Luonto kuuluu kaikille

05.10.2017

Savonian opiskelijatiimi
Savonian opiskelijatiimi

On viileä, aurinkoinen aamu, ilmassa on kevään tuoksua. Korviin kantautuu iloista puheensorinaa, ja nuotiolla porisee nokipannukahvit. Tarjolla on pientä purtavaa, mehua ja vaahtokarkkejakin. Edessä avautuvat upeat maisemat Kallavedelle. Pieni tyttö istuu varjon alla ja katselee ympärilleen. Onko sinulla ollut mukavaa, kysymme. Sanoja ei tule, mutta vastauksena on valloittava, unohtumaton lapsen hymy. Puijon laavulle on saapunut lapsiperheitä luontoretken merkeissä. Kyseessä on esteetön tapahtuma, joka mahdollisti vaikeasti vammaisten lasten perheiden liikkumisen luonnossa.

Luonto Kuuluu Kaikille, Hossa

Luonnossa liikkumisen esteettömyyteen on kiinnitetty Suomessa yhä enemmän huomiota. Kesäkuussa avatussa Hossan kansallispuistossa on useita esteettömiä ja helppokulkuisia reittejä. Metsähallitus ylläpitää kymmeniä retkikohteita, jotka soveltuvat apuvälineillä liikkuville ja helpompia reittejä hakeville lapsiperheille tai vanhuksille. Maasto asettaa useille luonnolliset rajat reittien esteettömyydelle ja apuvälineillä liikkuvalla on hyvä olla avustaja mukana useilla reiteillä. Esteettömillä reiteillä on tyypillisesti tulentekopaikka ja esteetön WC tai käymälä. Lisätietoa esteettömistä luontoreiteistä saa luontoon.fi-verkkosivuilta sekä Metsähallituksen Rohkeasti Luontoon -julkaisusta.

Luontoretki järjestettiin Kuopiossa 20.5.2017 useiden vammaisjärjestöjen yhteistyönä. Mukana olivat Tatu ry, Savon YTRYn toimijat, Kehitysvammaisten Tukiliitto ja sen Malike-toiminta, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry, Kuopion Perheentalo, Savas Lastu-projekti ja Lihastautiliitto. Lisäksi me Savonia ammattikorkeakoulun sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat suoritimme moniammatillisen hanketyöskentelyn opintojakson luontoretken suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämä opintojakso harjaannuttaa opiskelijoita projektityöskentelyyn ja kehittämistoimintaan. Moniammatillinen hanketyöskentely opintokokonaisuus mahdollistaa jo opintojen aikaisen tutustumisen erilaisiin asiakasryhmiin ja työyhteisöihin. Luontoretken toteutus vahvisti vuorovaikutus-, ryhmätyö sekä organisointitaitoja. Lisäksi se antoi arvokasta työelämäkokemusta ja valmisti tulevaan työelämään.

Luonto kuuluu kaikille lapsille

Luonto parantaa tutkitusti ihmisen terveyttä ja hyvinvointia, rauhoittaa ja kohentaa mieltä. Lapsille luonnossa liikkumisesta voi tehdä seikkailun vailla vertaa. Tapahtumassa oli tarkoitus osoittaa, kuinka antoisaa, turvallista sekä vaivatontakin luonnossa liikkuminen voi olla, vaikka siihen tarvitsisi avuksi toimintavälineitä. Malike-toiminnan ammattitaitoinen henkilökunta ohjasi, neuvoi ja toi kokeiltavaksi erilaisia luonnossa liikkumiseen tarkoitettuja välineitä. Niitä oli mahdollisuus testata myös retken jälkeen.

Tukiliiton Malike-toiminnan tavoitteena on tarjota osallistumisen mahdollisuuksia vaikeasti vammaisille lapsille ja aikuisille, sekä vaikuttaa ja lisätä tietoa asioista, jotka vaikuttavat vaikeasti vammaisten osallisuuteen ja osallistumiseen. Toimintavälineitä voi kokeilla tapahtumissa ja kursseilla, ja myös vuokrata lyhytaikaiseen käyttöön. Tapahtumassa Malikkeella oli mukana maastopyörätuoleja, jotka mahdollistavat vaikeavammaisen turvallisen liikkumisen maastossa, sekä erilaisia ratkaisuja vaikeavammaisten ihmisten pyöräilyyn.

Luontoretki aloitettiin Puijonsarven koululta, missä perheillä oli mahdollisuus saada kokeiluun Malikkeen toimintavälineitä, sekä opastus niiden käyttöön. Perheet toivotettiin tervetulleiksi ja oikeiden välineiden löydyttyä luontoretki oli valmis alkamaan. Määränpäänä oli Puijonsarven laavu. Nousu laavulle oli paikoin jyrkkä, mutta kiirettä ei tarvinnut pitää. Retkellä oli tarkoitus nauttia luonnosta, katsella ja kuunnella. Tätä varten reitin varrella oli kuvallisia rasteja, jotka opastivat perheitä havainnoimaan ympäröivää luontoa, sekä antoivat syyn pysähtyä ihmettelemään. Lapsille annettiin mukaan kananmunakennoista askarrellut aarrerasiat, joihin he saivat itse tai vanhempien avustuksella kerätä luonnon aarteita matkan varrelta.

Aarteita toden totta löytyikin, ja perillä maisemat olivat koko matkan arvoiset. Luonnon ja kauniiden maisemien lisäksi retki tarjosi perheille mahdollisuuden nauttia toisten perheiden seurasta. Tapahtumassa oli aistittavissa rento ja lämmin tunnelma, myös sää suosi retkeilijöitä.

Luonto kuuluu kaikille, nuotiolla

Meille opiskelijoille luontoretken järjestäminen tarjosi hienon tilaisuuden tutustua järjestöjen väliseen yhteistyöhön. Suunnitteluun ja vastuiden jakamiseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota, kun toimijoita on monta, mutta yhteistyössä on voimaa. Erityisen tärkeää ja mieleenpainuvaa meille opiskelijoille oli vuorovaikutus ja yhdessä toimiminen vaikeasti vammaisten, sekä heidän perheidensä kanssa. Sydämelliset kiitokset kaikille osallistuneille!

 

* Tekstin ovat kirjoittaneet Savonian sairaanhoitajaopiskelijat Nella Julkunen, Tiia Kokkonen ja Marjo Komulainen sekä sosionomiopiskelijat Tarja Katainen, Maarit Korhonen ja Heidi Kortelainen. Mukana oli myös ohjaava opettaja Anne Waldèn. (Kirjoittajakuvassa ovat Tiia (vas.), Tarja, Marjo ja Nella.)

Kuvat otti Heidi Hietanen

Luonto kuuluu kaikille, tässä ollaan polulla

Malike – ”Matkalle, liikkeelle, keskelle elämää”
Malike järjestää erilaisia kursseja ja toimintavälineiden kokeilutapahtumia eri toimijoiden kanssa. Myös vaikeavammaisten lähi-ihmisille sekä ammattilaisille on tarjolla ”Ulos talosta, ulos pihasta” -toimintavälinekoulutusta. Malikkeelta saa tukea, ohjausta ja neuvoa toimintavälineiden käyttöön sekä vuokrauspalvelua esimerkiksi erilaisille järjestöille tai vaikkapa lomamatkaa varten. Malikkeen toiminta on valtakunnallista. Toiminnan tavoitteena on tarjota erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia vaikeavammaisille lapsille ja aikuisille sekä lisätä tietoa ja vaikuttaa heidän osallistumistaan ja osallisuuttaan edistäviin asioihin. Lisätietoa: www.malike.fi

 

Savon YTRY
Savon YTRY on Savon alueella toimiva vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva yhteistyöryhmä. Tavoitteena on parantaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asemaa ja palveluja nostamalla esille perheiden ääntä ja edistämällä tasavertaista osallisuutta. Savon YTRY on ollut mukana järjestämässä erilaisia erityislapsiperheille suunnattuja tapahtumia ja vertaistukitoimintaa.

 

Blogi on julkaistu Tukiliiton Ystävänblogissa 23.8.2017