”Meidän perheen paras loma ikinä!”

07.05.2024

Ira Tiilikainen
Ira Tiilikainen

Kesä lähestyy, mikä tarkoittaa monessa perheessä ajatusten siirtymistä yhä enemmän lomaan. Meille suomalaisille erilaiset lomat tulevat tutuiksi jo kouluaikana. On pitkä kesäloma, jota seuraa syysloma. Vuoden päättää joululoma, ja hiihtoloman nimestä voi päätellä, mitä lomalla tulisi tehdä.

Malikkeella on yli kymmenen vuoden kokemus tuettujen lomien järjestämisestä Maaseudun Terveys- ja Lomahuollon kanssa. Tuetut lomat ovat edelleen 11 vuoden jälkeen keskeinen osa Malikkeen perheiden toimintaa. Lomayhteistyöllä MTLH:n kanssa tavoitamme perheitä, jotka tarvitsevat eniten tuettua lomaa. Samalla tavoitamme toimintaamme uusia perheitä.

Tänä vuonna olemme järjestäneet jo kaksi tuettua lomaa yhteistyössä MTLH:n kanssa. Toisen niistä järjestimme vielä Tukiliiton sisäisenä yhteistyönä Harvinaiskeskus Norion kanssa. Lomayhteistyö monipuolisti ohjelmaa ja perheet saivat yhteisten kokemusten lisäksi enemmän mahdollisuuksia ohjattuihin vertaistukikeskusteluihin.

”Vertaistuki tällaisessa elämäntilanteessa on tärkeää ja täältä sitä sai.”

Kenelle Malikkeen tuettu loma on?

Jotta Malikkeen järjestämästä tuetusta lomasta hyötyisi, on lapsella oltava sellainen liikuntavamma, että hän tarvitsee liikkumisen apuvälineen ja toisen ihmisen apua. Perheet kertovatkin, ettei toiminnantäyteistä lomaa olisi mahdollista järjestää ilman Malikkeen paikalle tuomia toimintavälineitä.

”Loma rohkaisi meitä perheenä, voimme harrastaa yhdessä paljonkin ja mennä moniin paikkoihin apuvälineiden avulla!”

Malikkeen järjestämille tuetuille vertaislomille hakeutumisessa sosiaalisilla ja terveydellisillä syillä on ollut iso rooli. Lomalta haetaan vertaistukea haastaviin elämäntilanteisiin ja hengähdyshetkeä hoidontäyteisestä arjesta. Taloudelliset syyt tulevat kuitenkin tulevaisuudessa painottumaan yhä enemmän tuetulle lomalle pääsyssä, kun jokaisen kukkaronnyörejä vedetään tiukemmalle. Lomahakijoiden joukosta valikoidaan ne, joiden olisi muuten taloudellisesti haastavaa tai mahdotonta päästä lomalle.

Perheet kertovatkin, ettei toiminnantäyteistä lomaa olisi mahdollista järjestää ilman Malikkeen paikalle tuomia toimintavälineitä.

Lomakokemukset

Perheiden lomakokemukset ovat yksilöllisiä, mutta pitkällä aikavälillä niissä on havaittavissa samankaltaisuuksia. Tänä vuonna yhdelle perheelle tuettu loma tarjosi uusien apuvälineiden kokeilua, toiselle rentouttavaa aikaa perheenä ja kolmannelle perheelle kokemuksen siitä, että erilaisuus ei saa olla esteenä eri toiminnoille.

”Mahdollisuus rentoutua ja viettää aikaa perheen kanssa ilman arjen hommia. Mahdollisuus harrastaa liikuntaa ohjatusti ja itsenäisesti siten, että kaikki lapset saattoivat osallistua. Tukea tarvitseva lapsi pääsi turvallisesti kokeilemaan lajeja ja sai mahtavia kokemuksia, joissa oppi uutta ja nautti tekemisestä. Vammattomat lapset iloitsivat, kun sisaruskin saattoi olla yhdenvertaisesti mukana. – – Vammattomien lasten oli hyvä nähdä myös muita perheitä, joilla on liikuntarajoitteisia lapsia. – – Oli myös vertaistuellisia keskusteluita ja heräsi ideoita tavata myös muissa merkeissä, vaikka retkeillen yhdessä. Loma tarjosi iloa, elämyksiä ja voimaantumisen tunteita koko perheelle!”

Loma mielessä

Ensi vuonna Malikkeella on suunnitelmissa lisätä järjestöjen välistä yhteistyötä tuettujen lomien järjestämisessä, minkä toivomme vaikuttavan myönteisesti myös lomien toteutumiseen. Tänä vuonna lomailuun Malikkeen kanssa on vielä mahdollisuus syyslomalla Leppävirralla. Lomalle pitää hakea hyvissä ajoin kesälomalla. Lomalla on siis hyvä miettiä jo seuraavaa lomaa!