikuttamista kahdessa eri palaverissa. Toisessa koolla oli useampi järjestö. Hahmottelimme mahdollisia vaaliteemoja ja vaikuttamisen muotoja. Sama toistui läheisen yhteistyökumppanin kanssa samana päivänä. Teemat, muodot, työnjako, resurssit.

Työpajatyöskentelyssä työstimme tulevaisuuden käsitteistöä, jota haluamme saada käyttöön puhuttaessa kehitysvammaisten ihmisten asumisesta, palveluista, hyvinvoinnista ja elämänlaadusta. Työpaja oli erittäin innostava. Uskon, että me kaikki siihen osallistuneet saimme myös itsellemme paljon sen lisäksi, että saimme käsitetyötä hyvin eteenpäin.

Hyvä ja toimiva yhdessä tekeminen vaatii luottamusta ja avoimuutta. Ne eivät synny hetkessä eivätkä itsestään. Erityisen iloinen olen yhteistyöstä, jossa uskalletaan olla eri mieltä ja kertoa omat näkemykset. Se kertoo luottamuksesta. Erilaisia näkemyksiä tarvitaan myös viemään ajattelua eteenpäin. Se jos mikä on tärkeää aikana, jolloin erityisen moni asia on muutoksessa.

Tukiliiton @JuttaKeskiK: Erityisen iloinen olen #yhteistyö’stä, jossa uskalletaan olla eri mieltä ja kertoa omat näkemykset. #vaikuttaminen #verkostot #luottamus #kiitos

Blogin otsikko on vanha Zen-pohdinta. Itselleni se korostaa juurikin yhdessä tekemisen voimaa. Yhdessä tekemisen tärkeyttä. Ääntä, jota tarvitaan kehitysvammaisten ihmisille ja heidän perheillensä tärkeiden asioiden edistämisessä.

Kiitos sinulle yhteistyökumppani!