Kehitysvamma-alan järjestöt: Yksivuotinen yhteisöavustajan tutkinto parantaisi työvoiman saatavuutta

07.09.2022

Kehitysvamma-alan järjestöt ehdottavat lyhyen yhteisöavustajan tutkinnon perustamista helpottamaan kehitysvamma-alan henkilöstöpulaa. Myös alan pätevyysvaatimusten laajentaminen ja esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen lisääminen toisivat apua.

Kehitysvamma-alalle tarvitaan oma lyhyt tutkinto työvoiman saatavuuden parantamiseksi, sanovat alan järjestöt.

”Kehitysvamma-alalla on paljon työtä, jossa ei tarvita hoidollista osaamista. Yhteisöavustaja olisi työntekijä, joka tukisi kehitysvammaista henkilöä arjen asioissa. Erityisesti lievemmin kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat muuta kuin hoidollista tukea; se voi olla apua asioimiseen, osallistumiseen tai esimerkiksi rahankäyttöön”, Kehitysvammaliiton toiminnanjohtaja Susanna Hintsala sanoo.

Kun alalle saataisiin lyhyellä täsmäkoulutuksella uusia työntekijöitä, vapautuisi lähihoitajien työaikaa niille kehitysvammaisille henkilöille, joilla on myös hoidollisia tarpeita.

Kehitysvamma-alan järjestöissä uskotaan, että yhteisöavustajan työ houkuttelisi alalle uusia nuoria, jotka eivät koe omakseen hoiva-alan työtä eivätkä motivoidu monta vuotta kestävistä opinnoista.

Muina keinoina työvoimapulan helpottamiseksi kehitysvamma-alan järjestöt näkevät muun muassa

  • Kehitysvamma-alan pätevyysvaatimuksia on laajennettava siten, että esimerkiksi yhteisöpedagogin, nuoriso- ja yhteisöohjaajan koulutustaustalla voivat päästä alan töihin.
  • Vammaisalan ammattitutkinnon suorittaneille tulee tarjota täydennyskoulutuksena lääkehoidon lisäkoulutusta, jotta he saisivat alan pätevyyden.
  • Tarpeettomat rajoitteet on poistettava poistamisen hoiva-avustajien käytöstä.
  • Oppisopimuskoulutusta on lisättävä ja oppisopimuskoulutettavat on voitava laskea mukaan henkilöstömitoitukseen nykyistä aikaisemmassa koulutusvaiheessa.
  • Maahanmuuttajien kielikoulutus on vakinaistettava valtion rahoituksella ja kielen opiskelu on mahdollistettava nykyistä paremmin työn ohessa.

Hyvinvointialueille siirryttäessä kehitysvammapalveluihin on varattava riittävät resurssit sekä perus- että erityispalveluihin niin, että voidaan turvata YK:n vammaissopimuksen edellyttämä palvelutaso.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto, p. 040 741 6179
Toimitusjohtaja Kirsi Konola, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0400 328 095
Vaikuttamistyön johtaja Jutta Keski-Korhonen, Kehitysvammaisten Tukiliitto, p. 050 3775 040, jutta.keski-korhonen@tukiliitto.fi

 

Kuvituskuva Marjaana Malkamäki