Erityisosaajien työllistyminen työelämään

06.06.2024

Yritykset, työpaikat ja yhdistykset voisivat ottaa töihin erityisihmisiä,
joilla ei ole mahdollista työllistyä kokoaikatöihin.
Osa-aikatyö sopii, jos ei pysty tekemään pitkiä työaikoja.

On annettava riittävää ohjausta ja perehdytystä työtehtäviin,
työturvallisuus ja säännöt mukaan lukien.

Työntekijä näyttää työnantajalle, mitä työtehtäviä osaa hallita.
Uusissa työtehtävissä on neuvottava työntekijöitä.

Kun työntekijä on tehnyt tehtävät hyvin ja
osoittanut kiinnostusta työhön,
räätälöidään yksilölliset työtehtävät sopiviksi
ennen palkkatuki työsopimuksen tekemistä.

Työpaikat voisivat palkata töihin erityisihmisiä,
jotka haluaisi työllistyä.
Se on tärkeää, koska ilman niitä työttömyys nousee.
Sitä emme toivo hyvinvointivaltiossa.

Työttömyyden ehkäisyssä voidaan vaikuttaa yhteiskunnan
tärkeisiin asioihin puhumalla.

Ehdoton ei palkkatukityöläisten etuuksien leikkauksille.

Työntekijöitä ei saa syrjiä erilaisuuden perusteella.
Oikeus ansaita oikeudenmukaista palkkaa työllä.
Suomi tarvitsee kaikki kädet erilaisille osaajille.
Erilaisuus on rikkaus.

Työntekijöitä ei saa syrjiä erilaisuuden perusteella.
Oikeus ansaita oikeudenmukaista palkkaa työllä.

Kirjoittaja on vakituisessa työsuhteessa työskentelevä Kaisa Mielonen.
Kaisa on Siun soten työhönvalmennuksen asiakas
ja mukana Itä-Suomen Työelämä omaksi -hankkeen toiminnassa.