Kuvat itsenäisen elämän rakentajina

01.02.2019

Sari Kivimäki
Sari Kivimäki

Kohtaamme päivittäin monenlaisia valintatilanteita. Arkisia valintoja ovat vaikkapa ruokailuun ja päivittäisiin aktiviteetteihin liittyvät päätökset. Lisäksi kohtaamme valintatilanteita pohtiessamme esimerkiksi opiskelu- ja työpaikan valintaa.

Meillä kaikilla on oikeus päättää omaan elämäämme liittyvistä ratkaisuista. Jos näissä valintatilanteissa joku toinen päättää puolestamme, vaikka meillä olisi kyky tehdä itse valintoja, se on itsemääräämisoikeuden yliajoa. Jokaiselle tulisi antaa välineet ja riittävä tuki oman tahdon ilmaisemiseen.  Itsemääräämisoikeuden toteutumista voi tukea tuottamalla kuvakommunikaatiomateriaalia vuorovaikutuksen ja esimerkiksi erilaisista koulutus- ja työllistymisvaihtoehdoista keskustelemisen tueksi.

Johanna Eskelinen
Johanna Eskelinen

Mikäli kommunikaatio tuottaa haasteita ja oman tahdon ja ajatusten ilmaiseminen uhkaa jäädä toteutumatta, voidaan apuna ja tukena kokeilla esimerkiksi kuvakommunikaatiota.

Kuvakommunikoinnilla tarkoitetaan kuvamateriaalin käyttöä vuorovaikutuksen tukena. Kuvilla voi tukea ilmaisua silloin, kun se on muutoin haastavaa. Kuvakommunikaatiomateriaalia voidaan tuottaa monenlaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Kuvallinen materiaali voi olla esimerkiksi piirretty, valokuvattu tai piirrosta ja valokuvaa yhdistävä kokonaisuus.

Keskustelu laajoista aiheista vaatii laajaa kuvasanastoa. Kuvasisältöjen tulisi olla selkeitä ja ymmärrettäviä. Huomiota tulisi kiinnittää myös siihen missä muodossa kuvamateriaali toimii parhaiten kyseisessä ympäristössä tai tilanteessa. Tarvitaanko esimerkiksi yksi iso kuva, johon on sijoitettu erilaisia vaihtoehtoja vai palvelisiko vihkomallinen monisivuinen ratkaisu parhaiten?

symbolikuvia työkaluista
Saavutettavaa kuvamateriaalia opiskelu- ja työelämään.

Tarve opiskelu- ja työelämää tukevalle kuvamateriaalille on olemassa. Kuvat, yhteinen kielemme -hanke pyrkii osaltaan vastaamaan tarpeeseen tuottamalla piirrettyä kuvakommunikaatiomateriaalia opiskelu -ja työelämän tarpeisiin tukemaan kielellistä saavutettavuutta. Hankkeessa tuotetaan muun muassa yksittäisiä kuvia, kuvasarjoja ja toimintaohjeita.

Materiaalin tuottamisen tapa on asiakaslähtöinen. Kuva-aineiston suunnittelu, kehittäminen ja koekäyttö lähtee yhteistyökumppaneiden ja heidän asiakkaidensa tarpeista. Jatkuva vuoropuhelu on oleellista, jotta mahdollistetaan aidosti opiskelu- ja työelämäosallisuutta tukevan kuvamateriaalin tuottaminen.

Kuvat, yhteinen kielemme -hankkeessa tuotettu kuvamateriaali luovutetaan hankkeen loputtua Kehitysvammaliiton verkkopohjaiseen Papunet-kuvapankkiin, josta se on työelämän vapaasti hyödynnettävissä.

 

Kuvat, yhteinen kielemme

  • Suomen Kulttuurirahaston rahoittama yksivuotinen hanke, jossa tuotetaan kuvakommunikaatiomateriaalia opiskelu- ja työelämän tarpeisiin.
  • Yhteistyökumppaneita ovat Kuurojen Palvelusäätiö sr, Silta-Valmennusyhdistys ry ja Kehitysvammaliiton verkkopohjainen Papunet -kuvapankki.
  • Hankkeesta vastaavat blogin kirjoittajat, puhetulkit Sari Kivimäki ja Johanna Eskelinen.

Seuraa hankkeen edistymistä: www.ideogrammi.fi ja www.facebook.com/ideogrammi.