Yhdistyksille: Yhdistyslakiin muutoksia etäosallistumisesta

12.08.2022

Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on nyt mahdollista suoraan yhdistyslain nojalla eli yhdistyksen säännöissä ei tarvitse olla erikseen mainintaa asiasta.

Laki yhdistyslain muuttamisesta on tullut voimaan 11.7.2022.

Oleellisimmat muutokset koskevat yhdistyksen kokouksen etäosallistumismahdollisuutta ja kokouskutsua:

Etäosallistuminen

  • Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on nyt mahdollista suoraan yhdistyslain nojalla eli etäosallistumismahdollisuudesta ei tarvitse olla erikseen mainintaa yhdistyksen säännöissä. Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen saa osallistua myös etäyhteydellä, jollei säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä.
  • Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää myös, että yhdistyksen kokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että jäsenet käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana eli osallistumalla kokoukseen etäyhteydellä. Edellytyksenä kuitenkin tällöin on, että yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous on järjestettävä tai voidaan järjestää ilman fyysistä kokouspaikkaa.

Kokouskutsu

  • Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka ja mahdollinen ennakkoilmoittautumisvelvollisuus.  Jotta ennakkoilmoittautumista voidaan vaatia, on siitä kuitenkin oltava määräys yhdistyksen säännöissä. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.
  • Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka etäyhteyden avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava tällaisen osallistumisen edellytyksistä, osallistumisen teknisestä toteutuksesta, siihen liittyvistä jäsenen puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

Kaikki tehdyt säännösmuutokset on päivitetty myös yhdistyslakiin – linkki lakiin:
Yhdistyslaki

Laki yhdistyslain muuttamisesta (siirry sivulle)
Yhdistyslain muuttaminen